Timnangpilbub
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 163 kali

Metu saka ruwang rapat Sura Kadi tansah mesem plengah-plengeh. Polatane ka­ton bening kaya banyu belik pinggir kali kidul desa. Atine bombong, mongkog, mbe­dhedheg, bungah, bingar kebak pangarep-arep uripe ing tembe bakal luwih mulya tinimbang kang wis dilakoni selawase iki. Kepiye ora bom­bong? Ing atase mung sak Sura Kadi tukang ojeg turut desa, lha kok didadekake ke­tua tim pemenangan pilihan bupati. Yaiku kanggo pasa­ngan cabup-cawabup Mak-Dhud, cekakan saka Mak­sum Sukaca lan Dhudhy Wi­ra­wan.

Kepiye ora bingar kebak pangarep-arep? Lha wong ing atase mung sak Sura Kadi tukang ojeg turut desa, mengko yen pasangan Mak-Dhud kepilih, dheweke bakal di­angkat dadi camat. Apa ora hebat, coba? Pak Camat Sura Kadi yang terhormat. Apa ora ninthir, coba? Kanthi polatan bening kebak esem iku dheweke lumaku mulih numpaki sepedha motore, daya-daya kepengin kojah karo bojone, Su­karsih.

Seje papane nanging bareng wan­cine, ing ruwang kantor pasar, Sukarsih uga lagi patemonan karo sawetara bakul pasar sing klebu penting. Ana pirang-­pirang wakilan bakul saka pasar-pasar saindenging wewengkon kabupaten. Para wakil-wakil bakul iku jebul uga ngrembug perkara pemilihan bupati sing arep teka. Wong-wong iku padha ndha­puk sukarelawan pemenangan cabup-cawabup Bom-Dher. Bom-Dher iku ce­kakan saka pasangan Bomantara, S.E. lan Dherivat Asrini, S.P. Calon bupatine sarjana ekonomi, wakile sarjana perta­nian, mula para bakul padha kerja ba­reng karo para petani kanggo menang­ake pasangan Bom-Dher iku. Supaya dedagangan maju, pertanian uga maju.

Ora kanyana, ing patemon iku Su­karsih si bakul sayur dipilih dadi ketua tim pemenangane  Bom-Dher. Alesane ya maton, pakaryane Sukarsih nyangkut loro-lorone, ya perkara dagang, ya per­kara tetanen. Sabab dheweke bakul sayur. Dhasar wonge pancen kendel lan pinter micara. Sukarsih dadi bombong atine. Polatane bening sumringah pra­tandha atine bungah. Luwih bombong lan bungah maneh yen kelingan bojone, Sura Kadi. Saiba seneng lan bombonge atine Sura Kadi yen ngerti bojone kapilih dadi ketua tim-nange  Bom­Dher. Mula sarampunge patemon bakul antarpasar Sukarsih enggal-enggal mangkat mulih numpaki sepedha motore, daya-daya ke­pengin kojah karo bojone, Sura Kadi.

Tekan ngomah, durung salin durung leren, langsung crita ngethuprus marang bojone, “Mas, aku nggawa kabar ka­bungahan.”

“Kabar kabungahan apa?” takone Sura Kadi. “Apa kowe dina iki entuk be­bathen akeh? Apa kepiye?”

“Dudu bab bakulan kok, Mas, ning bab politik.”

“Politik? Kowe arep molitiki sapa, ha?”

“Mau ana patemon kabeh wakilan bakul sak kabupaten, ngrembug bab pilihan bupati.”

Krungu critane bojone, Sura Kadi wi­wit………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kabeh kang kita karepake kudu kita DUWENI, saka ngendi kita ajar IKHLAS.

Klik

ADU DARA

Sawijining petugas lagi naliti dara pos ing Kandhang Nasional Ra¬jamandala, Jl. Mandalawangi, Cipatat, Bandung Barat. Ana 706 manuk dara padha dipasangi cip kanggo persiapan melu Lomba One Loft Race kanthi total jarak 1.750 km. Lomba adu dara iki dibagi jroning 6 tahap kanthi jarak paling adoh 450 km saka Kandhang Nasional Rajamandala mau. Sing dibiji bantere dara nalika tekan dhisik ing kandang kanthi ndeleng sistem radio frekuensi kang dipasang ing cip ing sikile dara mau. (d/ist)***

Pethilan

Partai sarujuk pimpinan MPR ditambah

Dundum kursi ora ana mandhege

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam