Upacara Adat Masyarakat Jawa Pesisiran
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kejawen - Dibaca: 115 kali

Kultur area Jawa Pesisiran luwih akeh nggunakake basa Jawa Brang Wetan kang sesandhingan karo basa Madura (mligi pesisir) sarta diprangguli dialek khas tuladhane Bojonegoro: bapak-em, simbok-em, pelem-em (te­gese: bapakmu, simbokmu lan pelem­mu). Sacara geografis ngliputi dhaerah Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Gresik. Lha sing arep penulis aturake ing kene mung upacara adat ing Gresik.

 

Mapag lan Menehi Jeneng Bayi

Tekane manungsa ing bumi iki babar pisan dudu kebeneran, ning tekane iki krana kersane lan rencanane Gusti Allah. Panjenengane Maha Pencipta, pan­jenengane nyiptakake manungsa lan Pan­jenengane uga kang maringi wujud marang manungsa.

Gusti Allah nyiptakake manungsa mesthi ana maksude lan manungsa ku­dune nyadhari yen tekane ing donya iki mesthi ana gunane. Wiwitane dumadi sa­pa­temon antarane sperma karo in­dung telur, berkembang suwene patang puluh dina. Banjur malih tansaya kenthel sing uga berkembang suwene patang puluh dina. Sawise ganep patang wulan Malaikat teka saperlu nyebul roh utawa nyawa. Sabanjure, sethithik mbaka se­thithik saprongkol daging kasebut malih wujud kanthi maneka per­lengkapan biologine dadi bayi hingga umur pitung wulan uta­wa sangang wu­lan utawa lu­wih.

Sawise tu­mi­ba titi wan­cine, mu­la lair si ja­bang bayi me­­nyang bu­mi. Ma­nungsa di­lairake kanthi wujud ja­bang bayi, sing ka­beh pangurip­ane banget gu­mantung marang wong tuwane (wong sing wis di­wasa). Dadi anak minangka rahmat kang gedhe tum­rap wong tuwane. Minangka rahmat yen anak kasebut dadi anak sing sholeh, Bi­rul Walidain, kang bekti marang wong tuwa. Sawijining Ha­dits Nabi ngandhak­ake yen nalika ma­nungsa mati, mula ka­beh amal per­bu­atane pedhot kejaba telung perkara yaiku Sodhaqoh Jariah, il­mu sing ndu­weni manfaat, lan anak sing sholeh sing tansah ndongakake marang Gusti Allah kanggo kekaro wong tuwane.......sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kabeh kang kita karepake kudu kita DUWENI, saka ngendi kita ajar IKHLAS.

Klik

ADU DARA

Sawijining petugas lagi naliti dara pos ing Kandhang Nasional Ra¬jamandala, Jl. Mandalawangi, Cipatat, Bandung Barat. Ana 706 manuk dara padha dipasangi cip kanggo persiapan melu Lomba One Loft Race kanthi total jarak 1.750 km. Lomba adu dara iki dibagi jroning 6 tahap kanthi jarak paling adoh 450 km saka Kandhang Nasional Rajamandala mau. Sing dibiji bantere dara nalika tekan dhisik ing kandang kanthi ndeleng sistem radio frekuensi kang dipasang ing cip ing sikile dara mau. (d/ist)***

Pethilan

Partai sarujuk pimpinan MPR ditambah

Dundum kursi ora ana mandhege

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam