Anglingdarma Kridha (9)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 26 kali

Semono uga kang dumadi aneng purine Widaningsih. Sawise rampung adus, dheweke bakal ngadi sarira kanthi ngra-suk busana edi dandan ayu paripur­na lan bakal nganggo burat jebat kasturi. Sakala njerit Widaningsih nalika meruhi njero wadhah jebat kasturi ana limpane manungsa. Nuli petrek-petrek metu saka puri, bakal wewadul marang mbakyune. Putri telu wus ketemu gapyuk aneng nataringan puri. Widati lan Wida­ning­sih wadul marang mbakyune. Widata muring, wiwit nggerba ma­-rang jatining lelakon.

“Iki mesthi pokale Anglingdar­ma! Pandugaku, sing wujud manuk ga-gak mau bengi kae ora liya si Ang-lingdarma kang pancen sedya gawe wirang marang aku lan kowe, Yayi.”

Widati miterang, “Kepiye nalare Kakangmbok? Lha dhek mau bengi dheweke lagi turu kepati lan ora meruhi nalika awake dhewe mangkat menyang alas pasetran. Kepiye bisane mesthekake manawa sing wujud ga-gak mau bengi iku Prabu Anglingdar-ma?”

“Kowe aja bodho, Yayi Widati. Pra-bu Anglingdarma kuwi sekti mandra-guna sugih guna piranti lan bangkit manjing ajur-ajer. Dadi ora angel ngawruhi kedadeyan mau bengi nalika aku lan kowe padha nggaglag daging manungsa.”

Widaningsih nyambungi, “Yen ngo-no Prabu Anglingdarma wus manger-teni manawa aku lan Kakangmbok sejatine raseksi sing karem mangan daging manungsa?”

“Bener wuwusmu, Yayi Widaning-sih. Saiki kepiye karepmu, becike kudu dikapakake wong kuwi, Yayi?”

“Becike dipateni wae, Kakang-mbok. Dibeleh terus daginge dibakar banjur dibadhog wong telu.”

Widata sajak kurang sarujuk ma-rang panemune Widati. “Ngene ya, Yayi, ana unen-unen utang lara nyaur lara, utang wirang nyaur wirang.  Anglingdarma ora duwe utang pati, nanging banget gawe lara wirang. Aku amung kepengin nagih utange wae, mula ayo Anglingdarma digawe lara wirang, Yayi!”

Widata nuli njupuk ron tal (go-dhong tal) digawe rajah kanthi ku-kune kang landhep. Rajah kang su-rasane mantra tenung kang banget mandi. Putri telu nuli nusul marang pagulingan, ing kana Anglingdarma isih katon turu kepati. Agahan kacu-bles rikmane nganggo ron tal kang wus dirajah mantra tenung mandi. Kaget Anglingdarma, gumregah ta-ngi lan nggrayangi rambute ana ba-rang kang nggubed. Didudut-dudut malah sansaya siset panggubete.

“Yayi dewi garwane pun kakang, apa kersamu iki wong ayu? Apa kang sira gubedake ing rikmaku iki? Adhuh, Yayi, aja guyon, enggal du-duten sing nggubet rikma iki!” Ang-lingdarma semanta sajak ora mu-dheng karo karepe Widata saka­dang.

Retna Widata sumaur sugal, “Aja nyebut Yayi Dewi, Anglingdar-ma. Aku ora sudi…….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…