Barjo Gempal (21)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 164 kali

Barjo Gempal nyoba nata ambegane amrih bisa nyuda keteg jantunge kang nitir. Dhadhane sing jembar kuwi krasa seseg, pangrasa sing wis suwe ora mencungul we­ngi kuwi nggubed  jiwa lan ragane.

“Iki kopine diunjuk dhisik. Nganti entek, lagi entuk mu­lih,” tembunge Arinis karo ngladekake wedang.

“Aku daklangsung bali wae ya, Dhik.”

“Ah, ya kopine iki dien­tekake dhisik.”

Barjo Gempal ngranggeh  wedang kopi. Tangan prako­sa kuwi gemeter nyekel cangkir. Kringet mruntus. Barjo Gempal nyecep sethi­thik wedang kopi sing kudu­ne krasa nikmat ngepasi mangsa adhem. Nanging wengi kuwi rasane kopi sepa kepara pait.  Arinis gumun marang owah-owahan sikepe Barjo Gempal.

“Ana apa, Mas? Njenengan masuk angin ya?”

“Katone mangkono. Mula aku daklang­sung bali wae.”

Arinis  ora bisa menggak Barjo Gempal maneh. Wong gedhe dhuwur wok simbar dhadha kuwi age-age ngranggeh kunci pit motor lan gegancangan metu saka kamar tamu.

“Aja lali, sesuk dolan mrene,” Arinis nge­lingake.

Barjo Gempal ora wangsulan, mung mesem karo nutup kaca helm. Pit motor nggeblas ngalor. Tekan pratelon Tugu Rilex menggok ngetan. Arinis nguntabake lu­ngane Barjo Gempal nganti ilang saka panyawang. Kenya ayu kuwi bali mlebu ngomah, ngangkat cangkir wedang kopi sing prasasat isih wutuh. Arinis gumun, geneya Barjo Gempal kok dadakan duwe sikep sing aneh lan ora kaya padatan. Na­nging Arinis enggal mbusak pikiran kuwi, dheweke mung ngira yen awake Barjo Gem­pal lagi mriyang merga kurang turu.

Tekan ngomah Barjo Gempal banjur lungguh dhelog-dhelog ing kursi teras. Pikirane goreh. Maneka warna gegambaran kumlebat genti-genten ngebaki angen-angene. Gegambaran sing ora ngepenak­ake ati. Saglugut pinara sewu dheweke ora nyana yen bakal kaya ngene lelakone.

Hape-ne Barjo Gempal geter pratandha ana es-em-es mlebu. Barjo Gempal ngro­goh hape ing sak clana. Dibukak, ditiliki sapa sing es-em-es. Pranyata saka Arinis. Dhe­weke takon apa Barjo Gempal wis tekan ngomah. Barjo Gempal mung mbalesi cekak, ‘wis’.

Arinis takon maneh apa ana sing ngre­ridhu pikirane Barjo Gempal dene patrape ora kaya padatan. Diwangsuli ringkes, ‘ora ana’.

Barjo Gempal ngumbar angen-angene nganti parak esuk. Dheweke nyoba nggle­thak ing peturon, nanging ora bisa merem. Mripate malah krasa sepet. Nganti ke­prungu adzan Subuh, Barjo Gempal du­rung ngliyep. Ragane kesel, nanging pi­kirane babarpisan ora menehi kalodhangan kanggo ngliyep.

Wusanane Barjo Gempal tangi gregah. Mlaku metu, nyandhak sapu gerang banjur……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Minterna wong bener kuwi luwih gampang katimbang mbenerake wong pinter. Nanging mbenerake wong pinter kuwi mbutuhake beninge ati lan jembare dhadha ...

Klik

SUMUR RAHASIA ING PORTUGAL

Bangunan kang kaya sumur iki arane Quinta da Regaleira, yakuwi sawijining taman kang dumunung ing kutha Sintra, Portugal. Taman iki dumadi saka istana lan kapel, sarta pekarangan kang ana tlagane, guwa, sumur, air mancur, lan lurung kanthi konstruksi kang endah. Nanging perangan paling endah saka taman iki ya kuwi Sumur Inisiasi. Sumur iki cukup jeru lan nduweni undhag-undhagan spiral amrih bisa tekan panggonan ngisor dhewe. Ujare ngakeh, ndhisike sumur iki minangka papan ritual masonis. (d/ist)***

Pethilan

Listrik mati nganti dina senen

Kari njaluk ngapura…

Blackout, PLN bakal menehi kompensasi marang langganane kang rugi.

Muga-muga janji iki ora ujug-ujug peteng maneh.

Listrik mati total ing ibukota lan sawenehing kutha.

Peteng, sing katon mung ‘wedhus ireng’.