Godhong Pring lan Kemangi Kanggo Tamba Asam Urat
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kasarasan - Dibaca: 60 kali

Ing negara Cina ana jinis kewan kang dilindhungi lan malah dadi ikone negara kasebut. Jenenge Panda lan duwe ciri khas werna wulune mung putih karo ireng ndlemok ing awake. Pakanane mung pupus godhong pring.

Ing saweneh papan padesan tanah Jawa, godhong pring (Phyllostachis glauca) jinis pring apa wae apa iku kang jeneng pring petung, pring apus, pring ori, pring kuning, pring tutul utawa pring cendhani wis suwe dipercaya duwe kasiyat bisa ngedhunake kadar asam urat ing getih.

Ing ilmu kesehatan dikandhakake, jan-jane kang disebut asam urat banget diper­lokake kanggo mbentuk inti-inti sel. Na­nging, cacahe sing dibutuhake mung se­thithik. Turahe diwetokake liwat usus (30%) lan liwat ginjel (70%).

Kang dianggep dadi sebab tuwuhe lara asam urat sajak prasaja. Jarene merga nga­nut lageyane urip kang kurang sehat (ke­rep memangan panganan siap saji) utawa kekerepen memangan mangsakan jerohan, rendhang, sarden utawa dhahar camilan emping utawa kacang bawang kanthi cacah kang ora ukuran.

Asam urat

Asam urat kang kaluwih-luwih kasebut nyampur karo natrium lan gawe (mben­tuk) kristal natrium urat kang dumunung ing jaringan lunak persendian. Akhire malih dadi nep-nepan kang disebut topus kang njalari anane peradhangan kang lumrahe disebut artritis gout-akut, kang ditandhani anane krasa lara nyeri ing anthik-anthikan utawa engsel dhengkul, driji tangan, driji sikil utawa ugel-ugelan kaya dicublesi dom.

Dhuwure asam urat kang ana ing getih disebabake sintesis asam urat kang luwih, nanging ekskresine ing ginjel mung sethithik. Angka 4,1 nganti 6,1 mg/dl isih bisa disebut normal. Nanging yen asile lab wis ngluwihi sa­ndhuwure angka kasebut kudu enggal dipriksakake menyang dokter.

 

Godhong pring

Ana sawenehe pana­liten kang nyebutake yen ing godhong pring ti­nemu kandhutan flavon. Flavon iku padha karo flavanoid kang mujudake sumber antioksidan. Flavanoid uga nduweni tugas nahan oksidasi xantin dadi asam urat. Dadi godhong pring sing katone sepele iku nduweni kasiyat gedhe.

Carane, godhong pring isih enom sagegem utawa 40-50 gram (dudu sing isih nglunthung), nuli diisisake ing tampah nganti garing. Biyasane nganti 2-3 dina. Yen wis garing, godhong pring dikumbah resik (ilang lugute). Banjur digodhog nganti umob nganggo banyu 4 gelas, yen wis kari rong gelas dientas banjur disaring. Bisa diunjuk esuk lan sore @ sagelas. Krana ra­sane sing tawa mula yen ngunjuk bisa di­tambahi gula batu sacukupe lan ditambah madu sasendhok makan.

 

Godhong kemangi

Godhong kemangi (Ocimum basilicum var.anisatum) uga nduweni kasiyat kang padha karo godhong pring. Godhong sing kulinane kanggo lalapan iki uga duwe kagunan kanggo ngedhunake kadar asam urat ing getih. Godhong sing gandane disiriki pawongan kang nandhang “gout” jarene yen memangan lalapan kemangi bakal ndadekake undhake kadar asam urat ing getih. Iku panemu kang kliru.

Pancen durung ana panaliten kang mirunggan tumrap kasiyate godhong ke­mangi lan kandhutane. Nanging ujare kang kerep memangan lalapan godhong ke­mangi iki, rasa nyeri ing ugel-ugel tangan lan sikil ilang alias ora lara.

Sugeng nyoba. Nuwun. (Syt)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Minterna wong bener kuwi luwih gampang katimbang mbenerake wong pinter. Nanging mbenerake wong pinter kuwi mbutuhake beninge ati lan jembare dhadha ...

Klik

SUMUR RAHASIA ING PORTUGAL

Bangunan kang kaya sumur iki arane Quinta da Regaleira, yakuwi sawijining taman kang dumunung ing kutha Sintra, Portugal. Taman iki dumadi saka istana lan kapel, sarta pekarangan kang ana tlagane, guwa, sumur, air mancur, lan lurung kanthi konstruksi kang endah. Nanging perangan paling endah saka taman iki ya kuwi Sumur Inisiasi. Sumur iki cukup jeru lan nduweni undhag-undhagan spiral amrih bisa tekan panggonan ngisor dhewe. Ujare ngakeh, ndhisike sumur iki minangka papan ritual masonis. (d/ist)***

Pethilan

Listrik mati nganti dina senen

Kari njaluk ngapura…

Blackout, PLN bakal menehi kompensasi marang langganane kang rugi.

Muga-muga janji iki ora ujug-ujug peteng maneh.

Listrik mati total ing ibukota lan sawenehing kutha.

Peteng, sing katon mung ‘wedhus ireng’.