Rahmat Allah iku Murakabi Saindenging Makhluk (8)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 50 kali

Trep karo dhawuhe Allah, mang­kene maksude: “Apa sira ora sumu­-rup, yen satemene Allah iku kang disuyudi dening kabeh kang ana ing Langit-langit lan kabeh kang ana ing Bumi, Srengenge, Rembu-lan lan Lintang-lintang, Gunung-gunung, wit-witan, kabeh sato kewan, lan sebagean akeh saka manungsa! Lan sapa kang dia-sorake dening Allah, mangka ora ana kang mulyakake, satemene Allah iku tumindak miturut kepa-reng karsaNE.” (Q.S.Al-Hajj (22):18). Maknane kang kinandhut ana ing ayat kasebut, sekabehing jinis tetuwuhan saka sing cilik nganti tekan sing gedhe, kabeh mau padha tundhuk (patuh) marang ketetepaning Allah. Ing baba-gan iki  sebagean Ulama tafsir, ana sing memahami sujud kekayon (wit-witan) lan tetuwuhan iku mujudake (bentuk) dzikir lan tasbehe pindha kang didhawuhake dening Allah, mangkene maksude: “Langit pitu lan Bumi dalah sak isine kabeh, padha Maha nucekake marang Allah Pa-njenenganE (Dzat Kang Maha Ku-wasa), ora ana sawiji bae makhluk Allah ngemungna padha Maha nu-cekake kalawan pujinE, mung bae sira kabeh ora mangerti cara ang-gone padha nucekake. Sanyata PanjenenganE iku Pangeran Maha Aris tur kang Maha Ngapura.” (Q.S.Al-Isra (17):44).

Kanthi mangkono, ayat kang katur ana ing ndhuwur iku negesake, ma­-nawa sekabehing makhluk kang du-munung ana ing Langit sing adoh, utawa ing Langit sing cedhak iku nga-lembana sarta ngagungake marang ngarsaning Allah, Sang Maha Hanyip-ta. Semono uga samubarang (ma-khluk) kang dumunung ana ing Bumi sarta jinis tetuwuhan, kewan, ma-nungsa, Gunung-gunung, wewatuan, banyu lan liya-liyane, kabeh mau tansah ngalembana sarta ngagungake marang Allah, Dzat Kang Akarya Jagad Raya dalah sak isine iki. Saben-saben makhluk iku tansah dzikir, tasbeh sarta nindakake ketundhukan (kepatuhan) dhewe-dhewe, sing ora padha antara saweneh lan sawenehe. Kaya ta, ana sing tasbeh mawa basa verbal, lan ana uga sing  migunakake basa non verbal. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude: “Apa sira iku durung sumurup yen satemene Allah iku di Maha sucekake dening sekabehing makhluk ing Langit-langit lan Bumi, sarta dening ma-nuk kalawan ngegarake suwiwine ana ing awang-awang ngigel-ngigel? Siji-sijine titah ing ngalam Donya shalate lan anggone Maha nucekake Pangeran lan Allah iku ngudaneni marang sekabehing barang kang padha dilakoni de-ning para titah.” (Q.S.Nuur(24):41).......sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan