Telpon Ing Awan Kuwi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Roman Remaja - Dibaca: 59 kali

Isih ing pendhapa agung, buku macapat sempalan serat wu-langreh ditumpuk dadi siji. Gelas lan piring wa-dhah jajan nyamikan diringkesi. Plastik bung-kus gedhang goreng lan ondhe-ondhe siji loro isih dadi rerenggane klasa kang gumelar. Ora ngenteni diprentah apadene njupuk tebah, ta-ngane Wima wis cekatan njupuki sampah.

Maklum, atase sing diwulang bocah-bocah SD lan SMP anggone nengenake karesikan durung sakabehe trampil senajanta wis dikandhani bola-bali. Yen dielingake meksa ana alesane jare selak ditinggal, selak dipapak, utawa ora ngakoni lupute.

Sore kuwi Wima ngrewangi Mas Surya latihan nembang macapat.

Suantara kuwi ing sapinggire pendhapa, kancane Wima kang aran Sindi, ngematake bocah-bocah sing ajar macapat gratisan saben minggu kuwi padha mulih. Sindi pancen ngenteni Wima sing budhal mulih ajeg nunut dheweke.

“Sin, Mas Surya apa lali ya…” pitakone Wima sinambi lungguh njejeri Sindi. Dene sing ditakoni mung njengkerutake bathuke.

“Winginane, kira - kira jam sewelas awan, ujug-ujug ana telpon. Swarane bocah lanang sing lagi kerepotan ngaku yen ditilang, ya Mas Surya iki. Mas Surya ngakon aku ngisi pulsa satus ewu ing nomere pulisine sing nilang dheweke nalika perjalanan saka Kudus menyang Solo. Janjine minggu bakal diijoli” jlentrehe Wima setengah nggremeng katon yen atine ora jenjem.

Krungu critane Wima, Sindi duwe firasat ana sing kurang bener nanging ora wani blaka marang kanca rakete kuwi.

“Ya wis Wim, mending kowe omonga langsung marang Mas Surya kae lho mumpung isih ana!” kandhane Sindi......sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan