Diidak-idak Bocah Bajang
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 238 kali

Diidak-idak Bocah Bajang

 

Crita iki kedadeyan kurang luwih 30 taun kepungkur. Paragane isih sehat wal afiat, yaiku Pak Jeko (80 taun) pensiunan guru SD. Nalika semana yuswane lagi 50 taun. Wektu kuwi rampung ngisyakan, Pak Jeko  teturon ana langgar kidul omahe. Leyeh-leyeh sedhela njujurake boyok sawise saawan mluku sawah.

Jroning kahanan liyer-liyer liyep layaping ngaluyup, Pak Jeko krasa diuyel-uyel awake lan gegere diidak-idak bocah bajang. Rambute gimbal, untune ringih-ringih, mripate abang mencorong. Bocah bajang mau kandha, “Aku wis teka, ayo kenalan.”

“Kowe kuwi anake sapa kok  ngidak-idak gegerku?”

“Aku Budi, iki Bodo, saka buk abang Berjo kidul kono.”

“Dadi kowe kuwi dhemit ta? Allahuakbar,” ucape Pak Jeko banjur ndremimil maca ayat-ayat suci. Bocah bajang mau banjur mak lap ilang.

Esuke,  Ustad Muhdi sing umure lagi 22 taun, nemoni Pak Jeko saperlu njaluk pangapura. “Kula ingkang lepat Pak, mergi kula kangsen kalihan Budi, dhemit buk abang, ning kula lali.”

“Ya wis rapa-pa,” wangsulane Pak Jeko.

Benginge, malem Jumuwah Kliwon, Pak Jeko sumurup Muhdi bawa rasa karo dhemit buk abang. Apa sing diomong­ake Pak Jeko ora ngerti. Apa tumon, lagi liyer-liyer kok diidak-idak dhemit. Triwahyono-Yogya

 

 

Nabrak Ojeg Online

 

Sing jenenge ojeg online kuwi wis sumebar sa-Indonesia, klebu tlatah Daerah Istimewa Yogyakarta. Akeh sing seneng karo ojeg online, merga yen arep butuh apa-apa, klebu tuku panganan, kari ndudul-ndudul hape. Wektu kuwi aku arep metu saperlu tuku lawuh kanggo mangan. Aku banjur ngetokake sepedha motorku. Dhasare nek wayah bengi aku ora wani banter-banter, mula sepedhah motor dakgas lon-lonan wae.

 Lagi wae motor mlaku kurang luwih setengah kilometer, dumadakan ana ojeg online nyalip aku. Ketara saka jakete sing rupa ijo kombinasi ireng. Bubar nyalip lha kok banjur mandheg neng ngarepku kanthi ndadak. Aku sing neng mburine gedandapan ngerim. Nanging tetep ora nyandhak,  banku ngarep isih nyondhol bane mburi ojeg online kasebut. Tukang ojeg online kuwi kaget.

“Ngerti nek mandheg kok isih disondhol wae ki piye ta, Pak?” dheweke nggrundel.

“Lho,  lha sampeyan olehe mandheg ya ndadak.  Sampeyan numpak motor kok ndhingkluk wae ngematake HP. Ora tandha ora apa nek arep mandheg,” aku emoh kalah merga rumangsa ora luput.

“Iya Pak, pancen aku lagi nggoleki alamat liwat HP ning durung ketemu. Sepurane ya, Pak, aku sing salah,” ujare tukang ojeg online iku karo nyalami aku.

Rehne ora ana sing blesret, aku banjur nerusake laku tuku lawuh menyang warung. Apa tumon, lagi enak-enak nyetir kok diluputake tukang ojeg online. Gunarso Wiyono-Banguntapan, Bantul

 

 

 

Guru Seneng Guyon

 

Dhek libur akhir taun 2018, aku sakanca ngadani reuni SMP. Wis 30 taun ora ketemu kanca-kanca, bareng ketemu wis akeh owah-owahane. Ana saperangan kanca kang wis tinggal donya. Guru-guru kang wis purna tugas uga diaturi rawuh. Ketemu tilas guru, aku sakanca banjur kelingan rikala isih padha sekolah. Biyasane guru menehi pitakonan marang muride. Muride kangelan olehe njawab.

Ing reuni mau ganti para tilas murid sing nyuwun pirsa marang guru-gurune. Luwih trepe ngetes. “Kula sinten, Pak? Kula sinten, Bu?” mengkono kanca-kanca anggone ngguyoni bapak lan ibu gurune.

Guru basa Inggris-ku, Pak Sumardi, karo mirsani foto-foto jaman mbiyen kang isih kasimpen, ngendika, “Aku kok ora pana karo bocah iki.” Ngendika ngono mau karo nudingi fotoku. Aku kang ana sandhinge ngguyu kepingkel-pingkel.

 Kancaku aran Sri Mulyati matur, “Niku rak Solikah niki ta, Pak.”

“Oh, kok beda ya karo saiki. Aku pangling tenan, je.”

Kancaku aran Ida Rosmayanti nylemong, “Oalah Sri, Sri, awakmu kuwi diguyoni Pak Mardi. Wong Solikhah iki ponakane Pak Mardi kok.”

Sri Mulyati mlenggong karo pringas-pringis. “Oh, ponakane ta,” ujare.

Apa tumon, guru dites tilas muride kok ganti ngetes. Solikhah Budi Utami-Ngablak, Magelang

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN