Kirab Tumpeng Sura
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kejawen - Dibaca: 101 kali

Tekane taun anyar Islam 1 Mu­har­ram utawa 1 Sura penanggalan Jawa di­pa­pag kanthi regeng. Maneka ritual lan ndedonga kang ka­tujokake marang Gusti Allah ditindak­ake ing maneka papan.

Semono uga ing Desa Gilang, Keca­ma­tan Ngunut, Kabupaten Tulungagung dhek dina Minggu Wage tanggal 1 September 2019 kepungkur. Ewon wong sa­ka 27 RT padha ngleksanani kirab tum­­peng tumuju Situs Gilang kang di­percaya minangka peninggalan leluhur. Panga­jabe ing kegiatan taun iki minang­ka nyambung tuwuh bisa nggawa kesla­me­tan tumrap kabeh warga desa.

Miturut katrangan Hari Santosa (pa­ngarsa panitia), sabenere kirab tumpeng iki wis taun kaloro dileksanakake. Taun wingi temane “neloni” lan dibacutake ta­un iki kanthi “nyambung tuwuh”. “Iki ndu­­weni makna amrih warga desa tan­sah pinaringan keslametan,” kandhane.

Miturut dheweke, ing prosesi kasebut ana tumpeng nyambung tuwuh sing dia­metere 3 meter lan dhuwure 4 meter kang diarak tumuju Situs Gilang. Ora ke­tinggalan, takir plonthang uga digawa minangka perangan kegiatan. “Situs iki pancen dianggep minangka peninggalan leluhure, mula kegiatan iki dipunjerake ing kono,” Hari Santosa nambahi.

Priya gagah pidegsa iki mbacutake, tumpeng gedhe sing diarak mubeng de­sa ora kanggo rebutan. Minangka gan­tine, sahen warga didumi takir plonthang sing digawe saka godhong gedhang. “War­ga mung re­butan ingkung ayam. Iki sing njalari meri­yah,” kandhane.

Bab kang pa­dha uga dijlen­treh­ake dening Bambang Pra­setya (calon Ka­des pinilih). Dhe­weke duwe pe­ngarep-arep kan­thi dileksanakake kirab tumpeng, kabeh warga De­sa Gilang tansah pi­kantuk keslametan lan panga­yoman saka Gusti Allah. “Pangarep­arepku mung prasaja, kabeh warga tansah pinaringan keslametan wektu nindakake maneka aktivitas,” tandhese.........sapepake 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan