Watugung Wisuda (5)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 153 kali

Ganti kang cinarita, kang ana Dhukuh Panti Arja, nadyan mung pedhukuhan nanging tinggalane Begawan Respati. Samengko Respati wus madeg ratu ing Medhangkamulyan jejuluk Prabu Palindriya. Kang maksih nunggoni padhepokan Panti Arja nenggih Dewi Soma, garwa kapisanane Begawan Respati.

Kocap kacarita, playune Jaka Wudhug kang kelara-lara merga dithuthuk enthong sirahe dening ibune, yaDewi Sinta Basundari, merga gregeten anake pijer nesu-nesu keluwen, samengko wis ngayom ana ngersane Dewi Soma. Dewi Soma kang sejatine marune Dewi Sinta ora tega nyawang Jaka Wudhug ketula-tula nasibe. Satemah kapundhut putra pupon. Nanging manungsa kadununungan lali, suwening-suwe Dewi Soma nibakake katresnan marang Jaka Wudhug. Saengga Dewi Soma kang wus dadi ibune kuwi nindakake ulah saresmi kalawan Jaka Wudhug. Tundhone Dewi Soma nggarbini.

Nuju sawijining dina, Dewi Soma kaadhep  Jaka Wudhug. Kasambetan sowane abdi panakawan Kyai Semar Badranaya lan Baledho.

“Putraku ngger Radite, mara dikepara maju kene lenggahmu.”

“Hiya Ibu, mangestokake dhawuh.” 

“Kakang Semar lan Baledho, rak ya padha raharja tekamu, Kakang?” Dewi Soma mbagekake Semar lan Baledho.

“E enggih. Wilujeng lampah kula, Den Ayu.”

“Kakang Semar, sing kok antebi kuwi ndherek sapa ta jane, Kakang? Wingi ndherek Prabu Palindriya, saiki mulih mrene maneh.”

“Eh, nek kula niki tiyange rak luwes. Tumut sinten-sinten saged, sing baku bayarane. Kadhang ten Surabaya, kadhang ten Ngayogya, manut gilirane. Rak ya ngono ta, Dho?”

“Kakang Semar kuwi padhakna ngirim naskah wae. Nek gak eneng kabeh, ya ngemut driji,” ujare Baledho.

“Eh Dho, karepku kuwi kadhang melok juragan kakung eneng Mehangkamulyan. Kadhang melok juragan putri eneng kene. Kuwi rak sah-sah wae ta, Dho?”

“Haya sing nglarang  sapa, Kang?”

“Putraku Radite. Sajake ana wigati, apa ana sing bakal kok aturake marang ibu, Ngger?” pandangune Dewi Soma.

“Daksawang  kandhutanmu saya mundhak gedhe. Banjur ing tembe kepriye, Ibu?”

“Perkara kandhutanku iki mbesuk dakpikire dhewe. Nadyan kang ana jroning guwa garba iki wijimu ya bakal putramu, nanging mbesuke lamun wus lair, aku sing bakal ngrekadaya kepriye amrih apike. Mula kowe aja was sumelang.”

“E laee lae. Dakrasakake saya ora karuwan donya iki. Ing atase karo putra pupon wae kok kliwat anggone lali, temah nggarbini. Gek mbesuk nyebute kepriye hara? Apa ora kuwolak-kuwalik?” guneme Semar.

“Karang donya kuwi kebak lelakon aeng kok, Kang. Yen mripat kadhung wis peteng kadhang lakune  nabrak-nabrak, ora perduli sing ditubruk kuwi sapa,” ucape Baledho.

“Heh Kakang Semar lan Baledho, kowe sakarone aja……………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Minterna wong bener kuwi luwih gampang katimbang mbenerake wong pinter. Nanging mbenerake wong pinter kuwi mbutuhake beninge ati lan jembare dhadha ...

Klik

SUMUR RAHASIA ING PORTUGAL

Bangunan kang kaya sumur iki arane Quinta da Regaleira, yakuwi sawijining taman kang dumunung ing kutha Sintra, Portugal. Taman iki dumadi saka istana lan kapel, sarta pekarangan kang ana tlagane, guwa, sumur, air mancur, lan lurung kanthi konstruksi kang endah. Nanging perangan paling endah saka taman iki ya kuwi Sumur Inisiasi. Sumur iki cukup jeru lan nduweni undhag-undhagan spiral amrih bisa tekan panggonan ngisor dhewe. Ujare ngakeh, ndhisike sumur iki minangka papan ritual masonis. (d/ist)***

Pethilan

Listrik mati nganti dina senen

Kari njaluk ngapura…

Blackout, PLN bakal menehi kompensasi marang langganane kang rugi.

Muga-muga janji iki ora ujug-ujug peteng maneh.

Listrik mati total ing ibukota lan sawenehing kutha.

Peteng, sing katon mung ‘wedhus ireng’.