Jisim Nangis
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 295 kali

Adzan ngisak saka mesjid As Syifa lagi wae rampung ngumandhang. Tangan loroku dakangkat sewates gedhoh kuping karo ndonga Allahumma rab-bahadihil da’watatit-tammahh... Donga mligi bubar adzan. Ujare ahli agama, sapa wonge sing gelem ngucapake donga sabubare adzan mau, suk neng akhirat bakal oleh syafaate Rasulullah. Mula saka kuwi ing saselane pakaryanku minangka perawat Rumah Sakit dr. Iskak, uger bubar krungu swara adzan, donga kuwi ora tau lali dakucapake.

“Mas, eneng tugas,” ujare Darman, kanca perawat.

“Tugas biasa ta?” takonku ngrujuk marang tekane pasien sing diterake kulawargane.

“Iki rada beda. Ora kaya biyasane.”

“Maksud sampeyan?”

Darman mbisiki. Aku langsung tanggap. Agahan mlaku rikat tumuju ruwang sisih wetan sing kanggo ndheleh kreta  surung.

“Kok ora eneng sing ngeterake, Mas?” takonku marang Darman nalika nggledheg menyang UGD.

“Durung genah sapa kulawargane,” wangsulane karo ngunclug.

“Lho, piye ta larah-larahe?”  

“Wong iki maeng ditemokake njepaplang neng porselin stasiun.”

“O ngono.”

“Seprapat jam sadurunge, wong-wong sing stasiun meruhi pawongan sing neng KTP-ne aran Sumijan iki mung dhelog-dhelog kaya wong ngengleng.”

“Terus?”

“Embuh piye mula bukane, ujug-ujug wis njungkel meh nyemplung kalen cedhak stasiun.”

Daksawang satleraman Sumijan merem dhipet. Najan ora eling nanging ambegane isih ketok normal.

“Langsung mlebu neng red zone wae, Mas,” ujare dhokter Titin.

“Nggih, Bu Dhokter,” saurku lan saure Darman meh bareng.

Sumijan terus daksurung nyang papan sing dikarepake dhokter Titin. Uger sing prentah dhokter Titin, rasane neng ati iki mak cles. Tumrapku dhokter legan sing ayu rupane kuwi ora ana cacade babar pisan. Dedeg-piyadege sedheng, pasuryane resik, tangane nggendhewa pinenthang, mulus alus. Mripat blalak-blalak. Ayu kok tumpuk-undhung, kathik lantip pikire, landhep panggraitane. Ah, degane kambil ijo, bejane sing duwe wit kambil he he he.

Miturut katrangan sing daktampa,  Sumijan iki asale saka Kresikan, Tanggunguni. Dheweke  wis ditinggal mati bojone kira-kira sepuluh taun kepungkur. Duwe anak siji, nanging mung gawe susahe wong tuwa merga pakartine sing ugal-ugalan.

Manto-anake Sumijan-ndhugale ora umum. Apa sing dadi larangane agama lan larangane negara diterak wani. Ma lima dilakoni tanpa saru siku, karo wong tuwane  uga ora duwe suba-sita. Dikandhani apa wae ora ngrewes, kepara malah maneni. Apa sing diduweni wong tuwane,  sawah, tegal lan dhuwit  disikat nganti amblas tanpa sisa.

Saking mumete mikirake polah-tingkahe anak lanang, Marsih, bojone Sumijan, lara-laranen. Nandhang…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Minterna wong bener kuwi luwih gampang katimbang mbenerake wong pinter. Nanging mbenerake wong pinter kuwi mbutuhake beninge ati lan jembare dhadha ...

Klik

SUMUR RAHASIA ING PORTUGAL

Bangunan kang kaya sumur iki arane Quinta da Regaleira, yakuwi sawijining taman kang dumunung ing kutha Sintra, Portugal. Taman iki dumadi saka istana lan kapel, sarta pekarangan kang ana tlagane, guwa, sumur, air mancur, lan lurung kanthi konstruksi kang endah. Nanging perangan paling endah saka taman iki ya kuwi Sumur Inisiasi. Sumur iki cukup jeru lan nduweni undhag-undhagan spiral amrih bisa tekan panggonan ngisor dhewe. Ujare ngakeh, ndhisike sumur iki minangka papan ritual masonis. (d/ist)***

Pethilan

Listrik mati nganti dina senen

Kari njaluk ngapura…

Blackout, PLN bakal menehi kompensasi marang langganane kang rugi.

Muga-muga janji iki ora ujug-ujug peteng maneh.

Listrik mati total ing ibukota lan sawenehing kutha.

Peteng, sing katon mung ‘wedhus ireng’.