Bupati Sri Wahyumi Ketaman OTT
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 66 kali

Tambah maneh kepala daerah kang kejiret operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pembe­ran­tasan Korupsi (KPK). Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip ditangkep KPK Selasa (30/4) jam 11.20 Wita ing kantore.

Adhedhasar katrangan kang dikum­pulake wartawan, panangkepe Manalip dinuga gegayutan karo penyalahgunaan APBD Kabupaten Talaud. Manalip digiring menyang Manado klawan numpak pesa­wat Wings Air nomer penerbangan IWI 163.

Satekane ing Manado bareng Tim KPK, saka pangwasane wartawan, Ma­nalip katon menganggo topi abang nom. Praupane sajak pucet lan lemes.

Ing Badara Sam Ratulangi Manado, tim KPK katon mbentel saperangan hand­phone Manalip nganggo plastik nrawang. Tim KPK apadene Manalip wegah omong sethithik wae. Nalika arep difoto, Manalip sakala mlengos, ndelikake pasuryane.

Klakon dumadi omong-omongan nggethu antarane Manalip karo tim KPK. Nanging, ora ana sing bisa nyedhak. Se­bab, ing bandara iku dijaga rapet. Banjur Manalip langsung digawa menyang ge­dhong bandara ndhuwur. Nanging, Ma­nalip mung mandheg sedhela watara 5 menit.

Para petugas KPK katon gawe stirile panggonan nuju pesawat. “Kabeh wis siyap,” ujare sawijining petugas KPK. Manalip lan tim KPK langsung budhal me­nyang Jakarta nganggo pesawat Garuda Indonesia nomer penerbangan GA601. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif ne­rangake, saliyane Manalip, pehake uga nangkep pawongan liya. Nanging, Laode wegah nyebutake jatidirine pawongan kasebut. “Wong loro sing ditangkep lagi digawa menyang  kantor KPK ing Jakar­ta,” kandhane.

Dheweke nandhesake, rerangkene OTT kaleksanan wiwit Senin (29/4) te­ngah wengi. Kejaba ing Talaud lan Ma­nado, penindakake ditindakake ing Jakar­ta. KPK ngamanake wong swasta papat. Saiki dheweke kabeh ana ing kantor KPK.

KPK ngambus panampane bebana arupa tas, jam, lan barleyan kang pengaji atusan yuta kanggo Bupati Talaud. Be­bana-bebana iku dinuga mujudake pera­ngan saka beselan (suap) proyek penga­daan ing Talaud.

Manut katrangan, barang-barang ka­sebut bakal diwenehake marang bupati minangka bebana ulang taun kang ka 42 ing tanggal 8 Mei.

Marang para wartawan ing KPK, Ma­nalip mbantah nampa beselan. Dheweke ora ngerti alesane KPK nangkep dhe­weke. “Aku ora weruh apa-apa, geneya iki aku kok digawa mrene (kantor KPK, Red)? Aku bingung, kok dumadakan di­gawa,” kandhane Manalip sadurunge mle­bu menyang kantor KPK.

Jenege Sri Wahyuni Maria Manalip klakon ngrenggani sakehing media mas­sa. Sebab, bupati umur 42 taun iku kerep gawe padudon. Dheweke nate njabat ketua DPA PDI Perjuangan (PDIP) Talaud nalika taun 2013. Nanging, pungkasane Manalip dilereni merga gegeran karo ndhu­wuran partaine dhewe. Ing sasi Agus­tus 2017 dhweke uga dipecat mi­nangka kadher PDIP. Bupati ayu kang tansah tampil nengsemake kasebut uga makaping-kaping dielikake Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Manalip ma­lah klakon dinonaktifake minangka bupati Talaud suwene telung sasi. Gara-garane, dheweke lunga menyang Ameri­ka Serikat tanpa pamit gubernur Su­lawesi Utara.

Nalika taun 2018 Manalip bali dielik­ake Kemendagri jalaran mindhah atusan ASN ora suwe sawise pilkada. Ing pilka­da kasebut, pehak petahana gagal mer­tahanake jabatane. Kursine bakal diganti dening saingane, Elly Lasut. Manalip dhewe bakal lengser suk Juli taun iki, nanging kedhisik ketangkep KPK.

Dening KPK Manalip wis ditetepake minangka tersangka beselan pengadaan barang lan jasa taun anggaran 2019. Manalip kang cinatet ndu­weni kasugihan Rp 2,24 mil­yar ing LHKPN iku nusul la­kune kepala daerah wanita kang dadi “pasien” KPK. Sa­du­runge, KPK nyeret Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Rita Widyasari lan Bupati Be­kasi Neneng Hassanah Yasin minangka tersangka korupsi. KPK uga nate netepake Bu­pati Klaten Sri Hartini mi­nangka tersangka.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan nerangake, Mana­lip liwat wong kapercayane, Benhur Lalenoh, dinuga nja­luk fee 10 persen marang pa­ra kontraktor kang kapengin anyuk proyek ing Pemkab Kepulauan Ta­laud. Ing praktek iki, Benhur kang mi­nangka anggota tim sukses (timses-e) Manalip gerilya golek rekanan sing saguh menehi fee 10 persen.

Benhur uga nawakake proyek kase­but marang sawijining pengusaha, Ber­nad Hanafi Kalalo. Proyek sing ditawak­ake yaiku revitalisasi Pasar Lirung lan Pa­sar Bao. Banjur, minangka perangan saka komisi iku, Benhur njaluk Bernard menehake barang-barang newah ma­rang Manalip. Tengahing April kepungkur, Benhur ngajal Bernard sapatemon karo Manalip ing Jakarta.

“Kodhe fee ing perkara iki yaiku DP teknis,” kandhane Basaria, njlentrehake kodhe komunikasi kang digunakake Ben­hur lan Bernard gegayutan karo panduga transaksi beselan kasebut.

KPK banjur ngamanake barang-barang mewah kang dinuga dituku Bernard bareng karo anake ing Jakarta kanggo Manalip. Ing antarane, handbag Chanel, tas Balenciaga, jam tangan Rolex, giwang lan ali-ali barleyan Adelle. Barang-barang mewah iku ditaksir pengaji atusan yuta ripis. Kejaba barang mewah, KPK uga ngamanake dhuwit kontan Rp 500 yuta ing OTT kasebut. Yen digunggung kepruk barang mewah lan dhuwit mau ajine udakara Rp 513,855 yuta. “KPK nganggep anane sesambung­an kang aktif antara bupati karo Benhur utawa pehak liya gegayutan karo proyek lan pemilihan merek tas lan ukuran jam kang ditampa,” jlentrehe.

Basaria nyebutake, wiwitane Manalip arep ditukokake tas Hermes. Nanging, Manalip nulak merga wis ana pejabat wa­nita Talaud kang wis nduweni tas merek iku.

Saliyane Manalip, KPK uga netepake Benhur lan Bernard minangka tersangka. Manalip lan Benhur disangka minangka pehak kang nampa beselan lan dijiret pasal 12 huruf a utawa b utawa pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dene Bernard disangka klawan pasal 5 ayat (1) huruf a utawa b utawa pasal 13 UU Pem­be­rantasan Tipikor. (Tim)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kabeh kang kita karepake kudu kita DUWENI, saka ngendi kita ajar IKHLAS.

Klik

ADU DARA

Sawijining petugas lagi naliti dara pos ing Kandhang Nasional Ra¬jamandala, Jl. Mandalawangi, Cipatat, Bandung Barat. Ana 706 manuk dara padha dipasangi cip kanggo persiapan melu Lomba One Loft Race kanthi total jarak 1.750 km. Lomba adu dara iki dibagi jroning 6 tahap kanthi jarak paling adoh 450 km saka Kandhang Nasional Rajamandala mau. Sing dibiji bantere dara nalika tekan dhisik ing kandang kanthi ndeleng sistem radio frekuensi kang dipasang ing cip ing sikile dara mau. (d/ist)***

Pethilan

Partai sarujuk pimpinan MPR ditambah

Dundum kursi ora ana mandhege

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam