Kedadeyan-kedadeyan Misterius Ing India
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Rena-rena - Dibaca: 273 kali

India—salah sijine negara Asia Kidul—wis ora asing maneh tumrap wong Indonesia umume lan tanah Jawa khususe. Akeh temon-temon neng Nuswantara  iki sing nuduhake menawa sesambungan adat-budaya antara Indonesia-India wis lumaku atusan taun—manawa  malah luwih suwe—sadurunge.

Situs-situs fenomenal kebak sejarah kaya candhi Borobudhur, candhi Mendut, candhi Prambanan lan sebangsane kuwi, wangun lan protipe ora kacek adoh karo barang purbakala sing ana  India, Kamboja, Vietnam, Thailand lan liyane. Kabeh mau mertandhani yen sesambungan antara negara-negara kasebut wis dumadi lawas banget.

Para ilmuwan ngyakini menawa negara India pancen klebu negara sing tuwa lan dhuwur tataran peradabane. Bab mau tansaya “kebukten” nalika ditemokake morat-marite watu sing pereng, ireng nggancleng, gosong, uga watu-watu ukuran gedhe banget, bentuke ora rata, aneh neng sacedhake kali Gangga.

Saka asil uji coba karbon, watu-watu mau minangka akibat radhiasi mbledhose senjata nuklir, udakara 5.000 taun kepungkur. Temon ekologi kasebut mung sebageyan wae, merga isih akeh misteri-misteri liya ing India sing ndadekake kita penasaran, para ilmuwan rumangsa ora mudheng, bingung lan ngrasa “kerdil” manoni kedadeyan “pelik” mengkono mau.

 

Manungsa Bisa Urip Tanpa Mangan-Ngombe

Salah sijine warga bengawan Gangga—India—aran Pramlad Jani utawa kaloka jeneng Mataji, klebu Sadhu (wong suci tumrap kapitayan Hindhu) uga manungsa sing dadi pengikut setiane dewa Amba.

Pramlad Jani duwe “keluwihan nyleneh” sing ora bisa dilakoni sembarang wong. Dheweke betah ora mangan, ora ngombe nganti pirang-pirang dina suwene. Apa sing ditandangi iki wis kaayahan wiwit taun 1940 pungkur. Dina iku umure luwih saka 70 taun.

Kahanan mau nggugah kesadharane para ilmuwan nganakake eksperimen menyang Eyang Pramlad. Taun 2010 nandangi observasi khusus kanthi cara manggonake Pramlad neng kamar khusus, dipasangi 3 kamera, dijingglengi 24 jam tanpa leren. Limolas dina lawase ora dicepaki panganan lan omben neng sandhinge Pramlad.

Asile, jan gawe ndomblonge para ilmuwan kasebut. Eyang Pramlad tetep seger kuwarasan, ora loyo, ora nglempruk tanpa daya. Ora ana sinyal keluwen, apa maneh dehidrasi. Dheweke isih kober mesam-mesem sawise ditokake saka njero kamar mau, kesehatane tambah prima, bregas kebak rasa percaya diri sing dhuwur, katon luwih nom tinimbang umur sabenere.

Para ilmuwan wis meres uteg, usaha ngetog kekuwatan ilmu modern-e, ning panggah wae ora bisa nyimpulake apa sebabe Eyang Pramlad methungul dadi “wong sakti mandra-guna”, kalis saka rasa ngelih lan ngorong semono lawase.

 

Mbrengenge Swara Sonic Misterius Neng Jodphur

Kapal mabur sing banter mibere ngungkuli + 1.127 km/jam, adate ngetokake swara seeesssss-ngiiiinggg, sing diarani sonic tumrap donyane penerbangan. Swara ngono kuwi mokal dumadi yen mibere kapal terbang sangisore ukuran kuwi.

Tanggal 18 Desember 2012 tau kedadeyan swara sonic ing ndhuwure kutha Jodphur. Mesthi wae kabeh warga kutha lan kiwa-tengene padha njomblak. Warga ngira yen swara mau metu saka pesawat angkatan udara India sing lagi manuver terbang neng kono. Ning pehak militer mbantah menawa pesawate lagi nggegana neng langit Jodphur.

Njur sumbere swara mau saka ngendi? Nganti dina iki durung ana  para pa­naliti hebat sing bisa meruhi asal-muasale. Media massa kono mung mban­dhingake prastawa ora tinemu nalar mau karo kedadeyan sairip ing Inggris lan Texas, Amerika Serikat.

 

Kuldara, Kutha Kutukan

Kuldara, salah sijine kutha tuwa ing India. Kutha umure luwih saka 500 taun kuwi duwe warga kira-kira wong 1.500. Sawijining wengi, kabeh warga Kuldara ilang utawa eksodus gedhen-gedhen, ninggalake kuthane tanpa diweruhi bibit-sekawite. Kabar selenthingan njur sumebar yen minggate warga kuwi disebabake kejem lan sawenang-wenange  panguwasa kala semono.

Nganti seprene, para turis sing teka mlancong, uga warga lokal kono, tau nga­lami eneng swara muring-muring, nyre­ngeni wong sing lagi akti­vitas, tanpa ge­nah sapa wong lagi ngum­bar kanepson mau. Kedadeyan aeng tanpa kawiyak saithika mau, ndadekake Kuldara oleh sebutan kutha kutukan kebak misteri.

Pilar utawa Cagak Wesi Delhi

Mapan ing New Delhi, ibukota India, ana cagak sing 99% digawe saka wesi kwalitas onjo, sing katelah kadidene The Iron Pilar of New Delhi. Pathok iki dikira-kira dhuwur 7,21 meter, bobot 6.000 kg, anti teyengen lan njenggeleg ora ambruk ing gempuran panas lan udan pirang-pirang jaman.

Pilar iki dadi obyek para ilmuwan, nganti nuwuhake pitakon sapa sing dadi otak intelektual madege pilar mau, lan kepriye carane ngedegake, carane nemtokake struktur sing sempurna banget, ngelingi jaman semana—atusan nganti ewon taun sadurunge—sing  peralatane sarwa saanane.

 

Menungsa Awak Wanara.

Luwih 10 taun kepungkur, sebageyan masyarakat New Delhi nglaporake menawa dheweke kepethuk menungsa monyet sing kemliwer neng salah sijine poncot kutha.Menungsa kethek kuwi dhuwur udakara 2, 5 meter, nganggo tutup sirah saka logam lan uga duwe kuku kuwat sing asale saka wesi pinunjul.

Ana  laporan yen wong 15 tatu abot merga diserang, dicakar  kuku lancip dening menungsa ke­thek kasebut. Wajar menawa ndadekake warga keweden, singi­dan ana  njero omahe dhewe-dhewe nganti sawatara wektu su­wene. Nganti tumeka saiki, wong misterius seneng gawe heboh, ngrugekake sapepa­dha, njur menyang ngendi “ndlesepe”, apa motife, kepriye karepe, durung kinawruhan babar pisan.

(Dawam)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan