Watugunung Krama (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 24 kali

Swuh wah eka adi dasa purwa. Wah arane wadhah. Eka sawiji, adi linuwih, dasa sapuluh, purwa wiwitane kandha.  Sapta raja sasra bawana mindra. Sapta pitu, raja ratu, sasra sewu, bawana jagad, mindra mider. Nadyan midera sajagad rat pramudhita, sanadyan ta njajaha sewu nagara, tumandha kok wontena kadi Negara Gilingaya ya sinebut Gilingwesi. Ngupayaa nagri sewu ganep datan antuk sadasa, ngupayaa nagari satus ganep datan antuk  kalih.

Nadyanta kathahing jawata kasangga ing pratiwi, kaungkulan ing akasa, kaapita ing samodra laya, sami katingal anggana raras kawontenane Nagari Gilingaya makmur.  Dhasar  nagara kang panjang-punjung pasir wukir, siti gemah aripah, tata tentrem kerta tur raharja. Panjang dawa pocapane, punjung luhur kawibawane. Pasir samodra, wukir gunung, pranyata nagari ngungkurake pagunungan, ngiwakake pasabinan, ngananake pambangunan, mengku bandaran agung. Katon jembar kukubaning nagara, dawa kuncarane, padhang obore, gedhe prabawane.

Ingkang adoh manglung, kang celak mentiyung. Sanadyan  lintu nagari sami asok bulu bekti, glondhong pangareng-areng, peni-peni raja peni, guru bakal guru dadi. Kahanane kawula cilik ten­trem labet  padha nengenake tetanen. Katon nguwoh tetundhunan taneman gedhang, nandura klapa awoh jejenja­ngan. Subur kang sarwa tinandur. Apa maneh kawula cilik kang laku dagang tan ana pedhote merga tan ana sangsa­yaning marga. Gilingaya jembar we­wengkone, parandene katon rupak  awit saking rejaning nagara.

Kang angratoni Gilingaya jejuluk Pra­bu Selacala, Watugunung, Radite, ya Jaka Wudhug. Sang nata pinarak ing kursi gadhing, yen cinandra katon abyor kaya ndaru jejagongan.  Kaadhep sowa­ne warangka nata awasta Patih Wukir kang satuhune isih kapernah kadang anem, sami-sami turasing Prabu Palin­driya ya Begawan Respati. Dene ingkang minangka parampara uga nujume  Gili­ngaya peparab Dhahywang Sutikna. Kasambetan sowane para nara praja kang ambalabar nganti pangurakan njaba.

Sarah munggeng jaladri. Sarah ara­ning larahan, jaladri arane samodra. Upa­mane larahan tumumpang banyu samodra datan benggang sarambut sowane para wadyabala, parandene tumata sajuru-juru anut kalenggahane dhewe-dhewe. Pranyata ngatonake baguse marak sowane para wadyabala ing paseban  Gilingwesi. Sowane para wadyabala lamun kasawang saka mandrawa prasasat lintang kang abyor. Prabu Watugunung banjur manabda.

“Yayi Patih Wukir, apa ora ndadekake kageting atimu dene sira ingsun timbali marak sowan ing dina iki, Yayi?”

“Nuwun Kaka Prabu kadang kula se­puh, saking dereng rumentah pangandi­kanipun Kaka Prabu saengga ingkang rayi dereng……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…