Singapura (5)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 152 kali

Isih krungu sambate bala Amdan Negara sing nyungsep apadene mathang-mathang. Nanging cilaka, kagawa awak saya lemes kentekan daya lan metune ludira, ora kuwawa ngangkat pe­-dhang. Malah kepara ndhingkluk se-mu merem. Kalodhangan sing becik tumrap Raja Suran. Sakala nggecak sarana nyabet gulune. Sirah ge­-mlundhung, awak nyungsep. Weruh pangarsane tiwas kanthi siya, wa-dya bala Gangga Nagara muntab. Tanpa metung bebaya gya nrajang wani. Senajan ana kalodhangan, ora banjur sumingkir.

Pangamuk sing ngedab-edabi, njalari bergada Amdan Nagara rada miris. Mung wae jalaran kalah bala, suwe-suwe keseser, siji mbaka siji koncatan nyawa. Ora beda karo praja Gangga Nagara sing mawut, tilas-tilas kobongan isih mramong, punggawa pating glethak. Sawise dicicrik, Amdan Nagara dhewe ora se-thithik kelangan tetunggul prang dalah bergada. Samono uga tetumpakan-tetumpakane. Sawise kelakon nekem Gangga Nagara, bergadane dirit ngle-reg saya mengetan. Ing tengah dalan, Raja Suran dadakan njomblak, siji mbaka siji punggawane njrebabah, nggloso, nyungsep. Nebah dhadha. Kabeh ora ana sing nyana, uga ora ngerti anane paser sing cumlorot saka sadhengah papan.

Raja Culan sing krungu warta me-nawa Nagara Ganggayu utawa Leng-gayu arep ketekan mungsuh, banjur ngetab punggawa mapag ing tengah dalan. Sarana pancakara adoh saka laladan, keprabon ora bakal rusak diobrak-abrik. Wong tuwa, wanita lan bocah-bocah bisa ngumpet ing alas. Raja-brana diungsekake. Sarana mangkono diajap wangsa Ganggayu ora tumpes. Raja Suran sing ora ko-ber ngecakake tata rakite paprangan, kepeksa ngladeni.......sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan