Dursasana
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 568 kali

ana kabar njewer kuping

awan iku, wit pucang tumelung nyenggaki kang nedheng adu ilat

kumlawe, godhonge ngiris angin

nyawatake panantang ireng nalika rembugan mentah

wutah, njojoh pilingan

nelungke kembang

njajah kadiwasan

 

Ki Jambul Menthol muring nalika arep njenengi gedhong pentas. Dheweke kabledig kabar kabur sajake. Tembang rawat-rawat kang ginawa mbok bakul sinambi wara. Sing genah dhe-weke lagi kebrongot. Embuh rembug apa sing cengkah karo kupinge. Awan iku kaya ana bledheg nyamber sirah. Nylo-mot jenggot.

“Cen cah-cah wingi sore ki dha nglepeh nek ana wong tuwa omong. Arep nantang pa? Dha kurang ajar!” Ki Jambul Menthol kemropok. Ngudhar tembung langu lan gatel. Sing krungu dha ora cemuwit, kaya manuk kena kala.

Srengenge presasat njerit. Udreg menehi jeneng gedhong anyar isih rame. Kepara panas. Ki Jambul Men-thol usul sing kaya didheseg-dheseg-ake. Mesthi wae, wong dheweke kuwi paling senior. Mula yen usule ora digu-bris, ora mokal yen njur Mbaladewa. Kadhang uga Ndursasana. Nesu.

“Usulku, dijenengi Gedhong Bima wae. Njur pas ngresmekake mengko, yen arep wayangan sewengi natas, njupuk lakon Bima Suci,” Ki Jambul Menthol nandhesake. Katelah Ki, merga pancen klebu wong top. Priyayi siji iki, yen wis usul sinambi ngeden, tur mbengok, kabeh dha meneng. Ana sing wedi.

Gedhong anyar iku magrong-ma-grong, isih mambu cet. Ancase arep kanggo pentas seni. Utamane kanggo pentas wayang kulit. Mula, para sepuh ngusulake tenger manut kawruhe.  Ning angger wis Ki Jambul Menthol sing usul, kabeh mak cep kaya orong-orong dipidak. Mung siji loro cah enom sing wani kumecap.

“Kula mboten sarujuk. Pun kathah jeneng gedhong Bima, Ki Jambul Menthol. Pundi-pundi onten. Malah onten gedhong Bima ning disewakake kangge resepsi manten. Onten gedhong Bima sing dingge badminton, futsal, saha basket. Sedaya mlenceng saking niyat sekawit.”

“Sing digugu ki wong tuwa. Senior. Wis akeh le mangan uyah. Cah nom ki manut wae, ngertine apa?”

“Nggih pun ngoten Ki Jambul Men-thol. Usul kula, gedhong niki disukani nama  Dursasana mawon.”

“Hussss…..! Aja edan kowe, Dek,” Ki Jambul Menthol wiwit abang ku-pinge, kemropok. Jeneh Mas Pambudi usule nyleneh. Ki Jambul Menthol saben nyeluk Mas Pambudi nganggo sebutan Dek, saka tembung Di, owah dadi Dek.

Ki Jambul Menthol emoh ngalah. Dheweke pancen wong…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN