Wewadi Dina Kawuri
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 359 kali

KOWE ngerti, Rum, Bapakmu kuwi yen lagi ngobrol karo Yu Nurul bakul pecel Taman Jajan lor ko­lam renang kae jian ngglenik tenan, sajak piye ngono. Blaka wae ibu sujana, mesthi ana apa-apane. Pancen bener, Yu Nurul lan bapakmu asale pa­dha-padha saka Ngawi. Na­nging kok hmm, repot olehku arep omong, Rum,” wadule Ibu ketara yen Semarang kaline banjir, tansah sumelang kake­han sing dipikir.

“Ah, rumaos kula kok lim­rah-limrah mawon, Bu. Mokal menawi Bapak....,” aturku du­rung tutug wis dipunggel ibu kanthi tembung worsuh mbi­ngungi.

“Ora ngono karepku, Rum. Nanging ngene. Sik, sik. Anu. Kowe kuwi wis gedhe kelas telu SMA. Wis wayahe ngerti prekara ngene-ngene iki. Takkandhani ya, wong lanang iku terkadhang aneh lho. Contone Dani Blok A kae. Bojone ndhisik ayu, ning dipegat. Malah ditinggal nggendhengi Siti Jamila instruktur senam sing hih, tuwek, elek, ndengguk!”

“Bapak sanes Dani, Bu. Benten! Mo­sok .....”

“Adhuh, kowe ki nek dijak caturan wong tuwa malah mbelani Bapakmu te­rus. Maune ibu iya ora mikir neka-neka. Nanging Rum, Yu Nurul iku nek mbok-tamatne sakjane ya manis lho! Pawak­ane mlongot, kulite resik, pipine dhekik, mripate blalak-blalak. Akeh wong lanang gampang mumet nek nyawang wong we­dok sing modhele kaya Yu Nurul kuwi.”

“He he he....”

“Kok ngguyu?!”

Salah maneh. Tinimbang ndedawa ukara, aku ngalahi aluwung meneng. Apa sing dingendikakne Ibu tak-enggihi ngono wae. Aku apal, Ibu iku menawa lagi uring-uringan angel dijelasne. Kabeh-kabeh salah, kabeh-kabeh ora kepener­an. Kareben Ibu lega penggalihe lan ora saya ndadra anggone grundelan, wusa­nane aku malah sengaja ngombyongi. Ben marem lan ora pijer mbanyaki wae.

“Menawi ngaten tenang mawon, Bu. Mangke kula ingkang ngusut perkawis menika,” janjiku luwih kepengin nen­trem­ne penggalihe Ibu......sapepake 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kabeh kang kita karepake kudu kita DUWENI, saka ngendi kita ajar IKHLAS.

Klik

ADU DARA

Sawijining petugas lagi naliti dara pos ing Kandhang Nasional Ra¬jamandala, Jl. Mandalawangi, Cipatat, Bandung Barat. Ana 706 manuk dara padha dipasangi cip kanggo persiapan melu Lomba One Loft Race kanthi total jarak 1.750 km. Lomba adu dara iki dibagi jroning 6 tahap kanthi jarak paling adoh 450 km saka Kandhang Nasional Rajamandala mau. Sing dibiji bantere dara nalika tekan dhisik ing kandang kanthi ndeleng sistem radio frekuensi kang dipasang ing cip ing sikile dara mau. (d/ist)***

Pethilan

Partai sarujuk pimpinan MPR ditambah

Dundum kursi ora ana mandhege

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam