Macan Panilmane Leluhur
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 128 kali

Kedadeyan wayah srengenge gumatel mau njalari uripe Maina kaya dibethot. Lha ke­priye kok ora? Malka, sang guru nadi, wong kang gedhe sawab pa­ngaribawane ing kampung Mu­arasahung, ditangkep Tenta­ra Tengah, ya tentarane pama­rentah, banjur diglandhang me­nyang Markas Tanjung Kemu­ning ing Bengkulu iring kidul. Mangka yen ana uwong  nang­gori lelakon kaya Malka, akeh uthute mesthi mulih aran. Di­eksekusi mati tanpa diadili. Mungguh dhasare dipikut, Malka kasengguh minangka anggota PRRI, bala pembrontak kang uga katelah Tentara Hutan.

Jaman semana ing sapera­ngan wilayah Sumatra mula di­gawe geger dening ontran-on­tran PRRI, Pamarentahan Revolusioner Republik Indonesia kang dipandhegani Letkol Husein saka Padang. PRRI kang madeg 15 Pebruari 1958 kasebut ngerek gendera kraman, ora ngakoni marang pamarentah pusat sing dianggep mban cindhe mban siladan jalaran mung ne­ngenake pambangunan ing tanah Jawa. Nanging ada-ada brontak mau terus wae ditumpes dening tentara pamarentah.

Maina kaya wayang kulit kelangan gapit. Malka sing jejer otot balunge ku­lawarga, tangeh lamun bisa diarep-arep slamete. Pengalaman sing uwis-uwis mula pancen mangkono. Mangka Malka ninggal anak papat. Pambarep lanang, Gilang, umur sepuluh taun. Penggulu wa­don, Bunga, umur wolung taun. Pan­dhadha wadon, Anggun, umur pitung taun. Wuragile uga wadon, Bulan, umur limang taun.

“Pitik babon wae bisa ngayomi, ngrek­sa lan ngupakara kuthuk-kuthuke. Gena apa ing atase kowe jejer manungsa teka kalah karo kewan. Atimu dadi pepes jalaran ditinggal bojo. Sabacute kowe nyumelangake nasibe anak-anakmu. Aja semplah ngono kuwi, Maina. Gumre­gaha!”.......sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kabeh kang kita karepake kudu kita DUWENI, saka ngendi kita ajar IKHLAS.

Klik

ADU DARA

Sawijining petugas lagi naliti dara pos ing Kandhang Nasional Ra¬jamandala, Jl. Mandalawangi, Cipatat, Bandung Barat. Ana 706 manuk dara padha dipasangi cip kanggo persiapan melu Lomba One Loft Race kanthi total jarak 1.750 km. Lomba adu dara iki dibagi jroning 6 tahap kanthi jarak paling adoh 450 km saka Kandhang Nasional Rajamandala mau. Sing dibiji bantere dara nalika tekan dhisik ing kandang kanthi ndeleng sistem radio frekuensi kang dipasang ing cip ing sikile dara mau. (d/ist)***

Pethilan

Partai sarujuk pimpinan MPR ditambah

Dundum kursi ora ana mandhege

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam