Yourike De Boomel
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 251 kali

Jenengku Vrederick Van Hasting. Pancen iku jeneng asliku. Aku isih keturunan Walanda. Kulawargaku akeh sing rabi entuk pribumi Jawa, utamane saka garis lanang. Salah sijine aku dhewe. Ibuku asli Jawa, dene bapakku Landa totok senajan wis ora mapan ing Nederland. Aku anak mbarep sing dipercaya papaku nerusake usahane ing babagan dol tinuku barang antik. Sadurunge papa mboyong ibu lan adhik-adhikku menyang Nederland, aku diningkahake entuk Laura. Dheweke kenya keturunan Belgia. Anake kolegane papa ing Indonesia kene.

Aku kurang wani yen sambung tresna karo kenya Jawa. Terus terang aku awang-awangen karo tatakrama lan unggah-ungguhe. Utamane basa Jawa-ne, ampun. Kadhang aku bingung dhewe. Beda karo warga keturunan kaya aku iki. Golek sing praktis, ora seneng ribet.

Ora kok sombong, kasunyatane pancen aku pengusaha sing sukses. Materi cukup, kepara turah. Bebrayanku karo Laura  patutan anak loro lanang lan wadon. Penampilanku klebu keren, iku kandhane kanca lan kolegaku. Otomatis srawungku uga mlebu tataran berkelas. Senajan wis sarwa kecukupan, nanging aku ngakoni duwe karingkihan, yaiku thukmis.

Ya pakaryan makelaran barang antik iku kang njalari aku keblasuk menyang “lurung wektu” jaman kawuri. Njalari aku pisah karo kulawarga, kanca, sedulur, klebu donyaku ing alam padhang. Banjur apa aku iki mati? Embuh. Nyatane aku kadhang bisa sambung karo sawetara paraga. Ing antarane Darmono, kanca raketku.

Esuk iku Darmono teka ing omahku sawise dak-WA. Dheweke dakajak nekani ulemane kolegaku ing Surakarta. Acarane mapan ing Lor In Hotel, hotel bintang lima ing pinggiran kutha Sala.

“Piye Dar? Jij oke kan?” pitakonku semu ndheseg.

 “Ney meneer, okelah. Ning aku ora bisa suwe-suwe nginep. Ikke isih ana sesanggeman sing kudu dirampungi. Ney ... yes. Yen Derick kabotan bisa golek kanca liyane.”

 Aku ganti kesekak-mat, kepeksane kalah posisi aku ngiyani. Masalahe Darmono iki idhem dhito lagak lan lagune karo aku. Mula aku cocog banget karo dheweke. Pepuntone rembug sesuk sore bareng mangkat, acarane Setu malem Minggu.

“Acara inti sapatemon kolega wis cukup, ayo saiki para tamu undangan tumuju ballroom. Kita kabeh iki para priya, ora peduli mudha apa wis yuswa. Ing kana aku wis ngundang mascotgirls, indo, blasteran lan pribumi kanggo ngancani panjenengan kabeh dhansa-dhansi, ngobrol lan andrawina. Kabeh servis wis daktanggung. Mung yen ana sing kepengin mbacut, iku tanggungan pribadi,” ujare Prabowo, juragan bathik Laweyan iku karo ngguyu.

Aku lan liyane wis tanggap marang tembung “mbacut” iku. Nyatane ing ballroom cafe kuwi jejer-jejer mascotgirls sarwa ayu lan semlohe. Aku nyedhaki nonik bule sing katon moblong-moblong. Ngenalake yen jenenge Yurike de Boomel. Asli saka Nedherland. Bapake militer kompeni pangkat mayor kavaleri. Ditugasake dening VOC ing wewengkon kraton Surakarta lan mapan ing Benteng Vastenburg.

Yen pikiranku waras, mesthine bisa…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN