Anglingdarma Kridha (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 116 kali

Muntap Nagapratala antuk wadule Nagagini. Ora nyipta kalamun iku wuwus dora. Kang dietung amung Nagagini salawase iki mi-nangka bojo kang setya durung tau cidra. Sakala krodha naga raseksa ratu Puserbumi iku, mengkorog si-sike nganti kaya peso panyukur lan-dhepe. Mangar mangar mukane ka-ya murup murupa, mripat menco-rong kaya srengenge kembar, ilat melet kaya kilat, untu ringih ringih kaya parang curi, siyung yayah ga-dhinging dwipangga. Saka tutuke nyemburake upas geni kaya kuwa-wa ngobong ngobonga jagad.

Lumaku tleser tleser agawe go-graging bumi, kumitir pethite kang sak bongkoting tal gedhene, maha-nani sindhung riwut nggegirisi. Na-lika metu saka Puserbumi, Nagapra-tala jumedhul aneng gisiking samo-dra, lumaku nalosor aneng sakam-baning pasir. Ngakak nggegirisi sarwi nguwuh nguwuh Anglingdarma bakal nemahi bilahi. Sasat wus ilang tresna-ning kekadangan, kang ana amung rasa pangigit-igit marang manungsa kang wus laku degsura kaningaya marang rabine.

Ngilang wewayangane kanthi ma-tak aji palimunan wau ta Nagaprata-la. Amung prasasat sakeclaping kilat, sang naga wus tumeka Malawapati. Ora ana jalma kang meruhi awit  Na-gapratala ngambah alam panglimu-nan kang ora kasat netra.

Nalika semana Patih Bathik Madrim mangreh para wadya kemit supaya prayitna rumeksa yuwananing gusti, awit wengi iki dheweke krasa bakal ana bebaya kang ngancam kasugeng-ane ingkang sinuwun.

“Heh rowang, aja ana kang lena awit Nagapratala iku sekti mandragu-na bebasan wus pangawak dewa. Mula ing wengi iki kalamun sira kabeh nyumurupi rerupan apa wae, upama ana rupa ula, rupa macan, rupa me-medi, iku mesthi panjalmane Naga-pratala. Nadyan amung wujud ula kisi bebasane, iku uga sirnakna, awit bisa wae sesinglone Nagapratala,” ucape Bathik Madrim.

Para wadya kemit matur sendika, nuli padha siyaga kanthi sikep san-jata. Nagapratala mesem krungu prentahe Bathik Madrim marang wadya andhahane, nduga kalamun ala wewategane Anglingdarma, ka-cihna wedi ing bebaya. Nagapratala nuli nyaketi pura pasareyane Ang-lingdarma karo isih matak aji pang-limunan. Bablas manjing tilam sari sasana pepasihane Sang Prabu lan prameswari Dewi Setyawati.

Mlebune Nagapratala marang tilam sari gampang wae, amung nurut soroting cahya damar kang sumunar saka jroning tilam pasa-reyan. Awit sang naga pancen sekti mandraguna bangkit manjing ajur-ajer, saengga ora ana prajurit tung-guk kemit kang nyumurupi mlebune Nagapratala menyang pasareyane Prabu Anglingdarma.

Sinawang kanthi lelimunan Ang-lingdarma lan Setyawati sare aneng kanthil sari sajak mentas pulang resmi. Rangu rangu panggalihe Sang Nagapratala, kelingan anggo-ne memitran kalawan Prabu Ang-lingdarma kang prasasat kaya dene kadang tunggal yayah rena. Dene ing wengi iki memitran mau pariku-du dipungkasi, awit rinasa Angling-darma kang nyidrani. Mangkono kang kagagas dening Nagapratala awit kena apus kramane Nagagini.

Ing wengi iku pinuju Prabu Ang-lingdarma kalawan Dewi Setyawati awor salulut sapagulingan, nutuga-ge karsa pulang resmi aneng tilam sari.

Sarampunge liron resmi, padha lelanggahan kekalih. Dewi Setyawati nyawang ingkang raka sajak………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor