Cepokan Bisa Kanggo Tamba Lara Blawur
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kasarasan - Dibaca: 68 kali

Ing tanah Pasundan jinis terong-terongan sing wohe mung saukuran woh lerak (klerek) kondhang kanthi jeneng leunca utawa takokak. Ing Sumatera, tanduran iki disebut Terung Pipit, dene ing tanah Jawa kerep diarani Cepokan utawa Pokak.

Cepokan (Solanum torvum) mujud­ake tanduran umbaran, wohe yen isih enom bisa kanggo lalapan utawa sayu­ran. Jarene ibu-ibu ing padesan woh Ce­pokan sing isih enom cocog banget yen diolah nganggo klapa nom didadekake sayur oblok-oblok utawa bothok. Rasane kang khas gurih lan kemriyah semu-se­mu pedhes mujudake sensasi kang nglengkara bisa ditemokake ing warung-warung makan. Iku kang ndadekake oblok-oblok Cepokan bisa ngangeni.

Nganti seprene durung genah saka ngendi asal-usule kulawarga Solanaceae kasebut, nganti bisa anjrah tekan padesan.

Wis turun-tumurun sedulur-sedulur ing karang padesan nduweni panemu kang sumebar saka mbah-mbah buyute mbiyen menawa woh Cepokan bisa kang­go tamba lara mripat kang karan ra­bun jauh utawa kondhang sebutan lamur. Carane, kanthi sarana ajeg me­mangan woh Cepokan kang isih enom bisa kanggo lalap nalika dhahar. Jarene cacahe cukup 7 iji. Angka 7 ing kalangan­ing warga padesan ngemu teges nyuwun pitulungan marang ngarsane Kang Akar­ya Jagad, muga-muga enggal paring ka­sarasan mungguh lelara kang lagi ka­tandhang.

 

Miopia

Miturut ilmu kesehatan, lelara mripat kang aran rabun jauh (lamur) utawa isti­lah kesehatane Miopia mung bisa diusa­dani kanthi migunakake lensa utawa ope­rasi refraktif kaya laser in-situ keratomi­leusis (lasik). Lasik nduweni kagunan nata maneh kornea saengga cahya kang lumebu ngliwati kornea bisa munjer me­nyang retina ing sisih mburine mripat. Sa­liyane kanthi cara kaya ing ndhuwur durung ditemokake cara kang ampuh kanggo ngusadani rabun jauh kasebut.

Miturut data ing negara Amerika, 51% pendhudhuke mbutuhake tismak (kaca mripat) krana rabuh jauh. Kanthi pepricen umur 5-7 taun kehe 3%, umur 8-10 taun ana 5%, lan umur 25 taun mendhuwur kehe 25%.

Sawatara panemu ngandhakake yen sing dadi sebab ndadekake rabun jauh ora bisa uwal saka anane sebab keturu­nan. Sawijining panaliten ing Australia nyebutake yen bangsa Asia paling akeh gampang nandhang rabun jauh, cacahe nganti 70-90%. Dene bangsa Eropa mung watara 30-40%. Dene sing paling endhek dhewe yaiku bangsa Afrika, yaiku mung 10-20%.

 

Cepokan

Ing ilmu gizi disebutake yen sayuran wortel (Daucus carota) nduweni kan­dhutan Vit.A kang dhuwur. Kagunan Vit.A kang tinemu ing woh wortel kasebut bakal njaga retina mripat. Semono uga kang tinemu ing saglundhung woh Ce­pokan nduweni kandhutan alkaloid wa­tara 12%, uga Vit.A kang dhuwur. Emane durung ana panaliten resmi kang nye­butake yen Cepokan nduweni kagunan bisa kanggo marasake rabun jauh sana­janta adhedhasar pengalaman, akeh warga padesan kang bisa saras klawan ajeg memangan woh Cepokan.

Ing negara India saweneh panaliten saka Ashok D Agrawal lan kanca-kan­cane saka Shree Sureshdada Jain Pharmaceutical Education and Research Center, nyebutake yen Cepokan mujarab ka­didene obat herbal antihipertensi, anti­oksidan, antiplatelet, nglancarake pipis, kanggo ngilangake lara lan antimikroba. Ora tinemu kagunan Cepokan kanggo tamba rabun jauh.

Ing negara Cina kang dadi kiblate obat tradhisional malah migunakake Cepokan kanggo ngusadani lelara kang ana gan­dheng cenenge karo ilining getih lan lara puyeng. Nuwun (Syt).

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan