Tabon (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 93 kali

Darmaya sing isih jagongan neng kono rada ewa. Wening lan Kadarwati uncal-uncalan mripat. Katon lambene kekarone obah, nanging tanpa swara.

“Bojomu sujana, Ni,” Wening kemlesik nalika Karsana mlebu gandhok.

“Ngendi critane bojoku cemburu?” kandhane Rasmini. Banjur ngacung­ake jempole karo kandha, “Mas Karsana ki lelaki ideal. Ngene…..”

“Pye kuwi, Dar, isa pa kowe ngalahke Kakang­mas Karsana?”

“Huusssh, caturan ra genah,” Darmaya nyaut gojegane Kadarwati. “Wis ayo diterusake, sesuk piye iki sabanjure. Apa Rasmini tetep isa katut main? Nek ora ya mesthi penontone gela.”

“Sing gela penonton pa kowe, Dar?”

“Sesuk pas tempuking gawe rak ya wis mari,” Joyowiguna wadon alok. Dheweke isih tetep luwes, tilas pa­-more dhek enom isih katon. Sadu­runge Rasmini moncer dadi kembange panggung, Joyowiguna wadon utawa Rasiyah iku sing dadi kembang lam­bene. Kabisane njoget lan nembang, ketambahan dedeg lan raine kang ayu mencutake, dadi daya tarik tumrap penonton. Wis saukur yen Rasmini nurun saka wongtuwane sakloron.

“Ra sah digawe repot, wong ya ming bathuk dijait. Sesuk rak ya ra ketok,” kandhane Joyowiguna wadon maneh. Swarane kang canthas lan thok-leh mula wus dadi ciriwancine.

Kadhangkala sipate Rasiyah siji kuwi sing ora pati disenengi dening warga Asih Budaya. Yen nduweni karep sok banjur ora taren karo liyane. Nanging jejere dadi penggedhene, meh kabeh ora wani mancahi keputusane.

“Lha nek ngono wis cetha, ra ana sing dirembug maneh. Mulih yo!” kandha ngono Kadarwati ngadeg, ditutake Wening. Semono uga liyane, siji loro uga banjur menyat saka klasa.

Kadarwati mula bocah wadon sing ora seneng lamis. Kadhangkala kebablasen kaya ora duwe tatakrama.....sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kabeh kang kita karepake kudu kita DUWENI, saka ngendi kita ajar IKHLAS.

Klik

ADU DARA

Sawijining petugas lagi naliti dara pos ing Kandhang Nasional Ra¬jamandala, Jl. Mandalawangi, Cipatat, Bandung Barat. Ana 706 manuk dara padha dipasangi cip kanggo persiapan melu Lomba One Loft Race kanthi total jarak 1.750 km. Lomba adu dara iki dibagi jroning 6 tahap kanthi jarak paling adoh 450 km saka Kandhang Nasional Rajamandala mau. Sing dibiji bantere dara nalika tekan dhisik ing kandang kanthi ndeleng sistem radio frekuensi kang dipasang ing cip ing sikile dara mau. (d/ist)***

Pethilan

Partai sarujuk pimpinan MPR ditambah

Dundum kursi ora ana mandhege

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam