Godhong Kecubung Kanggo Tamba Lara Asma
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kasarasan - Dibaca: 169 kali

Manut elmu kesehatan, lelara asma iku mujudake lelara keturunan. Lelara warisan kase­but ditandhani anane seseg wektu ambe­gan. Sok yen wis nemen ambegane muni ‘ngak-ngik’ seseg ing dhadha, watuk ga­ring, ketege jantung tambah cepet, lan kringet krasa anyep. Apamaneh yen ke­tambahan sing jeneng stres, kanggo te­turon wae angel ngeremake mripat. Kan­dhane dokter, pawongan kang nandhang lara asma mesthi rumangsa kesiksa yen cacah oksigen ing njero getih cacahe ku­rang, saengga bakal nuwuhake cyanosis (diskolorasi kebiruan) ing pasuryan. Lam­be lan kulite badan katon pucet lan ke­mringet. Iku mertandhani anane lelara asma kang wis nemen.

Lelara asma uga mujudake sawe­neh­ing lelara kang bisa disebabake anane alergi marang zat tinamtu, wulu kewan, panganan utawa ganda, uga bledug. Se­rangan lelara iki luwih-luwih nalika anane ganti mangsa saka mangsa ketiga ganti menyang mangsa rendheng lan kosok baline. Ambegan sajak tambah abot lan dhadha krasa seseg. Awak kang lagi kesel utawa emosi bisa ndadekake kumate le­lara asma kasebut.

Ana sawenehing panaliten kang nye­butake yen lelara asma kang sinandhang bocah-bocah cilik akeh kang disebabake saka pakulinane memangan panganan kang nduweni kandhutan zat kimia pe­warna utawa perasa lan pengawet kang dilarang dening pehak kang kawogan. Dene lelara asma kang ditandhang wong tuwa adadte akibat saka anane infeksi, saengga nyebabake anane penyempitan ing saluran pernapasan.

 

Godhong kecubung

Kanggone para sedulur kang urip ing karang padesan, wis suwe percaya me­nawa godhong kecubung (Datura metel l) bisa ngusadani lelara asma. Tanduran sing isih bisa ditemoni ing padesan kuwi dhuwure watara sameteran. Wite semu ijo rada wungu tuwa. Kembange madeg dhewe kanthi gagang kangdawa. Maku­tha  kembange wangun corong saemper tropet, wernane putih rada wungu. Dene wohe sing gedhene sagegemane bocah dikupengi eri. Yen wis tuwa (garing) wohe bakal mlethek nuwuhake wiji kang dadi tanduran anyar.

Miturut panaliten, godhong kecubung nduweni kandhutan alkaloid skopolamina, meteloidina, hiosiamina, norhosiamina, norskopolamina, kuskohigrina, lan nikoti­na. Alkaloid-alkaloid kasebut nduweni kasiyat kadidene obat kanggo ngurangi kejang (spasmolitikum) kang tundhone bisa ngambakake saluran pernapasan kang ciut.

Carane gawe: Godhong kecubung ra­da tuwa salembar, nuli dirajang kaya lumrahe ngrajang godhong mbako kae. Banjur diangin-anginake supaya tlutuhe ilang. Yen wis rada alum nuli dilinting kaya nglinting rokok. Ukurane aja gedhe-ge­dhe, cukup saukuran rokok filter. Sebab, alkaloid kang tinemu ing godhong kecu­bung klebu keras dadine anggone ngrokok sedina cukup sakler wae nalikane asmane kumat lan krasa seseg anggone am­began.

 

Patikan kebo

Saliyane godhong kecubung, patikan kebo (Euphorbia hirta L) uga bisa kanggo tamba lara asma. Tandurane wernane abang rada wungu lan wite ana wulune alus. Dhuwure udakara mung 30-40 cm, senengane thukul ing perengan. Kem­bange wernane soklat pucet wangune bunder cilik.

Tanduran iki ana kandhutan alkaloid, damar, glikosida, zat penyamak lan gom. Alkaloid nduweni sipat kadidene antihis­taminika kang bisa ngilangake siksane lelara asma.

Carane gawe: Tanduran patikan kebo kang durung ngembang sagegem. Dibe­dhol saoyot-oyote. Sawise dikumbah resik nuli digodhog nganti umob nganggo banyu rong gelas, yen wis kari 1 ½ gelas dientas banjur disaring kanggo diunjuk sedina kaping 3 @ ½ gelas. Bisa diambali nganti telung ndina lan krasa ambegane sajak entheng. Nuwuh. (Syt)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan