Dursasana
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 295 kali

ana kabar njewer kuping

awan iku, wit pucang tumelung nyenggaki kang nedheng adu ilat

kumlawe, godhonge ngiris angin

nyawatake panantang ireng nalika rembugan mentah

wutah, njojoh pilingan

nelungke kembang

njajah kadiwasan

 

Ki Jambul Menthol muring nalika arep njenengi gedhong pentas. Dheweke kabledig kabar kabur sajake. Tembang rawat-rawat kang ginawa mbok bakul sinambi wara. Sing genah dhe-weke lagi kebrongot. Embuh rembug apa sing cengkah karo kupinge. Awan iku kaya ana bledheg nyamber sirah. Nylo-mot jenggot.

“Cen cah-cah wingi sore ki dha nglepeh nek ana wong tuwa omong. Arep nantang pa? Dha kurang ajar!” Ki Jambul Menthol kemropok. Ngudhar tembung langu lan gatel. Sing krungu dha ora cemuwit, kaya manuk kena kala.

Srengenge presasat njerit. Udreg menehi jeneng gedhong anyar isih rame. Kepara panas. Ki Jambul Men-thol usul sing kaya didheseg-dheseg-ake. Mesthi wae, wong dheweke kuwi paling senior. Mula yen usule ora digu-bris, ora mokal yen njur Mbaladewa. Kadhang uga Ndursasana. Nesu.

“Usulku, dijenengi Gedhong Bima wae. Njur pas ngresmekake mengko, yen arep wayangan sewengi natas, njupuk lakon Bima Suci,” Ki Jambul Menthol nandhesake. Katelah Ki, merga pancen klebu wong top. Priyayi siji iki, yen wis usul sinambi ngeden, tur mbengok, kabeh dha meneng. Ana sing wedi.

Gedhong anyar iku magrong-ma-grong, isih mambu cet. Ancase arep kanggo pentas seni. Utamane kanggo pentas wayang kulit. Mula, para sepuh ngusulake tenger manut kawruhe.  Ning angger wis Ki Jambul Menthol sing usul, kabeh mak cep kaya orong-orong dipidak. Mung siji loro cah enom sing wani kumecap.

“Kula mboten sarujuk. Pun kathah jeneng gedhong Bima, Ki Jambul Menthol. Pundi-pundi onten. Malah onten gedhong Bima ning disewakake kangge resepsi manten. Onten gedhong Bima sing dingge badminton, futsal, saha basket. Sedaya mlenceng saking niyat sekawit.”

“Sing digugu ki wong tuwa. Senior. Wis akeh le mangan uyah. Cah nom ki manut wae, ngertine apa?”

“Nggih pun ngoten Ki Jambul Men-thol. Usul kula, gedhong niki disukani nama  Dursasana mawon.”

“Hussss…..! Aja edan kowe, Dek,” Ki Jambul Menthol wiwit abang ku-pinge, kemropok. Jeneh Mas Pambudi usule nyleneh. Ki Jambul Menthol saben nyeluk Mas Pambudi nganggo sebutan Dek, saka tembung Di, owah dadi Dek.

Ki Jambul Menthol emoh ngalah. Dheweke pancen wong…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe mapan ing wayah sore, aja ngenteni wektu esuk lan yen kowe ana ing wayah esuk, aja ngenteni wektu sore.

Klik

KAMPUNG INDIA

Kampung Madras mujudake sawijining kampung ing kutha Medan kanthi surasa India kang kenthel banget. Mayoritas pendhudhuk ing kene pancen keturunan wong India Tamil kang agamane Hindu. Ing kampung iki, kita bakal ngawruhi sakehing wong praen India, pakaian khas India, panganan India, perayaan agama Hindu, nganti jeneng dalan kang sarwa India kayadene Jl. Mahayana, Jl. Kalingga lsp. Saengga kaya-kaya kita lagi ora ing Indonesia. Mula ora nggumunake yen kampung iki banjur dijuluki Little India. (d/ist)

Pethilan

Parpol-parpol rebutan mlebu kabinet Jokowi

Lomba nodhong jabatan diwiwiti….

Pascapilpres, koalisi oposisi isih durung jelas

Sing jelas isih padha ‘galau’

Joko Widodo-Ma’ruf Amin disengkakake minangka Presiden-Wapres RI 2019-2024

Sugeng makarya…