Mawujude Cita-citaku
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Roman Remaja - Dibaca: 67 kali

Yen aku wes gedhe mengko aku duwe angen-angen pengin dadi guru. Aku pengin banget dadi guru amarga aku pengin wong Indonesia iku pinter, hebat lan kreatif. Dadi, yen dibandhingne wong luar negri ora adoh ngono lo. Mulane aku kudu sregep sinau lan ngerjakne apa wae sing dadi kewajibanku. Saliyane iku, biyen ayahku uga duwe angen-angen dadi guru, nanging ora kelakon, amar-ga faktor ekonomi. Mangka ayahku biyen lulusan D3 Sastra Inggris. Jaman sakmono lulusan D3 wis isa dadi guru.

Pancen bener guru iku pahlawan tanpa tandha jasa. Mula tanpa ana guru, aku lan kanca – kancaku kabeh ora ngerti aksara lan angka, ora ngerti piye carane maca lan nulis.

Sawijine dina wali kelasku, Bu Sri takok ning kanca-kancaku sekelas ba-bagan angen-angen,

“Sapa sing cita-citane dadi guru?”

“Aku!” aku nyauri karo ngacungne tanganku.

Sak kelas mung aku sing ngacung. Aku ora ngerti geneya kanca-kancaku ora ana sing duwe angen-angen pa-dha karo aku, utawa mungkin sik isin.

“Ngapa awakmu pengin dadi guru, ndhuk?”

“Amargi, kula pengin generasi bangsa Indonesia pinter bu.”

“Wah, apik iku! Perjuangna cita-citamu ndhuk, muga-muga sukses ndonya klawan akherat. Tanggung jawab lan tugase guru iku abot. Dadiya guru sing nduweni budi pakerti becik lan isa ditiru murid-muridmu.’

“Aamiin..” jawabe kanca-kancaku sak kelas.

Bel sekolah muni, aku lan kanca-kanca padha mulih. Omahku ora adoh saka sekolah. Kira-kira mung 10 menit yen numpak motor.

“Assalamualaikum….”

“Waalaikumsalam. wiss mulih ndhuk?”

“Inggih buk.”

“Piye sekolahmu dina iki?”

“Alhamdulillah lancar buk, wau bu Sri wali kelas ndangu lare-lare sing purun dados guru. Banjur kula nga-cung buk, lajeng bu Sri meling supa-dos sinau sing tenan.”

“Iya ndhuk, dadi guru wae, apa-maneh ayahmu biyen ya pengin dadi guru.”

“Inggih buk.”

Wis wulan Juni. Dina iki pengu­mu-man SNMPTN. Rasane atiku ora karu-karuan. Ibukku uga mikir abot. Ayahku sing mung TKI ing Singgapur mung isa telpon. Wiwit awan aku ora doyan ma-em. Pengumumane isa di delok liwat internet. Aku banjur mbukak web-e UGM. Tak goleki jenengku. Alhamdu-lillah…. aku mlebu UGM Pendidikan Ba-hasa Jawa. Aku pancen seneng nguri-uri kabudayan Jawa. Kabudayan Jawa iku identitase wong Jawa. Tanpa buda-ya, wong Jawa ora nduwe unggah-ungguh.

Awale kuliah adoh saka wong tuwa iku abot. Saben dina aku telpon ibuku. Aku ngekos ning cedhak kampus ba-reng kanca – kancaku wadon. Aku di-gawani ibuk kompor lan dandang kanggo masak. Mlebu semester 2 aku mulai isa adaptasi ning Jogja. Aku mulai aktif melu organisasi sing ana ing kutha iki. Aku melu sanggar tari Ramayana. Aku seneng banget nari. Wiwit cilik aku seneng ndelok wong nari. Senajan wong tuwaku dudu keturunan wong seni.

Ning Jogja aku kerep pentas ning plataran Candhi Prambanan. Aku nari, kadhang malah nyindhen. Sok-sok uga melu drama kolosal. Grup sing tak eloni mujudake komunitas seni sing gedhe ning Jogja. Aku uga dibayar sa-ben bar pentas. Asile taknggo tambah – tambah sangu lan celenganku. Aku uga nyambi dodol klambi online. Pemi-nate kanca – kancaku sekampus, lan dosen – dosenku. Ning semester 3 aku mulai kethetheran kuliah. Akhire aku mutusne gak dodol klambi online maneh.

Nanging jobku nari isih tetep tak eloni, kepara tansaya akeh. Aku kerep dadi pemeran utamane Dewi Sinta. Aku uga nate diundang Kedubes Si-ngapura kanggo pentas ning kana. Ra-sane seneng banget. Aku banjur tel-pon ayahku. Ning mburi panggung aku ngerti ana ayahku ngenteni. Banjur aku mlayu lan ndhekep ayahku saka mburi senajan aku isih nggawe klambi Dewi Sinta lan kembang melathi kang wangi. Luhku netes. Rasane seneng banget isa ketemu ayahku sing wis 5 taun suwene dadi TKI ing kana.

“Piye kuliahmu ndhuk?”

“Alhamdulillah pun semester 3 yah.”

“Alhamdulillah, sukses ndhuk.”

Saiki aku wis diwisuda lan diangkat dadi guru ning SMA N 5 Surabaya. Ayahku uga wis bali saka anggone dadi TKI. Dene adhikku wis kuliah ning IPB semester 4.

Matur nuwun Gusti. Matur nuwun Ayahku lan Ibukku lan sanak sedulurku kabeh. (BAS)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan