Tas lan Rerenggane
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 113 kali

Njait, mujudake kegiyatan sing mbutuhake kaprigelan. Ananging yen wis prigel, bakale bisa ngasilake repis lan nuwuhake bebathen. Salah sijine yen banjur njait piranti migunani, contone tas.

Kanggo bisa nggawe tas, kejaba bahan, uga kudu ana mal/ pola kanthi etungan sing pas. Tas cangklong lan tas gendhong wis mesthi modhel pola lan ukuran-ukurane beda. Ya iki sing kudu disinaoni lan digatekake dening sapa wae sing kepengin nggawe.

Sawise bahan/ kain diukur selaras butuhe, ora lali diluwihi kanggo perangan sing dijait, ya banjur digunting. Sisih mbaka sisih sing pancen jodhone banjut ditepakake lan dijait. Kanggo perangan tutupane, bisa nggunakake resleting/ rit, utawa kancing, kari milih endi sing disenengi.

Amrih tas gaweyane dhewe iku tambah narik kawigaten, bisa diimbuhi rerenggan. Contone sing kalodhangan iki dipacak ing kene yaiku rerenggan kekembangan kreasine Lusia Hariyani.

Ada werna-werna wujud kembang sing bisa digawe saka kain perca/ bahan turahan jaitan. Dadi ora perlu nganggo bahan/ kain anyar sing amba. Cukup pethilan-pethilan wae, werna lan corake beda uga ora dadi ngapa. Malah tambah semarak.

Rerenggan kekembangan iki ora mbutuhake wektu suwe. Jalaran kanggo ngasilake saben kem­bang ora perlu dinak-nik werna-werna. Kain amung digunting manut pola, banjur ditemplekake kain bahan tas lan dijait.

Yen kepengin rame kembange bisa luwih saka loro, ana gagang lan godhong-godhonge, uga komplit karo pot-e. Saben kembang nganggo kain sing beda werna utawa corake, njalari katon luwih rame.

Modhel jait­ane bisa tusuk feston, bisa ran­te, utawa dlujur, kari diselarasake jinis kaine. Se­mono uga bolah/be­nange, bisa sing sa­werna karo kaine, uta­wa malah beda amrih kontras.

Lusia Hariya­ni sing koleksi krea­sine diter­bitake Tiara Aksa iki uga aweh conto re­reng­gan ma­neka ukuran. Ana sing cilik-cilik akeh, ana sing mung siji tapi gedhi. Kanggone sing isih ajaran mbok­menawa bisa nggawe modhel gedhe nanging siji wae. Dadi ora patiya ka­ngelan olehe nepakake rerenggan ing ba­han. Olehe njait ya ora patiya njlimet.

Wis ayo sing padha kepengin njajal, ora perlu mikir dawa lan kesuwen!

(nn)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Minterna wong bener kuwi luwih gampang katimbang mbenerake wong pinter. Nanging mbenerake wong pinter kuwi mbutuhake beninge ati lan jembare dhadha ...

Klik

SUMUR RAHASIA ING PORTUGAL

Bangunan kang kaya sumur iki arane Quinta da Regaleira, yakuwi sawijining taman kang dumunung ing kutha Sintra, Portugal. Taman iki dumadi saka istana lan kapel, sarta pekarangan kang ana tlagane, guwa, sumur, air mancur, lan lurung kanthi konstruksi kang endah. Nanging perangan paling endah saka taman iki ya kuwi Sumur Inisiasi. Sumur iki cukup jeru lan nduweni undhag-undhagan spiral amrih bisa tekan panggonan ngisor dhewe. Ujare ngakeh, ndhisike sumur iki minangka papan ritual masonis. (d/ist)***

Pethilan

Listrik mati nganti dina senen

Kari njaluk ngapura…

Blackout, PLN bakal menehi kompensasi marang langganane kang rugi.

Muga-muga janji iki ora ujug-ujug peteng maneh.

Listrik mati total ing ibukota lan sawenehing kutha.

Peteng, sing katon mung ‘wedhus ireng’.