Singapura (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 98 kali

“Adoh banget,” pangudarasane Raja Suran. Kaki-kaki sing ndhingkluk siji loro kumawani nyoba nglirik. Batine padha ngalembana marang para ndhedhuwurane sing julig, akeh pokale nganti Raja Suran ke-blithuk.

“Kowe kabeh saiki arep menyang ngendi?”

Sing ditakoni ora enggal wang-sulan. Kabeh adu sesawangan. Praupan dadakan suntrut lan katon bingung. Kepeksa Raja Sulan mba-leni pitakone.

“Kowe kabeh saiki arep menyang ngendi?”

“Menawi wangsul kadosipun ngayawara lan mboten ngantos du-mugi negari. Saged ugi baita num-pleg, kula sedaya dimangsa lodan.”

Krungu wangsulane para kaki, Raja Sulan tuwuh rasa welase. Ke-jaba kuwi uga wis entuk katrangan gumathok yen wong sing neneka kuwi ora bakal nuwuhake bebaya. Ora perlu disujanani lan disumelangake.

“Nyuwun genging kawelasan pa-duka, menawi mboten kawratan mugi dipunparengaken nunut gesang won-ten ngriki,” salah siji saka sing neneka kumawani medharake keka-repan.

Raja Sulan bali nintingi mbaka siji. Banjur nyawang lerab-lerabe banyu sing tanpa wates. Tegese sadawa lan jembare panyawang, sing katon mung banyu. Ngungak mendhuwur, nya-wang langit semu biru direnggani me-ga putih. Angin sumilir seger. “Na-nging ora oleh mlebu kutha,” wusa-nane wangsulan.

“Ngestokaken dhawuh.”

“Matur nuwun,” kabeh bebarengan wangsulan makaping-kaping. Beba-rengan sujud. Pesisir sing sakawit padhang njingglang, dadakan peteng dhedhet lelimengan. Angin sumilir dadi lesus. Lerab-lerabe banyu sing sakawit nuwuhake sesawangan  nyengsemake, mbaka sethithik malih dadi ombak gulung gemulung. Swara gludhug ora leren-leren. .....sapepake 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kabeh kang kita karepake kudu kita DUWENI, saka ngendi kita ajar IKHLAS.

Klik

ADU DARA

Sawijining petugas lagi naliti dara pos ing Kandhang Nasional Ra¬jamandala, Jl. Mandalawangi, Cipatat, Bandung Barat. Ana 706 manuk dara padha dipasangi cip kanggo persiapan melu Lomba One Loft Race kanthi total jarak 1.750 km. Lomba adu dara iki dibagi jroning 6 tahap kanthi jarak paling adoh 450 km saka Kandhang Nasional Rajamandala mau. Sing dibiji bantere dara nalika tekan dhisik ing kandang kanthi ndeleng sistem radio frekuensi kang dipasang ing cip ing sikile dara mau. (d/ist)***

Pethilan

Partai sarujuk pimpinan MPR ditambah

Dundum kursi ora ana mandhege

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam