Dhokter Endang (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 33 kali

Abdiku, Mbok Parimin, wis tata dhahar. Rampadan linadekake ana meja. Banjur kabeh padha dhahar bebarengan kanthi suka gembiraning ati. Sawise ngrahabi pasugatan sing diladekake abdiku, kabeh banjur padha pindhah lungguh  menyang ruwang tengah karo ngunjuk wedang jeruk lan ngedhapi pacitan sakanane.

Sinambi padha macit lan nyruput wedang, rama Djatmiko wiwit medhar crita lawas. Ndongengake lelakon 54 taun kepungkur, mligine lelakon pisahe rama karo ibu ing satengahe revolusi. Aku lan Mas Djoko nggatekake banget dongenge rama Djatmiko, awit penasaran kepriye larah-larahe dene ibu wis dianggep seda dening rama engga panjenengane krama maneh.

“Putra-putriku Endang lan kowe Yuda Priyanto, uga panjenengan mantuku dhokter Djoko. Sawise kita padha kumpul sabrayat ing wektu kang ndadekake kita padha bombong kanthi ati kang cumeplong, jalaran Pangeran wis paring pepadhang kanggo kita kabeh, luwih gamblange rama arep nyritakake lelakon 54 taun kepungkur.

Aku pisah karo ibumu sajrone 54 taun, uripku wong loro rumangsa peteng ndhedhet kaya dene srengenge kesaput pedhut. Anane mung padha susah, ora padha ngerti apa kang kudu kita jangka utawa kita tindakake. Nanging aku percaya, sajrone kita nandhang cintraka, bisane mung ndedonga konjuk Ngarsane Hyang Widhi. Pangajaping ati muga Pangeran  paring pepadhang. E, pranyata pandonga kita kinabulake dening Gusti nadyan anggone ngabulake butuh wektu kang suwe. Mula ora ana alane yen ing kalodhangan iki aku ngucap: matur nuwun Gusti dhateng sedaya berkah Paduka tumrap kula sagotrah.

Wondene larah-larahe nganti  rama lan ibumu pepisahan kuwi mang­kene, Ndhuk. Rama lan ibumu iki, nalika pecah revolusi Agustus 1945, klebu anggota pejuwang. Nalika se­-mana kena diarani meh kabeh rakyat Indonesia, utamane ing Temanggung, semangate makantar-kantar melu berjuwang kanggo nundhung penjajah kang bakal ngebroki maneh Indonesia kang kita tresnani iki. Indonesia sing lagi sapenginang paribasane dimardi-kakake dening Bung Karno lan Bung Hatta.

Aku ambyur ing kesatuan TKR  utawa Tentara Keamanan Rakyat  kang mentas wae didhapuk dening pamarentah. Kanca-kancaku akeh, utamane para nom-noman ing kam-pungku. Uga tilas kanca-kanca sekolah dhek jaman penjajahan Walanda bi-yen. Lha aku sakanca, merga tau di-gladhi minangka prajurit PETA dening Jepang, mula banjur dikongkon man-dhegani TKR. Kabeh kancaku eks PETA  dipercaya minangka komandhan regu.

Aku dhewe entuk tugas minangka kepala staf kompi. Dene komandhan kompiku uga tilas prajurit PETA, pang-kate Letnan II, jabatane komandhan pleton (sodanco), asmane Pak Oetoro. Nalika sekolah ing HIS jaman penja­jahan Walanda, Pak Oetoro mono kakang kelasku. Mula bareng ketemu maneh ana kesatuan kompi Batalyon 54 ing Temanggung, srawungku kla­-wan Pak Oetoro sangsaya raket. Awit  panjenengane minangka komandhan, dene aku wakile kang diparingi ayahan kadidene kepala staf kompi.

Ibumu iki rumuhun uga pejuwang. Senajan wanita, nanging………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…