Rahmat Allah iku Murakabi Sakabehing Makhluk (9)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 43 kali

Mangertenana, manawa Langit sing didhuwurake ing ayat iki, mujudake asil proses pemisahan sing diterangake de­ning Al-Aqur’an. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude: Apa wong-wong kafir iku padha ora sumurup, manawa satemene Langit-langit lan Bumi iku asale dhempet (gembel) dadi siji. Nuli Ingsun pisahake? Lan Ingsun wus kepareng nitahakE, ka­beh barang kang urip iku (asale) sa­ka banyu, apa dheweke padha ora ge­lem iman?” (Q.S.Al-Anbiyaa (21):30).

Mangkene jlentrehe: Manawa Langit lan Bumi iku, ndhisike dadi siji (dhempet). Nuli Allah kepareng misahaKe antara ke­karone. Lha proses pemisahan kasebut di­nuga dumadi liwat bledhosan kang ngedab-edabi, sing kawong karan Big Bang, milaran taun kepungkur.

Sawuse pemisahan Langit-langit lan Bumi (sadurunge dhedhempetan), liwat peristiwa Big Bang, tumuli Allah kepareng ndhuwurake Langit-langit. (Subhanallah).

Proses ndhuwurake Langit ing ayat kasebut, diawali informasi ciniptane Sre­ngenge lan Rembulan. Nuli Allah kepa­reng nyipta Bumi, sing dienggone dening manungsa.

Lha hiya ana ing Bumi iku tumuli tuwuh thethukulan, woh-wohan lan liya-liyane, kanggo nyukupi kebutuhan uriping ma­nungsa. Srengenge lan Ramulan iku ba­nget manfa’ate tumrap uriping manungsa ana ing lumahing Bumi. Trep dhawuhe Allah, mangkene maksude: “Lan Allah uga wus kepareng nitahake Bumi kang dienggoni dening para ma­nung­sa.” (Q.S.Ar-Rahman (55):7-10).  “Ana ing Bumi kono ana woh-wohan lan wit kurma kang ana manggare (angkupe), lan ana wiji kang garing godhonge lan kembang kang wangi gandane”. (Q.S.Ar-Rahman (55):11-12).

Kang dumadi katuran ing ndhuwur iku, ora uwal saka rahmating Allah, Dzat kang Maha Welas lan Asih. Rahmat Allah iku mu­rakabi marang sekabehe makhluk.

 

(13). Langit lan strukture cosmos.

Hakekate Langit iku dumadi saka rong bagean, yaiku atmosfer lan lapisan-lapi­san sing ngemuli Bumi lan ruang Akasa. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene mak­sude: “Panjenengane Allah wus kepareng ndadekake Bumi minangka lemek (hamparan) lan nitahake Langit minangka payon, lan PanjenenganE sing nurunake banyu (udan) saka Langit, tu­muli Allah kepareng ngasilake kanthi udan iku woh-wohan minangka rejeki kang­go sira kabeh.” (AQ.S.Al-Baqarah (2): 22).

Ayat kasebut nerangake, manawa La­ngit iku mujudake papan dumadine (pro­ses) udan. Yaiku papan utawa lapisan at­mosfer sing paling endhek. Ing babagan liya ana uga ayat sing nyebutake Langit Bumi sing direnggani dening Tanggana. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene mak­sude: “Yekti Ingsun wus kepareng maes-maes (ngrengga) Langit ing Do­nya kalawan Tanggana (Lintang-lintang).” (Q.S.Al-Mulk (67):5).

Ilmu pengetahuan modern nerangake, manawa Lintang-lintang kasebut, iku ca­cahe ora bisa diwilang (la tuhshuha) ana ing Jagad Raya iki, sing bisa dinulu saka Bumi pindha kelap-keliping lampu ing Langit wengi kang peteng. Kanthi kaha­nan kang mangkono iku, jembare Langit lelandhesan informasi Al-Qur’an, ora mung nyakup (ngliputi) lapisan Atmosfer sing  ngemuli Bumi, nanging uga ana ing njaban Akasa, papan miliaran Galaksi kang sumebar. Lelandhesan informasi sa­ka ayat-ayat Al-Qur’an, sebagean ilmu­wan Muslim nerangake, manawa Langit iku ana rong jinis, yaiku Langit sing ce­dhak lan ana sing adoh. Lha Langit sing cedhak, yaiku Langit Donya, sing bisa di­nulu dening pandulune manungsa, becik migunakake piranti bantu kayata teleskop utawa ora...............sapepake 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan