Mbah Fanani, Patapa Misterius ing Dieng
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 90 kali

Mak Siti Tapa neng Alas, Mbokdhe Sakijem Pilih Guwa

Urip mbegawan pranyata dudu saderma dongengan kuna. Ing era modern kaya saiki isih ana pawongan sing nglakoni urip ngungkurake kadonyan, ngasingake dhiri neng papan-papan sepi, golek ketenangan batin. Mung, yen para maratapa adoh jaman kawuri sengaja nenepi cegah dhahar klawan guling minangka sarana olah spiritual kanggo nggayuh kasampurnan. Resi, begawan, lan sapanunggalane digambarake minangka paraga waskita, bebasan ngerti sadurunge winarah. Mandi ucape. Pertapa-pertapa samengko apa iya isih ngudi laku suci ngono mau? Sumangga anggon panjenengan gawe dudutan sawise maos crita ing ngisor iki.

 

Kedadeyane wis suantara suwe mungkur. Saweneh dina watara taun 2015-an, pedunung padhukuhan kapencil Dhusun Langai, Desa Sumberkolak, Keca­matan Panarukan, dadakan umyung. Un­dherane rembug, wis sawetara dina iki warga weruh ana wadon setengah tuwa misterius lungguhan ijen neng satengahe alas cilik sapinggir dhusun. Sawise dita­matake bleger mau cetha yen menungsa lumrah, dudu bangsane siluman kang cat katon cat ora. Lan, uga dudu pedunung lokal.

Khuwatir klebon gelandhangan lara jiwa tanpa identitas, warga Dhusun Langai, Desa Sumberkolak enggal-enggal lapor polisi. Marang petugas pawongan miste­rius kuwi ngaku jeneng Sitiani Sriwah­yuningsih, urip dhewekan ora omah-omah. Asale saka Bondowoso.  Kedarang-darang tekan Panarukan karep mertapa. “Alas cilik ing Dhusun Langai iki cocok tak anggo ne­nepi,” kandhane. Kajaba aksese tumuju lokasi kalebu gampang. Ya mung sawetara atus meter rada krekel-krekel munggah dalan watu. Kajaba iku uga kepetung isih caket tangga teparo najan mung patang pomahan.

Liya dina dheweke diwawancarani media online. Mbah wedok mau kojah lu­ngane sengaja tanpa pamit kerabate. Ninggalake omah ing Tegalsari, Kabupaten Bondowoso mlaku sikil tanpa tujuwan. Terkadhang disambung golek tumpangan kendharaan gratis. Blejat-blejat dheweke isih kelingan pangumbarane ngliwati Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo. Selawe dina candhake Mak Siti tekan saweneh alas cilik, lan wekasane mutusake andhok neng kono. Lagi ngerti yen papan kapencil sing angkahe arep kanggo nenepi iki kalebu wewengkon Dhusun Langai, Desa Sumberkolak, Panarukan. “Tulung awakku dirahasiakake, dhimen kerabatku ora nger­ti yen aku ana kene,” tuture.

Mangsuli pitakonan Mak Siti blaka arep nentremake jiwa, ngilangi sifat alane kang kerep emosi, murang-muring dhewe tan­pa sebab. Nanging saya suwe omongane saya ngelantur. “Sedyaku mertapa uga lantaran kadhawuhan alam sawegung murih njaga wali dalah umat,” ujare. Ma­nut panemune, uripe menungsa durung bisa uwal saka sesuker. Sembarang kalir kang dipangan keh-akehe asipat najis. Krana kuwi dheweke kupiya sesirih, nyegah nafsu aluamah. “Sedina-dina aku ngombe banyu putih. Wis 14 taun ora mangan wohing dami. Umpama kepingin ngemplok sega paling mung telu patang sendhok,” pratelane...... sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kabeh kang kita karepake kudu kita DUWENI, saka ngendi kita ajar IKHLAS.

Klik

ADU DARA

Sawijining petugas lagi naliti dara pos ing Kandhang Nasional Ra¬jamandala, Jl. Mandalawangi, Cipatat, Bandung Barat. Ana 706 manuk dara padha dipasangi cip kanggo persiapan melu Lomba One Loft Race kanthi total jarak 1.750 km. Lomba adu dara iki dibagi jroning 6 tahap kanthi jarak paling adoh 450 km saka Kandhang Nasional Rajamandala mau. Sing dibiji bantere dara nalika tekan dhisik ing kandang kanthi ndeleng sistem radio frekuensi kang dipasang ing cip ing sikile dara mau. (d/ist)***

Pethilan

Partai sarujuk pimpinan MPR ditambah

Dundum kursi ora ana mandhege

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam