Nylametake Aksara Jawa nganggo Metode BEJO
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 108 kali

Aksara Jawa jaman saiki wis dadi barang langka. Akeh wong asli Jawa nanging wis lali karo Jawane. Bocah-bocah saiki akeh sing ora seneng karo pelajaran mulok Bahasa Jawa, amarga angel lan “asing”. Padhahal sejatine gampang yen ngerti kuncine.

Media pembelajaran iku penting banget, amarga digawe para guru supaya bocah-bocah luwih gampang nampa lan seneng karo pelajaran. Metode BEJO salah sijining media pembelajaran muatan lokal Bahasa Jawa. Tujuane yaiku ben bocah-bocah cepet apal aksara Jawa

Aksara Jawa iku cacahe ana 20. Wujude seje-seje. Bocah-bocah kangelan ngeling-eling modhele. Nah, Ben cepet eling lan apal wujude aksara Jawa iku bisa migunakake metodhe “BEJO” yaiku singkatan Belajar Aksara Jawa. Carane gampang banget.

Nanging sakdurunge sinau mawa metodhe BEJO, bocah-bocah kudu diajarake sejarah wiwitane asal usul tulisan aksara jawa.

Nek wis paham sejarahe, lagi sinau nganggo metodhe “BEJO”. Sing intine yaiku njejerake wujude aksara sing memper. Nyatane nek digatekake siji-siji, akeh wujude  sing memper. Supaya gampang dieling eling karo nunggal aksara  sing memper, anggone ngapalake kairing mawa  lagu “Burung Kakak Tua”. Metode BEJO wis kabukten gampang banget dicakake lan murid gampang apal.

 

Nyatane gampangkan. Mangga yen wis paham metode BEJO bisa digunakake kanggo mulang aksara Jawa. Supaya kabeh bisa melu nguri-uri aksara jawa. Lan bisa ngrungkebi  budaya Jawa. (Imawati)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN