Masjid Gresik ing Pattani Thailand Isih Dianggo Sholat Iedul Fitri
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 117 kali

Wis kauningan ing wewengkon Thailand tinemu tapak tilas wong Jawa arupa mesjid ing dalan Soi Charoen Rat 1 Yaek 9, Sathorn kutha Bangkok. Kasuwur kanthi sesebutan Masjid Jawa utawa Jawa Mosque. Wujude Masjid aciri cakrik arsitektur Jawa. Kacihna saka wujud payon susun telu.

Ngelingake marang payon masjid Gedhe Keraton Ngayogyakarta, masjid Agung Keraton Surakarta utawa masjid Agung Demak yasan para wali ing tanah Jawa. Payon susun telu sing uga karan tajug iku, yen kasawang sacara filosofi yektine wujud akulturasi kabudayan Islam sarta Hindhu.

Sarta komplek pasareyan ing sebrang mesjid sing suasanane sairib kadidene pasareyan Jawa. Katon rapi sarta resik. Salumahing lemah katuwuhan suket ketel. Ing tengah pasareyan katuwuhan uwit taun, godhonge katon ijo ngrembuyung. Wangune maesan prasaja. Ana sing dicet werna ijo, ana uga sing werna putih.

Distrik Sathorn mujudake wilayah dedunung komunitas muslim ing Bangkok. 80 persen masyarakate nggilut agama Kangjeng Nabi. Dene dununge Jawa Mosque pener ana ing jantunge kutha Bangkok. Ora adoh saka BTS utawa kreta layang Stasiun Surasak. Kurang luwih 10 menit mlaku wis tekan kono.

 

Cakrik wewangunan asli

Tapak tilas wong Jawa ing Thailand, tibake ora mung iku, nanging ana maneh tapak tilas liya sing uga arupa Mesjid yaiku Masjid Gresik ing Pattani. Ing basa Thailand katulis Krue se Mosque, anggone maca, Kerisik. Dunung ing dalan Moo 2 Baan, Kru Se, Muang Tanjong Lulo. Saka kutha Pattani adohe 7 kilometer.

Ora adoh saka kono tinemu pasar cilik.  kaanane sarupa wong dagang kaki lima ing pasar tradisional Indonesia. Anggone dodolan ana sing digelar ing dalan. Sarta bukak ing titi wanci tartamtu thok, upamane dina Senen. Ana uga papan sinau tumrap wisatawan ngenani budaya Thailand.

Miturut sejarahe Masjid Krue se kabangun wiwit taun 1514 Masehi. Sumber liya ngandhake taun 1583. Kabangun dening Sultan Muzaffar Syah. Mula karan Masjid Sultan Mudzaffar Syah. Cakrik wewangunan mujudake campuran antarane arsitektur Timur Tengah sarta Eropa.

Nanging anggone mbangun ora nganti rampung. Merga anane prastawa rebut kuwasa antarane Sultan Pattani sarta sedulure. Kahanan wewangunan jaman saiki padha karo abad XVIII M. Kaaran kampung melayu Gresik, merga jaman semana akeh ulama saka Gresik sing ngangsu kawruh ing krajan Pattani.

Madege mesjid ora uwal saka prastawa sing gawe sedhih tumrap masyarakat jaman semana sing isih kalimputan swasana paprangan. Gotheking carita, mesjid kanthi rerenggan malengkung telu ing sisih ngarep sing dadi ciri arsitekture Timur Tengah iku nate diobong  dening prajurit Krajan Siyam nganti kaping wolu.

Liya iku ana sing kandha menawa masjid iku nate ketibanan bom. Nanging kubah masjid ora rusak. Banjur disimpen ing Perancis. Bakda iku ana upaya mugar kaanane masjid, nanging wurung katindake merga ora antuk idi palilah saka umat muslim sing ana ing kono. Tujuwane mamrih ora gawe rusak cakrik sing asli.

 

Isih dianggo sholat

Sanajan wis ora wutuh maneh, nanging isih digunake kanggo sholat Jumat sarta sholat Iedul Fitri. Minangka kampung melayu, wewengkon sakiwa tengen Masjid Gresik ing Pattani dikenal ramah muslim. Bisa katitik anane warung-warung sing nyedhiyake dhaharan halal utawa syar-i, laras karo angger-anggering agama.

Saliyane Bangkok, wewengkon Thailand sisih kidul tinemu sawatara destinasi wisata sing dikenal minangka destinasi wisata ramah muslim. Mula iku mungguhing para wisatawan muslim ora perlu was kuwatir nalika mara sanja in kono.

Yen kasawang saka sesambungan bilateral nagara, antarane Pattani Thailand sarta Indonesia duwe sesambungan sing rumaket lumantar Presiden Soekarno. Asil panaliten saweneh tokoh pemuda Pattani nuduhake, jaman kawitan Indonesia mardika tanggal 17 Agustus 1945, ana seweneh pejuwang Pattani sing rawuh ing Indonesia.

 Jenenge pejuwang iku Tengku Muhyiddin.Tujuwane rawuh, nyuwun palilah marang Soekarno, mamrih Pattani bisa dadi bageyan saka Indonesia. Ngrungu bab iku, Soekarno ora nayogyani, merga Pattani dhek jaman samana nate dijajah krajan Siyam, dudu jajahan bangsa Welanda.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN