Memedi Sing Nunut Mukti
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Rena-rena - Dibaca: 29 kali

Crita bab memedi dudu mono-poline negara Timur, ning uga kedade-yan ana negara Barat. Moskow-ibukota Rusia-diyakini nyimpen kabar-kabar misteri sing ora kalah hebohe diban-dhing karo negara Wetan-an, sing kemajuan tehnologine isih kalah karo bangsa Kulon. Iki sebageyan buktine:

 

Omahe Kusovnikov

Omah sing njenggarong ning Myasnitskaya Ulista 17, ana punjere kutha Moskow, biyen dipanggoni Pyotr lan Sofia Kusovnikov. Kalorone minangka wong sugih mblegedhu sing kondhang cethile. Saking mlirite, dheweke nyimpen bandha-bandha duweke ning sadhengah papan sing sumebar kana-kene. Salah sijine didhelikake luweng, sing biasa kanggo adang. Wektu kuwi, pembantune perlu arep masak kanggo juragane. Kaya adate sabene, geni langsung diurupake. Wuss. Geni morab-morab nganti ngentekake dhuwit sing disingidake mau.

Ngerti yen dhuwite kobong dadi areng, Sofia semaput ngenggon, nganti tumeka tiwase. Pirang-pirang dina candhake, Pyotr nyusul bojone tinggal donya. Wiwit kedadeyan mau, akeh wong sing meruhi memedi wungkuk nganggo mantel kandel sing ngubengi kekiter omah kono. Wong-wong padha yakin yen iku mau Tyotr Kusovnikov sing urip nglambrang nggetuni bandhane.

 

Stasiun Metro Sokol

Sandhing stasiun Metro Sokol, Moskow, ana sawijining kuburan sing nyimpen jasade para tentara lan pendheta sing tinggal donya nalika peperangan antarane Tentara Merah lan Tentara Putih, taun 1917-1922.

Tentara Merah kuwi sekelompok tentara sing nyengkuyung Revolusi Bolshevik, dene Tentara Putih kuwi kelompok sing brontak karo Tentara Merah. Wektu peperangan, Tentara Putih kedheseg nganti mlebu ning gedhung teater Volkolsky. Tentara Merah janji karo Tentara Putih supaya pasrah bongkokan lan ora arep dipateni. Nyatane, tentara pemberontak kuwi malah dieksekusi tanpa sisa.

Prastawa kejem ngono mau ndadekake para rohe pemimpin Tentara Merah gentayangan ora jenjem ning alame. Semono uga ning lorong-lorong lelimengan sandhing menara stasiun asring dipethuki segerombolan wong sing raine kebak nanah tipak tatu pasiksan.

 

Kastil Mikailovsky Ning Sant Peterburg

Kaisar Parvel I sing mbangun Kastil Mikhailovsky , tanggal 21 Maret 1801 dipateni dening para andhahan sing ora seneng karo dheweke. Nganti dina iki, sebageyan kalangan yakin menawa pawongan sing mlaku wektu bengi ning gang-gang njero kastil nggawa lilin sing murup, rohe salah sijine Penguasa Rusia abad 19 mau.

 

Panggonan Nikolay Igumnov

Gedhung megah neng Bolshaya Yakimansa 43, kreasine industrialis Nikolay Igumnov, akhir abad 19. Wektu iku gedhung kuwi dadi papan resmine Kedubes Perancis ning Moskow. Menurut riwayat, Nikolay Igumnov duwe kekasih simpenan sing dipanggonake ning kono, merga pancen tujuwan utamane kanggo sang wanodya idhaman. Sawijinng wektu, Sang Industrialis kondhang mau nyipati kekasih petenge lagi pepasihan karo wong lanang slingkuhane.

Nikolay Igumnov banjur ngusir wong lanang kuwi kanthi mripat abang kebak kanepson. Anehe, wanita mudha simpenane kuwi ora diweruhi maneh ning kono. sumebar kabar yen sejatine wanita mau isih urip, ning didhelikake Igumnov ning kamar dikunci sing ora mungkin bisa metu tanpa palilahe dheweke. Si kekasih pujaan mau njur mati ngenes neng kono, neng wektu-wektu tinamtu, akeh wong sing maspadakake ana wanita ayu kanthi nangis sesenggukan nembus tembok gedhung kuna gaweyane Igumnov kasebut.

 

Omahe Rasputin Neng Sant Peterburg

Gregory Rasputin kuwi salah sijine tokoh legendharis Rusia sing kawentar. Nalika tinggal donya, Rasputin ninggalake omah tingkat II sing mapan neng Gorokhovaya Ulitsa 64, Sant Peterburg.

Manut seksi mata rohe penguasa Rusia awal abad 20 kuwi, sok-sok kemliwer neng njero gedhung, mlaku klawan nyeret sikil lan ngorok senggar-senggar neng pojok omah sing saiki dadi flat sing dipanggoni pirang-pirang wong.

 

Gadhis Ayu Gribyedov

Wektu Tsar Aleksander II nyekel panguwasa Rusia, ana sawijining wanita mudha sing ora seneng karo kepemimpinane. Kanoman mau nganti kumawani mateni Sang Kaisar. Resikone, wanita mudha kuwi kudu diukum gantung.

Wengi-wengi tartamtu ing sasi Maret, memedi jelmaane Sofya Ferovskaya wanita mau ketok kemlebat neng kanal Griboyedov, Sant Peterburg. Raine pucet, tilas jiretan ngubengi gulu, ambegan segrak-segrok kaya wong seseg nafase.

 

Bangunan Nizhny Novgorod

Sebageyan tukang lagi mbangun menara ning Nizhny Novgorod. Bola-bali bahan bangunan ditata kanthi permati, tetep ambrol. Wong-wong sing bunek pikirane mau njur gawe keputusan sing ora lumrah. Dheweke kudu ngenekake kurban kanggo sing mbaureksa we­wengkon kono. Sapa wae sing nomer siji liwat, wong kuwi kudu nyerahake jiwa ragane. Nasib apes kudu dilakoni dening wanita meteng sing arep golek banyu neng kali, ora ana dalan sidhatan liya kejaba kudu ngliwati lokasi bangunan menara. Wanita mau banjur digeret, dilebokake njero tembok ketutup, nganti tumekani ajal. Taun-taun sabanjure, akeh wong sing weruh ana roh wanita njemblung wetenge gentaya­ngan neng cedhak menara.

(Dawam)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…