Bambang Madusekti (8)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 162 kali

Myuwun pangapunten Kaka Prabu, awit sedaya kalawau karana adrenging manah kula nut sasmitaning jawata linuwih,  bilih kula kedhawuhan amangun yoga brata ing wukir Candhirinengga lan asesinglon Bambang Madusekti. Samangke suksmanipun Prabu Dasamuka tumimbal malih wonten ngarcapada tunggal sarira kalawan ratu Tawanggantungan. Dening dewa linuwih kula ingkang kapatah ngendhakaken pakartinipun sukma klambrangan kalawau. Sampun ngantos damel risaking tatanan ngarcapada menggah yitmanipun Prabu Dasamuka, Kaka Prabu.”

“Banjur wus entuk gawe apa durung anggone si Adhi atarak yoga brata ing gunung Candhirinengga?”

“Nunwun inggih awit saking pangestunipun Kaka Prabu Dwarawati, kula  sampun angsal damel.”

“Sokur sekethi jumurung yen kaya mangkono Yayi. Pun Kakang Dwarawati melu bunggah dene si Adhi wis entuk gawe.”

“Nggih dhaup sewengi ping kalih niku wau kalebet bonusipun,” clemonge Petruk.

“Petruk, aja dlenyengan. Kana mlebu kothak kana. Iki wis wayahe mlebu kothak. Aja meta-metu maneh!”

“Nggiihhh....,” semaure Petruk karo sumingkir.

Durung rampung anggenya padha imbal wawan pangandikan, kesaru tekane Prabu Dasakumara kang bengok-bengok nedya mrajaya Prabu Kresna. Mulat sang Padmanaba, gya njawil rayi kaipe Risang Dananjaya.

“Kresna licik kowe dene ngoncati pabaratan. Ya ing kene marganing patimu, keparat!”

“Dhimas Janaka kuwi Prabu Dasakumara sing kok antu-antu. Mara gage sampurnakna, Dhimas!”

“Sendika ngestokaken dhawuh Kaka Prabu. Dasakumara, wus sauntara anggonku ngenteni tekamu. Klakon bali myang dhangkamu kowe keparat!”

Raden Janaka gya ngajangi jembar pangamuking Prabu Dasakumara......sapepake 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kabeh kang kita karepake kudu kita DUWENI, saka ngendi kita ajar IKHLAS.

Klik

ADU DARA

Sawijining petugas lagi naliti dara pos ing Kandhang Nasional Ra¬jamandala, Jl. Mandalawangi, Cipatat, Bandung Barat. Ana 706 manuk dara padha dipasangi cip kanggo persiapan melu Lomba One Loft Race kanthi total jarak 1.750 km. Lomba adu dara iki dibagi jroning 6 tahap kanthi jarak paling adoh 450 km saka Kandhang Nasional Rajamandala mau. Sing dibiji bantere dara nalika tekan dhisik ing kandang kanthi ndeleng sistem radio frekuensi kang dipasang ing cip ing sikile dara mau. (d/ist)***

Pethilan

Partai sarujuk pimpinan MPR ditambah

Dundum kursi ora ana mandhege

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam