Gandarusa Uga Piguna Kanggo Tamba
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 132 kali

Saweneh jinis tanduran kang jenenge gandarusa utawa kondhang arane tetean, lumrahe ditandur kanggo dhadhah (pagar hidup) minangka wates hak milik pekarangan utawa thukul umbaran kadidene ama tanduran liyane.

Gandarusa dhuwure bisa nggayuh 1,5-2 meter, pange akeh, wite wernane wungu peteng lan yen wis tuwa bakal dadi ireng. Wite wangun sepi papat, ana rose, godhonge werna ijo tuwa. Kembange wernane putih kanthi wangun roncen makutha kembange werna wungu. Wohe dawa awangun gada, yen isih enom wernane ijo, dene yen wis tuwa malih dadi ireng.

Tanduran Gandarusa (justicia gendarusa burm.f.) ing tlatah Sunda karan (Handarusa), ing Aceh disebut Besi-besi, Ing Ternate jenenge Puli, ing Tiongkok kondhang Bo Gu. Ing negara “tirai besi” tanduran gandarusa wis atusan taun kanggo tamba lara tatu njarem (abuh) nganti ngusadani balung mingsle merga kena tendhangan.

Ing padesan tanah Jawa tanduran gandarusa umume kanggo ngusadani tatu abuh uga kang nandhang lara rematik.

 

Tamba rematik

Kawit jaman mbiyen sing jeneng lara rematik wis mesthi magepokan karo rsa cekot-cekot lan linu pener perangan jaringan otot nganti tekan panggonan dununge persendian gerak utawa sistem lokomotor. Dununge ana ing lengen tangan, ugel-ugel nganti tekan ros-rosaning driji.  Semono uga ing perangan dhengkul sapengisor tekan driji sikil.

Ing kapustakan disebutake ana maneka jinis lelara rematik. Antara liya kang umum disebut arthritis, tendonitis lan bursitis. Sing dadi sebabe, krana anane gangguwan metabolisme sarta muncule asam urat kang linuwih. Sarta sebab penuaan (lansia). Kadar asam urat kang dhuwur (uric acid) ing getih bisa dadi sebab tekane lara rematik.

Kepriye lara rematik ing padesan diusadani? Kabare lelara iki bisa diusadani kanthi nyepakake godhong gandarusa sing isih seger 10 lembar, mrica udakara 10-12 iji, lan telek manuk (injet) sakdulit. Sawise godong kasebut duikumbah resik nuli didheplok nganti lembut. Mrica lan telek manuk ditambahake.  Racikan iki nuli diborehake ing panggonan kang ksara lara wayah esuk lan sore sawise siram. Bisa diambali nganti rasa larane ilang.

Cara liyane klawan nyepakake godhong gandarusa kang wis garing kehe 20-25 lembar. Digodhong nganti umob nganggo banyu 4 gelas lan kari separone. Diunjuk esuk lan sore @ 1 gelas. Bisa ditambah madu utawa gula aren. Sing kudu digatekake, para ibu sing lagi ngandhut aja pisan-pisan ngunjuk racikan iki.

Lara rematik kang nyerang persendhian tangan lan sikil tandhane perangan kasebut dadi abuh. Carane ngawekani, mundhut godhong gandarusa 3-5 lembar. Perangan ndhuwure godhong kasebut dioser-oseri lenga klentik banjur dipanggang ing geni nganti katon alum. Aja kliwat gosong. Godhong iki nuli ditempelake ing perangan kang krasa lara. Cara iki kudu tlaten lan ajeg.

Miturut kapustakan, godhong gandarusa tinemu kandhutan justicin, minyak atsiri, kalium lan alkaloid kang piguna kanggo nglancarake lakune getih lan antirematik. Nuwun (Syt)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Minterna wong bener kuwi luwih gampang katimbang mbenerake wong pinter. Nanging mbenerake wong pinter kuwi mbutuhake beninge ati lan jembare dhadha ...

Klik

SUMUR RAHASIA ING PORTUGAL

Bangunan kang kaya sumur iki arane Quinta da Regaleira, yakuwi sawijining taman kang dumunung ing kutha Sintra, Portugal. Taman iki dumadi saka istana lan kapel, sarta pekarangan kang ana tlagane, guwa, sumur, air mancur, lan lurung kanthi konstruksi kang endah. Nanging perangan paling endah saka taman iki ya kuwi Sumur Inisiasi. Sumur iki cukup jeru lan nduweni undhag-undhagan spiral amrih bisa tekan panggonan ngisor dhewe. Ujare ngakeh, ndhisike sumur iki minangka papan ritual masonis. (d/ist)***

Pethilan

Listrik mati nganti dina senen

Kari njaluk ngapura…

Blackout, PLN bakal menehi kompensasi marang langganane kang rugi.

Muga-muga janji iki ora ujug-ujug peteng maneh.

Listrik mati total ing ibukota lan sawenehing kutha.

Peteng, sing katon mung ‘wedhus ireng’.