Aja nguja parpol nuntut jatah kursi mentri
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 73 kali

Oktober 2019 Ir. Joko Widodo (Jokowi) yen ora ana alangan bakal dilantik minangka Presiden RI periode kapindho (2019-2024). Isih akeh “utang” Kabinet Kerja I sing durung dilunasi, upamane ngrembakane ekonomi, mbrastha korupsi lan HAM. Kabinet sing bola-bali direshufle, nelakake yen mentri-mentrine durung pas. Ing Kabinet Kerja II mengko, Jokowi aja “nguja” kursi mentri kanggo parpol koalisi.

 

SEMINGGU sawise Pileg-Pilpres 2019 digelar, Ketua MPR Zulkifli Hasan katon repepeh-repepeh pindha sata manggih krama, sowan Presiden Jokowi ing Is­tana Negara (24/04). Kabar pating slen­thing nyebutake, yen Ketum PAN kuwi jare “nglobi” Jokowi sing bakal mbacut ing periode II pemerintahane, supaya dheweke bali dadi Ketua MPR maneh. Iku sarat baku yen Jokowi ngajak PAN manunggal ing Koalisi Indonesia Kerja.

Nanging sawatara dina bacute Zulkifli Hasan nduwa kabar mau. Iki mung kre­nahe wong sing arep mecah PAN saka koalisi Prabowo. Sing genah, kala sema­na ing Istana pancen ana acara pelan­tikan Gubernur Maluku, Murad Ismail sing kader PAN. Yen ana isyu gorengan PAN njaluk jatah kursi MPR, kuwi ora bener. Dadi ketemune karo Jokowi ing Istana sipate mung “ngiras-ngirus”, dudu niyatingsun.

 

PAN sing nyepak-nyepak

Upama njaluk jatah temenan kaya dene isyune kang sumebar, mesthi Joko­wi bakal mikir dawa. Awit wewaton pe­nga­laman, mangun koalisi karo PAN kuwi gak ana untunge blas. Ibarate jroning ba­risan sabregada, sikile PAN pijer nyepak-nyepak mrana-mrene, ora bisa nebu sauyun karo garis koalisi. Awit senajan Ketum-e Zulkifli Hasan, nanging Amien Rais isih dominan banget mi­nang­ka sesepuhe  PAN. Zulkifli Hasan dhewe arep “keras” karo Amien Rais uga ora wani. Kejaba sandhang pangane saka PAN, uga ana gandhengan besan.

Wis dudu wadi maneh, Amien Rais mono sengite ngured-ured karo Jokowi. Apa wae kebijakane Jokowi ora ana benere. Dhek ketua Alumni 212 Slamet Maarif dipriksa polisi Surakarta merga nglanggar aturan kampanye, Amien Rais sing kebranang ketrucut tembunge, “Jokowi itu maunya apa sih?” Wose, apa wae sing gawe gelane Amien Rais, mesthi diantemke Jokowi. Apriorine karo Jokowi kadhung tingkat dewa, bebasan: dadia banyu emoh nyawuk, dadia go­dhong emoh nyuwek, dadia truck emoh nunut!

Menpan & RB Asman Abnur sing asale saka PAN, nganti ngalahi mundur saka kabinet Jokowi, jalaran sarwa pekewuh anggone ngrasakake. PAN karo peme­rintahan Jokowi ora akur, malah Amien Rais ngarani klompok koalisine Jokowi kuwi “partai setan”, dadi apa perlune ngempot (katrem) ana pemerintahan sing ora disenengi partai induke. Gege­bengane Asman Abnur, nglungguhi sikep perwira kudu wani kelangan upa!

Beda maneh karo Partai Demokrat. Ketua Kogasma (Komando Tugas Bersa­ma) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dhes­tun diwelingake Presiden Jokowi supaya menyang Istana. Lan dhek Kemis 2 Mei kepungkur dheweke menyang Istana kanthi mobil B 2024 AHY. Tindak tanduke ketemu Jokowi jan njawani te­menan, lungguh ngapurancang kaya Haryo Setyaki nunggu dhawuhe Prabu Kresna natagung Dwarawati.

Kabare mung ngrembug Pemilu, ketitik saungkure ketemu Jokowi putra mbajeng mantan Presiden SBY iku nelak­ake, yen apa wae putusan KPU kabeh Cappres-Cawapres bisa nampa kanthi legawa. Ning kabar santer sumebar, akeh uthute AHY bakal mlebu kabinet sing kabare arep direshufle maneh, gegayutan karo mentri sing padha ke­sang­kut lan keseret urusan karo KPK.

Akeh sing mangayubagya yen AHY-Demokrat pancen mlebu kabinet Jokowi. Beda maneh karo rikala “nyedhake” Ketum PAN menyang Jokowi, PWNU Ja­tim nganti weling, yen njaluk kursi men­teri kubu oposisi aja diwenehi, luwih-luwih kanggo pos Menag lan Mentri Pendidikan. Publik ora sebel-anyel me­nyang Zulkifli Hasan, nanging ora seneng karo trajange Amien Rais mi­nangka sesepuh PAN. Tindak tanduk, muna muni yen menyang Jokowi pijer blero, kaya gamelan durung dilaras.

 

Kesebelasan PKB?

Ngunduri enteke mangsa jabatan periode ka-I, pancen akeh mentrine Jo­ko­wi sing padha kena masalah. Mensos Idrus Marham sing nggajuli Khofifah sing dadi Gubernur Jatim, lagi sawatara wektu njabat wis ditangkep KPK merga kasus korupsi. Banjur Menag Lukman Hakim Saefudin, melu kegawa-gawa ing ndalem kasus korupsi eks Ketum PPP Romahurmuziy. Gegayutan karo kasuse anggota DPR Bowo Sidik Pangarso, omahe Mentri Perdagangan Enggar­tyasto Lukito uga nganti diobrak-abrik KPK.

Paling kojur ing Kemenpora. Rikala sidang korupsi Dana Hibah KONI kanthi terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy digelar, Menpora Imam Nahrowi kelakon didadekake seksi, amarga ing kono ana catheten yen Pak Mentri melu nampa dhuwit. Ing sela-selane dadi sek­si, ingatase Menpora kok nganti dituturi akeh-akeh dening hakim. Piye ta, wong dadi Menpora, ditakoni kok sarwa “tidak tahu”. Dikuwatirake, merga banget per­caya karo anak buwah, sisip sembire Imam Nahrowi bakal dadi bandan. Iki mirip karo Menpora sadurunge, Andi Mallarangeng, mlebu penjara merga kurang kontrol karo anak buahe.

Saking akehe Mentri sing urusan karo KPK, Ketua KPK Agus Raharjo nganti mrayogakake marang Presiden Jokowi, yen milih mentri supaya disimak dhisik “rekam jejak”-e, supaya aja nganti ke­tatalan. Sing kerep dumadi, racake pre­siden mung percaya wae karo calon sing diajokake parpol. Jaman KIB (Kabinet Indonesia Bersatu) wis nate ketatalan. Mentri Kelautan & Perikanan Fadel Mohamad dicopot dadakan merga ana elit politik Golkar sing “nyidham” dadi mentri (PS No. 17, kaca 7 klm 3).

Anehe, mentri sing padha mbada­kalani racake sing gawan parpol. Sa­engga Sekjen Fitra (Forum Indonesia Untuk Transparansi) Misbah Hasan usul marang Jokowi, mengko yen ndhapuk kabinet aja kakehan mentri saka parpol, becike diakehi saka kalangan profesional. Nanging semune Jokowi bakal tetep ngirup mentri parpol maneh. Iki mesthi wae nggelani tumrape Fitra, kamangka target pemerintahan periode ka-II saya akeh. Lan Jokowi perlu mbuktekake janjine mau, supaya aja diparabi “pre­siden hoaks”.

Dikuwatirake, Jokowi ora bakal nggu­bris panemu mau. Awit presiden nate mratelakake, saka parpol uga akeh wong sing mumpuni. Iki bisa digrambyang yen mengkone Jokowi bakal saya akeh ngangkat mentri saka PKB, amarga ke­menangane jroning Pilpres 2019 iki disengkuyung dening kekuwatane NU (mligine PKB). Kabinet Kerja I wae mentri saka PKB wis ana 4, kabinet anyar nga­rep iki bisa uga saka PKB sak kesebe­lasan dhewe.

 

Mentri parpol siji edhing

Tanggal 22 Mei ngarep rekapitulasi KPU digelar, lan dipesthekake Jokowi-Ma’rum mimpin Kebinet Kerja II wiwit Ok­to­ber 2019. Saupama Jokowi sida ngrombak Kabinet Kerja I, kena diarani kuwi kaya dene “nomer percobaan”. Mula ing Kabinet Kerja II mbesuk, kabinet “nomer percobaan kuwi kari nyampur­nakake. Sing rapote abang disetip (dico­pot), sing rapote biru bijine 8-9 diterusake

Poma dipoma, yen bisa Jokowi-Ma’ruf aja nganti nguja apa karepe parpol, njaluk kursi mentri apa lan pira, dikabulake. Yen koalisi KIK (Koalisi Indonesia Kerja) ana sangang parpol, didumi nyiji-nyiji, saengga 25 kementrian liyane diisi tehnokrat prosesional (zaken kabinet). Yen ana Ketum parpol sing protes mung diwenehi kursi siji, dikon tuku dhewe ana Klender (pusat industri meubeler – Red).

Iki perlu merga Kabinet Kerja II tan­tangane luwih gedhe. Kejaba kuwi, wi­gati uga Jokowi nglunasi utange dhek kam­panye Pilpres 2014 sing nganti dinane iki durung kabeh bisa maujud. Upamane wae, soal HAM, senajan di­oprak-oprak Komnas HAM Jokowi prasa­sat ora antop ora segu. Mesakake klom­pok Kamisan, saben dina Kemis nggrom­bol ing ngarep Istana, njaluk kawigatene presiden, nanging ora digubris.

Babagan pembrantasan korupsi, ka­tone Presiden Jokowi mung nonton saka kadohan kanthi pawadan emoh inter­vensi. Senajan KPK karep-kerepe mung nangkepi koruptor kelas kacangan, Agus Rahardjo Cs ora dijewer. Wekasane sing dumadi, pembrantasan korupsi mung menang kwantitas, dudu kwatitas utawa gedhe kasus korupsi. Kudune lan ideal-e, Jokowi madeg presiden koruptor kon­tan padha misis menyang dhangkane kaya Werkudara tayungan ngarepake tancep kayon.

Luwih-luwih babagan reregan, isih akeh rakyat sing sambat merga apa-apa larang, senajan ora ngarepake Lebaran. Mlebu RM Padang upamane, apa wani yen kanthonge paling sithik ora isi Rp 50.000,- Yen nekad pancen bisa Rp 10.000,- wani mangan ing RM Padhang, ning ya kuwi: cukup nasi putih, air putih, karo nguyubi duduh!

Diakoni apa ora, kanthi kepilihe ma­neh Jokowi madeg presiden kanggo sing kapindho, iku dudu merga prestasine sing luwar biasa, nanging merga penantange sing akeh kekurangane. Mongsok, dhek Pilpres 2014 mung menang 53,15 per­sen, kok saiki  mung mundhak dadi 55-56 persen. Capres SBY ndhisik, ing peri­ode kapindhone bisa ngirup suwara nganti 60 persen.

Kabinet Kerja II Insya Allah wiwit Ok­to­ber 2019 bakal makarya. Saiki wis wayahe para tokoh sing rumangsa duwe kans dadi mentri, nyicil ayem sapa ngerti di-WA Jokowi dijak mlebu kabinet. Rejekine wong sapa sing ngerti. Nanging kanggone para mentri saka Parpol, yen wis dipercaya presiden dadi pemban­tune, loyalitas utawa kasetyan marang parpol kudu dipungkasi. Saiki mbiyantu Jokowi kanggo kesejahteraane rakyat Indonesia kabeh, dudu klompok apa partaine. n

 

 

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kabeh kang kita karepake kudu kita DUWENI, saka ngendi kita ajar IKHLAS.

Klik

ADU DARA

Sawijining petugas lagi naliti dara pos ing Kandhang Nasional Ra¬jamandala, Jl. Mandalawangi, Cipatat, Bandung Barat. Ana 706 manuk dara padha dipasangi cip kanggo persiapan melu Lomba One Loft Race kanthi total jarak 1.750 km. Lomba adu dara iki dibagi jroning 6 tahap kanthi jarak paling adoh 450 km saka Kandhang Nasional Rajamandala mau. Sing dibiji bantere dara nalika tekan dhisik ing kandang kanthi ndeleng sistem radio frekuensi kang dipasang ing cip ing sikile dara mau. (d/ist)***

Pethilan

Partai sarujuk pimpinan MPR ditambah

Dundum kursi ora ana mandhege

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam

Ancaman pidana marang masyarakat ningkat

Sawise suwarane dijupuk saiki rak­yat diancam