Jisim Nangis
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 203 kali

Adzan ngisak saka mesjid As Syifa lagi wae rampung ngumandhang. Tangan loroku dakangkat sewates gedhoh kuping karo ndonga Allahumma rab-bahadihil da’watatit-tammahh... Donga mligi bubar adzan. Ujare ahli agama, sapa wonge sing gelem ngucapake donga sabubare adzan mau, suk neng akhirat bakal oleh syafaate Rasulullah. Mula saka kuwi ing saselane pakaryanku minangka perawat Rumah Sakit dr. Iskak, uger bubar krungu swara adzan, donga kuwi ora tau lali dakucapake.

“Mas, eneng tugas,” ujare Darman, kanca perawat.

“Tugas biasa ta?” takonku ngrujuk marang tekane pasien sing diterake kulawargane.

“Iki rada beda. Ora kaya biyasane.”

“Maksud sampeyan?”

Darman mbisiki. Aku langsung tanggap. Agahan mlaku rikat tumuju ruwang sisih wetan sing kanggo ndheleh kreta  surung.

“Kok ora eneng sing ngeterake, Mas?” takonku marang Darman nalika nggledheg menyang UGD.

“Durung genah sapa kulawargane,” wangsulane karo ngunclug.

“Lho, piye ta larah-larahe?”  

“Wong iki maeng ditemokake njepaplang neng porselin stasiun.”

“O ngono.”

“Seprapat jam sadurunge, wong-wong sing stasiun meruhi pawongan sing neng KTP-ne aran Sumijan iki mung dhelog-dhelog kaya wong ngengleng.”

“Terus?”

“Embuh piye mula bukane, ujug-ujug wis njungkel meh nyemplung kalen cedhak stasiun.”

Daksawang satleraman Sumijan merem dhipet. Najan ora eling nanging ambegane isih ketok normal.

“Langsung mlebu neng red zone wae, Mas,” ujare dhokter Titin.

“Nggih, Bu Dhokter,” saurku lan saure Darman meh bareng.

Sumijan terus daksurung nyang papan sing dikarepake dhokter Titin. Uger sing prentah dhokter Titin, rasane neng ati iki mak cles. Tumrapku dhokter legan sing ayu rupane kuwi ora ana cacade babar pisan. Dedeg-piyadege sedheng, pasuryane resik, tangane nggendhewa pinenthang, mulus alus. Mripat blalak-blalak. Ayu kok tumpuk-undhung, kathik lantip pikire, landhep panggraitane. Ah, degane kambil ijo, bejane sing duwe wit kambil he he he.

Miturut katrangan sing daktampa,  Sumijan iki asale saka Kresikan, Tanggunguni. Dheweke  wis ditinggal mati bojone kira-kira sepuluh taun kepungkur. Duwe anak siji, nanging mung gawe susahe wong tuwa merga pakartine sing ugal-ugalan.

Manto-anake Sumijan-ndhugale ora umum. Apa sing dadi larangane agama lan larangane negara diterak wani. Ma lima dilakoni tanpa saru siku, karo wong tuwane  uga ora duwe suba-sita. Dikandhani apa wae ora ngrewes, kepara malah maneni. Apa sing diduweni wong tuwane,  sawah, tegal lan dhuwit  disikat nganti amblas tanpa sisa.

Saking mumete mikirake polah-tingkahe anak lanang, Marsih, bojone Sumijan, lara-laranen. Nandhang…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor