Atusan Bocah Sak Ponorogo Mecah Celengan Bebarengan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 202 kali

Atusan bocah, watara cacah 550-an, ngepasi preinan wingi, rame kemriyeg nglumpuk wiwit esuk neng Rumah Baca utawa Perpustakaan Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Wetan. Diterake wong tuwane dhewe-dhewe, bocah-bocah umur-umuran wiwit Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar nganti Sekolah Menengah Pertama kuwi padha katon bingar. Dina iki pancen mujudake dina sing wis suwe diarep-arep tekane.

“Aku arep mecah celengan sing wis tak klumpukake sasuwene setaun, bebarengan karo kanca-kanca liyane,” kandhane Zety Aszagra, salah saweneh murid SD. Prastawa iki kena diarani pancen unik. ‘Festival Pecah Celengan Bersama’ mligi kanggo siswa-siswi sekolah mau mbokme­nawa mung tinemu ana Ponorogo.

Swasana tambah semuwa awit ing kalodhangan iki mesisan digelar bazar sembako murah dening BUMDes Margo Mulyo, sarta undhian hadhiah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ora ketinggalan hiburan musik elekton, tontonan seni gajah-gajahan, dalah reog Ponorogo.

Ide awale digagas dening Barno. Kades Bringinan kasebut sedina-dinane sering nyipati bocah-bocah ing desane seneng jajan sembarangan. Kamangka jajanan kang dituku durung karuwan ngandhut gizi. “Aku kepingin aweh motivasi kepiye bisane ngowahi kebiyasaane bocah-bocah mau saka brah breh dadi ngirit, lan sehat,” pratelane. Ing sisi liya dheweke uga weruh sanggan kebutuhan ekonomi wargane sing tambah mundhak  saben ngadhepi dina riyaya Lebaran. Wekasane dheweke entuk ide arep mbudayakake seneng nabung ing kalangane murid-murid sekolah desane.

Gagasan kasebut mulai dicakake taun 2014 kepungkur. Eling-eling isih mujudake program perdana lumrah lamun sing ketarik melu lagi watara 17 bocah. Sawise kabukten manfaate pancen positif, ing periode-periode candhake pasartane program nabung masal iki saya tambah meningkat. Apamaneh mbasan Pamarentah Desa Bringinan aweh bantuwan celengan gratis, najan prasaja. Dudu celengan saka grabah kaya kang akeh didol neng Sekatenan kae. Nanging celengan kardhus mawa segel utawa kunci weton toko. Taun 2017, umpamane, kang ngeloni dadi 140-an murid Desa Bringinan saka telung padhusunan, yaiku Kedung, Ngasem lan Dondong.

Nglumpuk Rp 200 Yuta Luwih

Bacute taun iki pasartane ningkat luwar biyasa dadi 550 bocah. Gunggung semono mau ora mung dumadi siswa-siswi sekolah asal Desa Bringinan thok, nanging pranyata teka saka 7 kecamatan sawewengkon Ponorogo. “Awit sipate kena diarani wis ningkat dadi level kabupaten – dudu tingkat desa maneh – mula ing kalodhangan Festival Mecah Celengan Bareng 2019, panitya gawe paugeran luwih rinci,” ucape Barno, Kades Bringinan.

Aturan sepisan, sing oleh ngiseni celengan mung bocah-bocah dhewe. Pehak wong tuwa ora kena mbiyantu. Gegandhengan kuwi, kapindho, dhuwit sajrone celengan kang dietung mung dumadi saka pecahan Rp 500 nganti Rp 2.000. Lire, samungguh ana nominal sandhuwure kuwi, umpamane, Rp 5.000, Rp 10.000 lan sateruse, ora katut etungan. Dene kategori kajuwarane ngliputi jumlah koin pecahan satusan paling akeh, limang atusan, sarta akumulasi gunggung tabungan paling akeh. “Pemenang saben kategori mau bakal antuk pengaji-aji arupa trpohy saka Bupati Ponorogo,” sambunge.

Murih jejege paugeran mau pangetunge isining saben celengan ditindakake dening anggota Karang Taruna, sineksenan si bocah lan wong tuwane. Sawise dietung jumlah dhuwit tabungane bocah-bocah mau bervariasi. Racak antarane Rp 300 ewu engga Rp 400 ewu. Sawetara ana sing kasil nyelengi Rp 1,5 yuta, malah uga Rp 2 yuta. Sawise ditotal kabeh gunggunge celengane 550 bocah sak Pononorogo mau pranyata lumayan akeh, ora kurang saka Rp 200 yuta.

Rahma ngaku seneng banget tabungane taun iki bisa nglumpuk Rp 899.500,- “Pendhak dina sebageyan dhuwit jajanku paringane bapak tak sisihake mlebu celengan,” ucape siswi kelas IV SD Ar Risalah, Desa Gundik, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo kasebut. Arep dinggo apa dhuwit celengane kuwi? “Rencanaku arep tuku rok anyar. Dadi, Riyaya Iedul Fitri mengko aku wis ora nyuwun wong tuwaku maneh,” kandhane kanthi ulat bening.

Minangka teruse programe, manut Barno, dheweke wiwit ancang-ancang andum celengan gratis maneh marang bocah-bocah purna Lebaran iki. “Kaya sing uwis-uwis kothak tabungan sing wis disegel pehak desa kuwi bisa digawa mulih saperlu diiseni saben dinane. Ngarepake Riyaya taun ngarep bali dipecah bareng-bareng. Muga-muga pasartane mundhak luwih akeh maneh,” pangajabe Kades Bringinan iku.

Kepala Dinas Pariwisata Ponorogo, Lilik Slamet Rahardjo banget kepranan marang adicara Festival Mecah Celengan Bareng kasebut. “Kegiyatan iki pantes diapresiasi. Kajaba kasil ndhidhik bocah-bocah seneng nyelengi, uga bisa ngangkat jenenge Desa Bringinan. Sebab, festival ngene iki ora ana neng tlatah liya, mula perlu kita sengkuyung,” kandhane. Pakne Puri

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN