Pulisi Diserang Simpatisan Ajaran JAD
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dredah Masalah - Dibaca: 306 kali

Jaringan Imam Mustofa kawiyak. Imam kang dinuga anggota teroris iku nyerang Aiptu Agus Sumarsono ing Mapolsek Wonokromo, Surabaya, Sab­tu (17/8) iku mujudake simpatisan Ja­maah Ansharut Daulah (JAD). Pulisi isih nlesih sel-sel jaringane ing Jawa Tengah lan Surabaya.

Bab iki dipratelakake Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian nalika niliki Agus ing Rumah Sakit Bhayangkara, Senin (19/8). Tito didhampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kadiv Humas Mabes Pol­ri Irjen Pol Muhammad Iqbal, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, lan jaja­ran pejabat utama Polda Jatim.

Ing kunjungan kasebut, Kapolri pa­ring undhak-undhakan pangkat ‘luar biasa’ ma­rang Agus Sumarsono. Saka Aiptu da­di inpektur dua (ipda).

Undhak-undhakan pangkat iku uga diwenehake marang Briptu Febian kang wis mbiyantu nangkep pelaku. “Dheweke sakloron dadi kurban nalika nindakake tugas,” ujare.

Tilas kepala BNPT (Badan Nasional Pe­nanggulangan Terorisme) iku nyebut­ake pelaku sinau saka sumber loro. Se­pisan, ajaran radikal saka wong-wong. Saiki wong sing menehi pemahaman kang salah marang Imam kasebut isih di­goleki. Kapindhone, Imam sinau saka internet. Nanging, Tito wegah njlentreh­ake carane Imam sinau saka internet. “Iku isih dislidhiki densus,” tandhese tilas Ka­polda Metro Jaya iki.

Gegayutan Fatimatuz Zahrah, sisihane Imam, lan anake telu, Tito nanggung ka­hanane kabeh apik-apik wae. Saiki dhe­weke kabeh lagi diurusi tim. Sebab, mer­lokake pendhampingan khusus marang kulawargane para pelaku terorisme. “Ana tim khusus kang ndhampingi,” ujare.

Gegayutan paham radikal kang di­tampa Imam, sumber ing lapangan nye­butake priya kelairan Sumenep (Madura) 1988, iku dinuga ngeloni paham radikal wiwit 2016. Sebab, dheweke wiwit aktif ngrungokake ceramahe Aman Abdurrah­man kang diunggah menyang media so­sial ing taun iku. “Dadi, bisa dadi dheweke melu paham radikal sadurunge ngalami owah-owahan sikep lan tindak-tanduk, kle­bu carane menganggo sandhangan (cla­na cingkrang) lan sisihane nganggo cadhar.

Durung disumurupi sapa wong kang nepungake marang Aman Abdurrahman. Klebu carane melu utawa ngrungokake ceramahe kang pranyata akeh kasebar ing media sosial. “Iku densus kang lidhik (nylidhiki, Red) tandhese.

Sumber kang wegah disebutake jati­dhirine ngandhakake yen Imam mbukak video ceramahe Aman Abdurrahman ing warung internet ing laladan Ketintang lan Ngagel. Nanging, pulisi durung nemokake alamate sing genah. Sebab, ing rong pang­gonan kasebut ana sakehing pang­gonan kang nyepakake layanan internet.

Sing genah, tambahe, saka asil pa­priksan, Imam ajeg mbukak video kase­but. Bisa kaping pindho utawa kaping telu ing saben minggune. Nanging, suwene (durasi) anggone ngrungokake video iku isih dislidhiki. Sebab, sepira suwene dhe­weke ngrungokake ceramah ing video kasebut bisa nemtokake sepira doktrin radikal kang ditampa utawa kang mlebu ing pikirane.

Nganti tulisan iki diunggahake cetak, pulisi isih tansah nlesih kasus pembacok­an marang Aiptu Agus Sumarsono. Sadu­runge nyerang anggota Polsek Wono­kromo, Imam disumurupi klakon ngilang suwene 10 dina. Dheweke nembe muncul maneh dumadakan nyerang polsek ka­sebut.

Adhedhasar data kang dikumpulake, Imam wis limang taun urip ing Sidosermo IV Gang I No.10-A, Wonokromo. Nanging, dheweke dumadakan ngilang wiwit 10 dina sadurunge nyerang anggota Polsek Wonokromo. Sasuwene iku, bapak pe­putra telu iku disumurupi lunga menyang Sumenep. Pulisi isih nlesih panggonan kang didadekake jujugane pelaku.

Imam lunga ijenen menyang Sume­nep numpak bis. Sisihane, Fatimatuz Zah­rah, tetep kari ing omah kos-kosan ing Sidosermo. Kegiyatane kaya lumrahe ya­iku dodolan sempol ing sekolahan kang ora adoh karo omah kos-kosane.

Pulisi nduga, Imam lungan menyang Sumenep kanggo nyiapake dhiri sadu­runge nindakake penyerangan. Gaman sing digawa nalika penyerangan marang anggota Polsek Wonokromo mau yaiku clurit lan parang uga dinuga disiyapake wiwit saka Sunemep. Bab kasebut tine­ngeran saka carane nggawa kang temen-temen disiyapake tumata banget.

Tanggane kos Imam. Babar blas ora ngira yen Imam mujudake pawongan kang mbacok pulisi. “Wonge apik. Na­nging, pancen rong taun pungkasan iki sajak owah,” kandhane Yuli, tangga kos-kosane Imam.

Dheweke ngandhakake, owah-owah­an iku cukup nyolok. Wiwit carane me­nganggo sandhangan engga anggone pa­srawungan karo masyarakat. Manut dhe­weke, Imam dudu warga anyaran ing Si­dosermo. Dheweke wis limang taun mang­gon ing omah kos-kosan kang uku­rane 3x4 meter iku.

Ainur Arif, ketua RT 3/RW 2, Sido­sermo Gang 4, uga nekseni yen tindak tan­duke Imam owah. Apamaneh wiwit rong taun pungkasan iki. Arif ngandhak­ake, owah-owahan iku saya ketara nalika Imam ajeg nekani pengajian ing sawi­jining sekolah swasta ing laladan kasebut. “Biyen grapyak sumanak. Mangkono uga sisihane. Nanging, wiwit rong taun pung­kasan iki arang katon,” jlentrehe.

Nunung, sisihane Arif, uga weruh owah-owahan kang nyolok saka Fatimah. Malah, kandhane, saiki Fatimah sajak ter­tutup sanajan sok-sok ya nyapa. Dheweke ngandhakake, sasuwene iki Fatimah ke­rep diundang pengajian, nanging dhe­weke ora nate gelem teka. Malah, tam­bahe Nunung, warga kerep ngajak anake supaya melu posyandu, nanging Fatimah wegah. “Gak oleh karo bojone. Saiki ma­lah nganggo cadhar (tutup rai). Menawa wae kelompok pengajiane ing sekolah lan wulangane beda karo warga kene,” ujare.

Nunung ngandhakake, anake Fatimah uga ora oleh dolanan karo kanca saba­bakane. Dheweke tansah ing njero omah. Mula iku, dheweke ora nate melu kegi­yatan utawa dolanan. “Agustusan wae kulawargane ora melu apa-apa,” tan­dhese.

Dheweke ngandhakake, sasuwene rong taun pungkasan iki, kulawargane Imam alias Ali pancen sregep melu pe­ngajian ing rong panggonan. Kejaba ing sekolah swasta ing laladan Sidosremo, uga sregep ngaji ing sawijining masjid kang ora adoh saka Mapolsek Wono­kromo....sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan