Tandhing Lawan Dhemit
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 105 kali

Senajan wis lawas kelakone, yaiku nalika aku isih sekolah neng SMA ing Yogyakarta, nanging yen para maos durung nate mireng, crita iki dadi anyar maneh. Nganti seprene aku  isih nabet banget marang kedadeyan puluhan taun kepungkur kuwi. 

Nalika semana ana sawi­jining murid SMA sing asale saka desa, arane Suparmin. Sarehne adoh asal-usule, mula ing Yogyakarta dheweke ngon-trak omah ing pinggir kutha. Omah sewan kuwi apik tur gedhe, ning sewane murah. Sedina rong dina tekane se-minggu ora ana kedadeyan sing perlu dadi kawigaten. Kabeh mlaku kanthi lumrah. Nanging ngancik  minggu sing kaping telu, Suparmin wiwit mrangguli kahanan nyalawadi.

Sepisanan dheweke kelangan po-tlot sing arep dienggo nggambar. Mangka dheweke yakin yen potlot mau wis dicepakake ing meja sinau lan ora dipindhah. Diubres nganti mumet ora ketemu. Bareng wis kesel lan arep mapan turu, jebul Parmin, ngono dhe-weke asring diundang kanca-kancane, nemokake potlot iku gumlethak ing ndhuwur bantal sing biasane kanggo turu. Potlot kuwi dijupuk banjur dilebokake tas sekolahe. Dheweke banjur turu tanpa mikir rena-rena.

Dina-dina sabanjure mesthi ana bae barang sing ilang. Barang sing sekawit dicawisake ujug-ujug ora ana. Upama ketemu, barange mesthi wis pindhah panggonan. Sok ngonowa Parmin ora ribut. Ngepasi malem Ju-muwah ana kedadeyan sing nyadhar-ake Parmin yen ing omah kontrakan kuwi dheweke ora ijen. Ana badan alus sing sengaja ngganggu gawe. Pulpen sing arep dienggo nggarap tugas dumadakan ora ana. Kamangka pulpen mau wis dicepakake ing meja sinau.

Bareng digoleki mrana-mrene, je-bul pulpen iku tumempel ing tembok  tanpa canthelan. Eloke, nalika dirang-geh Parmin, pulpen iku endha lan pin-dhah luwih dhuwur. Parmin ora kok wedi, nanging malah runtik atine. 

“Awas kowe dhemit elek, nek pijer ngganggu gawe aja ngluputake aku

yen ana apa-apa,” pangancame Parmin.

 Saiki wis cetha kanggone Parmin yen ana wewujudan ora katon sing se-ngaja nggora godha dheweke. Sapa maneh sing bisa nemplekake pulpen ing tembok yen dudu bangsa brekasak-an. Parmin banjur amek banyu wudu, nuli maca ayat-ayat Al Qur’an sing dibisani. Pulpen sing maune tumem-plek ing tembok iku akhire bali dhewe menyang ndhuwur meja.

Dina kaping selikur,  esuk umun-umun dheweke bingung nggoleki klambi sing wis disetrika. Parmin gedandapan, jalaran klambi iku arep dienggo menyang sekolah. Sawise digoleki mrana-mrene ora ketemu, dheweke lagi krasa yen dijarag dening bangsa lelembut kang manggon ing omah kontrakan kono.

 Bareng dheweke sikatan ing je-dhing, weruh-weruh klambi sing digo-leki mau kakum ing bak isi banyu. Klambi dientas saka bak, mesthi wae teles kebes karang dikum. Parmin ngo-mel-ngomel, pisuhe ndrindhil. Nanging  ora cetha sapa sing dipisuhi. Parmin saya getem-getem marang dhemit kuwi. Sebab patrape sing ukil lan pokil ngrugekake dheweke banget. Parmin nggerba gangguwan iku sipate wis ora geguyon meneh, nanging niyat golek prekara.

Parmin ora gigrig samungguhna badan alus kuwi niyat………………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Minterna wong bener kuwi luwih gampang katimbang mbenerake wong pinter. Nanging mbenerake wong pinter kuwi mbutuhake beninge ati lan jembare dhadha ...

Klik

SUMUR RAHASIA ING PORTUGAL

Bangunan kang kaya sumur iki arane Quinta da Regaleira, yakuwi sawijining taman kang dumunung ing kutha Sintra, Portugal. Taman iki dumadi saka istana lan kapel, sarta pekarangan kang ana tlagane, guwa, sumur, air mancur, lan lurung kanthi konstruksi kang endah. Nanging perangan paling endah saka taman iki ya kuwi Sumur Inisiasi. Sumur iki cukup jeru lan nduweni undhag-undhagan spiral amrih bisa tekan panggonan ngisor dhewe. Ujare ngakeh, ndhisike sumur iki minangka papan ritual masonis. (d/ist)***

Pethilan

Listrik mati nganti dina senen

Kari njaluk ngapura…

Blackout, PLN bakal menehi kompensasi marang langganane kang rugi.

Muga-muga janji iki ora ujug-ujug peteng maneh.

Listrik mati total ing ibukota lan sawenehing kutha.

Peteng, sing katon mung ‘wedhus ireng’.