Watugung Wisuda (5)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 96 kali

Ganti kang cinarita, kang ana Dhukuh Panti Arja, nadyan mung pedhukuhan nanging tinggalane Begawan Respati. Samengko Respati wus madeg ratu ing Medhangkamulyan jejuluk Prabu Palindriya. Kang maksih nunggoni padhepokan Panti Arja nenggih Dewi Soma, garwa kapisanane Begawan Respati.

Kocap kacarita, playune Jaka Wudhug kang kelara-lara merga dithuthuk enthong sirahe dening ibune, yaDewi Sinta Basundari, merga gregeten anake pijer nesu-nesu keluwen, samengko wis ngayom ana ngersane Dewi Soma. Dewi Soma kang sejatine marune Dewi Sinta ora tega nyawang Jaka Wudhug ketula-tula nasibe. Satemah kapundhut putra pupon. Nanging manungsa kadununungan lali, suwening-suwe Dewi Soma nibakake katresnan marang Jaka Wudhug. Saengga Dewi Soma kang wus dadi ibune kuwi nindakake ulah saresmi kalawan Jaka Wudhug. Tundhone Dewi Soma nggarbini.

Nuju sawijining dina, Dewi Soma kaadhep  Jaka Wudhug. Kasambetan sowane abdi panakawan Kyai Semar Badranaya lan Baledho.

“Putraku ngger Radite, mara dikepara maju kene lenggahmu.”

“Hiya Ibu, mangestokake dhawuh.” 

“Kakang Semar lan Baledho, rak ya padha raharja tekamu, Kakang?” Dewi Soma mbagekake Semar lan Baledho.

“E enggih. Wilujeng lampah kula, Den Ayu.”

“Kakang Semar, sing kok antebi kuwi ndherek sapa ta jane, Kakang? Wingi ndherek Prabu Palindriya, saiki mulih mrene maneh.”

“Eh, nek kula niki tiyange rak luwes. Tumut sinten-sinten saged, sing baku bayarane. Kadhang ten Surabaya, kadhang ten Ngayogya, manut gilirane. Rak ya ngono ta, Dho?”

“Kakang Semar kuwi padhakna ngirim naskah wae. Nek gak eneng kabeh, ya ngemut driji,” ujare Baledho.

“Eh Dho, karepku kuwi kadhang melok juragan kakung eneng Mehangkamulyan. Kadhang melok juragan putri eneng kene. Kuwi rak sah-sah wae ta, Dho?”

“Haya sing nglarang  sapa, Kang?”

“Putraku Radite. Sajake ana wigati, apa ana sing bakal kok aturake marang ibu, Ngger?” pandangune Dewi Soma.

“Daksawang  kandhutanmu saya mundhak gedhe. Banjur ing tembe kepriye, Ibu?”

“Perkara kandhutanku iki mbesuk dakpikire dhewe. Nadyan kang ana jroning guwa garba iki wijimu ya bakal putramu, nanging mbesuke lamun wus lair, aku sing bakal ngrekadaya kepriye amrih apike. Mula kowe aja was sumelang.”

“E laee lae. Dakrasakake saya ora karuwan donya iki. Ing atase karo putra pupon wae kok kliwat anggone lali, temah nggarbini. Gek mbesuk nyebute kepriye hara? Apa ora kuwolak-kuwalik?” guneme Semar.

“Karang donya kuwi kebak lelakon aeng kok, Kang. Yen mripat kadhung wis peteng kadhang lakune  nabrak-nabrak, ora perduli sing ditubruk kuwi sapa,” ucape Baledho.

“Heh Kakang Semar lan Baledho, kowe sakarone aja……………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor