Balapan Pit
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 120 kali

Balapan Pit

 

KEDADEYAN iki dakalami rikala aku isih TK. Rikala semana aku durung lancar numpak pit. Supaya enggal lancar, aku banjur diajari dening masku. Ajare bareng karo kanca-kanca sapantaranku. Awakku kang cilik methisil ajar numpaki pit gedhe. Sikilku durung gayuk lemah lan olehku mancal pedhal  karo ngodhok.

Kaya umume bocah cilik wektu kuwi, sakwise luhur banjur padha dolanan pit-pitan. Awan kuwi aku sakanca duwe rancangan nedya balapan pit neng dalan desa cedhak tanduran tebu. Sawise padha kumpul, balapan dilekasi. Lan supaya luwih rame, pite padha dikeki wadhah aqua plastik kang dideleh ing sandhinge ban. Swarane kemruwuk kaya montor balap tenanan kae.

 Olehku numpak pit padha banter-banteran. Aku dipepeti kancaku saengga pit sing tak tumpaki oleng. Aku ora ngreti nek neng ngarepku ana watu. Pit nunjang watu sakayange banjur kontal nyemplung sawah tanduran tebu. Aku nangis merga dhengkul lan sikutku bundhas. Balapane diendheg, kanca-kanca padha gumrudug nulungi aku. Kancaku sing mepeti aku mau njaluk ngapura lan ngeterake aku mulih. Setire pitku muntir, nanging nekad daktumpaki mulih. Yen eling lelakon kuwi aku sok ngguyu dhewe.

Winarni-Yogyakarta

 Jenenge Desa Padha

 

Yen sampeyan seneng kores­pon­­dhensi, kirim layang marang kanca, sedulur, pacar apa wong tuwa ing Yogyakarta, alamat kudu tinulis jangkep. Wiwit dhukuh (dhusun), desa, kecamatan lan kabupaten. Isih ditambahi kodhe pos supaya layange ora nyasar. Sebab ing Ngayogya akeh jeneng desa padha.

Tuladhane: Desa Sendangsari ana telu. Yaiku Sendangsari, Kecamatan Minggir, Sleman; Sendangsari, Kecamatan Paja­ngan, Bantul; lan Sendansari, Kecamatan Pengasih, Kulon Pro­go. Desa Sidorejo uga ana telu, yaiku Sidorejo, Kecamatan Godean, Sleman; Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kulon Progo; lan Sidorejo, Kecamatan Kasihan, Bantul.

Wondene sing arane meh padha yakuwi Desa Sidorejo, Kecamatan Samigaluh, Kulon Progo; Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kulon Progo; Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul; lan Argorejo, Kecamatan Sedayu, Bantul.

Agus Wicaksono Ssi-Yogyakarta

 
Sambel Goreng Uler Serit

 

Nalika aku mbobot kawitan, saben esuk mesti mutah-mutah. Isine weteng kaya diudheg. Huak huek nganti awan, kadhang malah tekan sore. Sebabe mutah kadhangkala sepele, saka ambu. Embuh ambu apa. Kadhang saka panga­nan. Karemanku lodheh gori. Nanging sawise mangan lodheh mak mbyor mutah saisine.

Mbokmenawa tanggaku ora nyaman krungu aku saben ndi­na hoak-hoek terus. Sing paling cedhak karo omahku asmane Mbah Idrus. Nadyan wis sepuh ning awake sehat tur rosa.Nalika aku mutah-mutah ing kebonan, Mbah Idrus mbeneri ana kono. Wis entek isi wetengku, awakku dadi loyo kumudu tiba.

Aku kober nyawang Mbah Idrus lagi nyukiti barang sing nempel ing wit nangka. Dakparani kanthi gloyoran. Jebul  Mbah Idrus lagi nyuthiki uler serit sing nggrombol ing wit nangka. Wiwit cilik sing paling dakwedeni kuwi uler. Apa maneh uler serit kang semu putih warnane lan wulune dhiwut-dhiwut. Sanalika githokku mrinding.

“Mbah Idrus ngge napa sampean kumpulaken uler niku?”

“Dakkumpulake arep dakmasak, dakolahi dadi sambel goreng sing pedhes. Wah jan enak tenan, mengko kowe dakwenehi ya, enggonen lawuh mangan.”

 Sir rasane atiku. Lha wong ndeleng wujude bae gigu kok malah kon mangan. Uler serit wulune ketel krembyah-krem­byah kok disambel goreng banjur kon nggo lawuh. Sakala aku mutah-mutah, kaya-kaya uler-uler iku wis ana wetengku. Aku mlayu mulih kanthi kahanan lemes dhimpes.

Sedina sewengi aku ora tangi, esuke rasane wetengku kosong blong. Dakpangani lawuh tempe, daksambel. Alham­dulillah ora mutah. Wis telung dina ora mutah, ateges aku wis waras. Mbok menawa saka krenahe Mbah Idrus saengga mutah-mutahku waras. Mula aku merlokake sowan panjene­ngane, ngucapake panarima merga saka panjenengane aku wis ora mutah-mutah maneh.

“Mbah, kula matur nuwun sanget. Mergi sambel goreng uler serit kula saged waras.”

“Iya, pancen daksengaja kok, ben kowe tambah nemen olehe muneg-muneg diutahne nganti ilang muneg-munege,” tuture Mbah Idrus ayem.

Apa tumon, muneg-muneg kok ditambani uler serit.

Hj. Ruliyah-Mojokerto

 


Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kabeh kang kita karepake kudu kita DUWENI, saka ngendi kita ajar IKHLAS.

Klik

ADU DARA

Sawijining petugas lagi naliti dara pos ing Kandhang Nasional Ra¬jamandala, Jl. Mandalawangi, Cipatat, Bandung Barat. Ana 706 manuk dara padha dipasangi cip kanggo persiapan melu Lomba One Loft Race kanthi total jarak 1.750 km. Lomba adu dara iki dibagi jroning 6 tahap kanthi jarak paling adoh 450 km saka Kandhang Nasional Rajamandala mau. Sing dibiji bantere dara nalika tekan dhisik ing kandang kanthi ndeleng sistem radio frekuensi kang dipasang ing cip ing sikile dara mau. (d/ist)***

Pethilan

Partai sarujuk pimpinan MPR ditambah

Dundum kursi ora ana mandhege

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam