Watugunung Krama (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 107 kali

Swuh wah eka adi dasa purwa. Wah arane wadhah. Eka sawiji, adi linuwih, dasa sapuluh, purwa wiwitane kandha.  Sapta raja sasra bawana mindra. Sapta pitu, raja ratu, sasra sewu, bawana jagad, mindra mider. Nadyan midera sajagad rat pramudhita, sanadyan ta njajaha sewu nagara, tumandha kok wontena kadi Negara Gilingaya ya sinebut Gilingwesi. Ngupayaa nagri sewu ganep datan antuk sadasa, ngupayaa nagari satus ganep datan antuk  kalih.

Nadyanta kathahing jawata kasangga ing pratiwi, kaungkulan ing akasa, kaapita ing samodra laya, sami katingal anggana raras kawontenane Nagari Gilingaya makmur.  Dhasar  nagara kang panjang-punjung pasir wukir, siti gemah aripah, tata tentrem kerta tur raharja. Panjang dawa pocapane, punjung luhur kawibawane. Pasir samodra, wukir gunung, pranyata nagari ngungkurake pagunungan, ngiwakake pasabinan, ngananake pambangunan, mengku bandaran agung. Katon jembar kukubaning nagara, dawa kuncarane, padhang obore, gedhe prabawane.

Ingkang adoh manglung, kang celak mentiyung. Sanadyan  lintu nagari sami asok bulu bekti, glondhong pangareng-areng, peni-peni raja peni, guru bakal guru dadi. Kahanane kawula cilik ten­trem labet  padha nengenake tetanen. Katon nguwoh tetundhunan taneman gedhang, nandura klapa awoh jejenja­ngan. Subur kang sarwa tinandur. Apa maneh kawula cilik kang laku dagang tan ana pedhote merga tan ana sangsa­yaning marga. Gilingaya jembar we­wengkone, parandene katon rupak  awit saking rejaning nagara.

Kang angratoni Gilingaya jejuluk Pra­bu Selacala, Watugunung, Radite, ya Jaka Wudhug. Sang nata pinarak ing kursi gadhing, yen cinandra katon abyor kaya ndaru jejagongan.  Kaadhep sowa­ne warangka nata awasta Patih Wukir kang satuhune isih kapernah kadang anem, sami-sami turasing Prabu Palin­driya ya Begawan Respati. Dene ingkang minangka parampara uga nujume  Gili­ngaya peparab Dhahywang Sutikna. Kasambetan sowane para nara praja kang ambalabar nganti pangurakan njaba.

Sarah munggeng jaladri. Sarah ara­ning larahan, jaladri arane samodra. Upa­mane larahan tumumpang banyu samodra datan benggang sarambut sowane para wadyabala, parandene tumata sajuru-juru anut kalenggahane dhewe-dhewe. Pranyata ngatonake baguse marak sowane para wadyabala ing paseban  Gilingwesi. Sowane para wadyabala lamun kasawang saka mandrawa prasasat lintang kang abyor. Prabu Watugunung banjur manabda.

“Yayi Patih Wukir, apa ora ndadekake kageting atimu dene sira ingsun timbali marak sowan ing dina iki, Yayi?”

“Nuwun Kaka Prabu kadang kula se­puh, saking dereng rumentah pangandi­kanipun Kaka Prabu saengga ingkang rayi dereng……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kabeh kang kita karepake kudu kita DUWENI, saka ngendi kita ajar IKHLAS.

Klik

ADU DARA

Sawijining petugas lagi naliti dara pos ing Kandhang Nasional Ra¬jamandala, Jl. Mandalawangi, Cipatat, Bandung Barat. Ana 706 manuk dara padha dipasangi cip kanggo persiapan melu Lomba One Loft Race kanthi total jarak 1.750 km. Lomba adu dara iki dibagi jroning 6 tahap kanthi jarak paling adoh 450 km saka Kandhang Nasional Rajamandala mau. Sing dibiji bantere dara nalika tekan dhisik ing kandang kanthi ndeleng sistem radio frekuensi kang dipasang ing cip ing sikile dara mau. (d/ist)***

Pethilan

Partai sarujuk pimpinan MPR ditambah

Dundum kursi ora ana mandhege

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam