Upacara Adat Masyarakat Jawa Pesisiran
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kejawen - Dibaca: 186 kali

Kultur area Jawa Pesisiran luwih akeh nggunakake basa Jawa Brang Wetan kang sesandhingan karo basa Madura (mligi pesisir) sarta diprangguli dialek khas tuladhane Bojonegoro: bapak-em, simbok-em, pelem-em (te­gese: bapakmu, simbokmu lan pelem­mu). Sacara geografis ngliputi dhaerah Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Gresik. Lha sing arep penulis aturake ing kene mung upacara adat ing Gresik.

 

Mapag lan Menehi Jeneng Bayi

Tekane manungsa ing bumi iki babar pisan dudu kebeneran, ning tekane iki krana kersane lan rencanane Gusti Allah. Panjenengane Maha Pencipta, pan­jenengane nyiptakake manungsa lan Pan­jenengane uga kang maringi wujud marang manungsa.

Gusti Allah nyiptakake manungsa mesthi ana maksude lan manungsa ku­dune nyadhari yen tekane ing donya iki mesthi ana gunane. Wiwitane dumadi sa­pa­temon antarane sperma karo in­dung telur, berkembang suwene patang puluh dina. Banjur malih tansaya kenthel sing uga berkembang suwene patang puluh dina. Sawise ganep patang wulan Malaikat teka saperlu nyebul roh utawa nyawa. Sabanjure, sethithik mbaka se­thithik saprongkol daging kasebut malih wujud kanthi maneka per­lengkapan biologine dadi bayi hingga umur pitung wulan uta­wa sangang wu­lan utawa lu­wih.

Sawise tu­mi­ba titi wan­cine, mu­la lair si ja­bang bayi me­­nyang bu­mi. Ma­nungsa di­lairake kanthi wujud ja­bang bayi, sing ka­beh pangurip­ane banget gu­mantung marang wong tuwane (wong sing wis di­wasa). Dadi anak minangka rahmat kang gedhe tum­rap wong tuwane. Minangka rahmat yen anak kasebut dadi anak sing sholeh, Bi­rul Walidain, kang bekti marang wong tuwa. Sawijining Ha­dits Nabi ngandhak­ake yen nalika ma­nungsa mati, mula ka­beh amal per­bu­atane pedhot kejaba telung perkara yaiku Sodhaqoh Jariah, il­mu sing ndu­weni manfaat, lan anak sing sholeh sing tansah ndongakake marang Gusti Allah kanggo kekaro wong tuwane.......sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN