Puluhan Arek Surabaya Bebarengan Nulis Aksara Jawa
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 124 kali

Mahargya ambal warsane kalawarti Panjebar Semangat ka-86, kagelar lomba kanggone bocah-bocah umuran SD. Yaiku, nulis endah aksara Jawa. Ukara sing ditemtokake dening panitiya yaiku Suradira Jayaningrat Lebur dening Pangastuti. Dene babagan kaendahan sing dilombakake yaiku carane nggawe tulisan

kasebut kanthi kreatif.

Ora kurang saka seket bocah sekolah sing utamane kelas 4, 5, lan 6 katon nggethu nalika melu lomba sing dianakake ing Royal Plaza, sawijining mal ing Surabaya, 1 September kepungkur. Saperangan katon migunakake potlot kelir, krayon, spidol. Nanging ana uga sing migunakake cat air lan glitter. Iku kabeh mono pancen bahan pawarna sing diidinake dening panitiya ing lomba kasebut.

Jenenge wae bocah. Sanadyan ing swasana lomba, padha konsentrasi, ananging meh kabeh pasarta uga katon bungah. Ora sethithik sing sapa aruh karo kancane ing sela-selane drijine umek ing ndhuwur kertas ukuran A3.

Semono uga nalika pengumuman pamenang. Saperangan katon dheg dhegan, ngenten-enteni jenenge sapa sing diceluk minangka juwara. Dene nalika keprungu jenenge kancane sing disebut, kanca-kanca sakiwa tengene uga padha melu surak gumbira.

Jalaran irah-irahane “Menulis Indah Aksara Jawa” mula sing dibiji kejaba tulisane bener utawa ora, uga bab kaendahane. Katlatenane bocah olehe nggawe kreasi tulisan kasebut saengga narik kawigaten lan merak ati, njalari asil karya sing unik lan edi peni.

“Aksara Jawa iki perangan saka basa lan sastra Jawa, budaya Nusantara. Panjebar Semangat sing wiwit ndhisik nduweni krenteg nguri-uri, kanthi acara iki ngajak para mudha, arek-arek Surabaya, amrih bebarengan nyinaoni lan ngrembakake,” ujare Pemimpin Redaksi Panjebar Semangat, Arkandi Sari.

Ing tembe, Arkandi Sari lan tim Panjebar Semangat uga kepengin nganakake lomba kanggo nom-noman, umur SMP lan SMA/SMK. “Wis wayahe ngregengake bab basa lan sastra Jawa ing kalangan mudha, bisa kanthi maneka cara. Mula sapa sing gelem ngemonah, ya ayo bebarengan. Yen mung padha mangku tangan, tangeh lamun kaleksanan,” imbuhe Arkandi........sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kabeh kang kita karepake kudu kita DUWENI, saka ngendi kita ajar IKHLAS.

Klik

ADU DARA

Sawijining petugas lagi naliti dara pos ing Kandhang Nasional Ra¬jamandala, Jl. Mandalawangi, Cipatat, Bandung Barat. Ana 706 manuk dara padha dipasangi cip kanggo persiapan melu Lomba One Loft Race kanthi total jarak 1.750 km. Lomba adu dara iki dibagi jroning 6 tahap kanthi jarak paling adoh 450 km saka Kandhang Nasional Rajamandala mau. Sing dibiji bantere dara nalika tekan dhisik ing kandang kanthi ndeleng sistem radio frekuensi kang dipasang ing cip ing sikile dara mau. (d/ist)***

Pethilan

Partai sarujuk pimpinan MPR ditambah

Dundum kursi ora ana mandhege

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam