Upacara Adat Manten Tikus
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kejawen - Dibaca: 249 kali

Upacara adat Manten Tikus minangka upacara kanggo nyenyuwun marang Gusti Allah Kang Maha Kuasa amrih ama tikus ora ngrusak tandurane wong tani ing sawah. Upacara kasebut dianakake dening paguyuban Cankrukan Suran ing Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung dhek dina Setu Wage tanggal 17 Agustus 2019 kepungkur.

Mula ing dina iku atusan wong padha tumplek bleg ing dalan kang diliwati arak-arakan Manten

Tikus, wiwit saka protelon “Jalur Gaza” nganti tekan Bok Sendhung. Kabeh padha nonton arak-arakan kasebut, krana padha penasaran kepengin weruh karo upacara adat iki. Amarga upacara adat iki ing Tulungagung isih dileksanakake sepisan iki.

Sedina sadurunge upacara adat Manten Tikus, bengine dianakake tirakatan ing tengah sawah. Esuke, watara jam pituan, para peserta nindakake upacara bendera ing prapatan tapel wates Desa Gilang lan Dusun Pacitan. Dene awane, watara jam sijian, lagi dileksanakake upacara adat Manten Tikus.

Yagene sing dimantu kok tikus, apa ora wedi yen tambah akeh? Miturut katrangan Hari Santosa minangka pangarsa panitia, iki ora dimantu, ning didadekake manten. Amarga yen dimantu sing cetha tikuse tambah akeh. Seje yen didadekake manten, tikuse sing didadekake manten banjur kandha marang kanca-kancane supaya ora ngrusak tandurane wong tani ing Desa Gilang.

Lha geneya anggone tirakatan kok ana sawah? Amarga sawah kalebu ekosistem, dene anggotane antarane liya, pari, jagung, suket, ula, tikus, lan liya-liyane. Mung wae ora kabeh sawah anggota ekosisteme padha. Nanging, siji ing antarane sing dadi kawigaten wektu iki yaiku tikus. Geneya? Krana ketiga taun iki nyebabake populasine tikus tambah akeh, saengga tanduran pari ing sawah dadi rusak.........sapepake 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan