Ngelestarekake Aksara Jawa Nganggo Metode BEJO
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 28 kali

“Mangga diwaos bukune kaca se­pu­luh”. Bocah-bocah padha meneng ka­beh ora paham gurune ngomong apa. Sa­iki akeh uwong wis lali marang basa  Jawa-ne, amarga ora bisa cara nglesta­rek­ake. Ing sekolah, kantor, kampung, pa­sar lan sapiturute akeh sing wis ora ndu­we unggah-ungguh. Kabeh padha di­anggep patung. Rasa peduli lan tepa selira wis ilang. Ora ana sing padha sapa aruh, nyuwun sewu apa maneh njaluk nga­pura.

Luwih mrihatinake maneh ing mall-mall, sing akeh uwong-uwong modern. Malah wis ora ana sing paham apa iku ba­sa Jawa krama lan unggah-ungguh. Pa­dha sibuk nyekel HP dhewe-dhewe. Wis jaman saiki ora butuh menungsa liya, wis dudu manungsa sosial maneh. Ja­man saiki butuh HP lan paketan data.

Nek uwong sing tuwa wae wis ngono apamaneh bocah cilik-cilik. Ora ana sing ngajari sopan santun lan basa krama. Da­di ngomong karo cah cilik karo uwong sing luwih tuwa iku dipadhakna nggawe basa ngoko kasar kabeh. Padhahal ana tingkatane. Ngomong sak umuran karo uwong sing luwih diajeni. Amarga basa Jawa dianggep basa daerah basa Jawa kuna. Dadi uwong saiki isin nek ngo­mong nganggo basa Jawa. Ketok ndesa lan ketinggalan jaman.

Nyatane uwong tuwa, bocah enom utawa bocah, kuwi luwih diregani ma­rang uwong liya nek bisa ngomong basa krama. Nanging saiki malah ora ana sing gelem ngomong basa krama. Iki sing ga­we sedhihe para guru. Sejatine nyu­mu­rupi budaya Jawa luntur iku wis dadi PR kanggo para guru.

Bocah-bocah saiki ora seneng bu­daya lan basa Jawa, ora ngerti unggah-ungguh iku ora salah. Amarga dheweke ora pa­ham lan ora ana sing ngajari. Lah li­wat jalur pendhidhikan iku cara sing paling manjur kanggo nuduhne apa iku sejatine budaya Jawa. Ing wilayah Jawa Timur iku wis apik amarga wis ana PERGUB No 19 Tahun 2014, sing ngatur mulok wajib ing sekolah-sekolah yaiku Muatan lokal (Mulok) Basa Jawa. Kabeh sekolah pa­dha ngajarake bab basa jawa. Saka basa ngoko-krama, aksara Jawa nganti je­nenge anak kewan. Kabeh mu­rid padha bungah lan rumangsa aneh amar­ga lagi  ngerti nek ana basa kaya ngene.

Dadi guru iku kudu pinter ngelola ke­las. Kabeh pelajaran ora amung mulok Basa Jawa kae. Kudu bisa gawe media ino­vasi. Kayata gawe media BEJO yaiku singkatan Belajar Aksara Jowo. Nemtok­ake media ben bocah-bocah seneng be­lajar mulok lan gampang paham. Gawe media BEJO iku sejatine gampang ba­nget. Bahane saka kain flannel lan kertas dilaminating. Mung kari njejerna karo ben­tuk aksara Jawa sing mirip. Kayata ben­tuk aksara Jawa HA lan LA, NA lan KA, CA, WA, DHA lsp.

Saka media BEJO iki, Alhamdulilah aku oleh predikat juara 1 saka lomba ar­­tikel ilmiah popular sak Indonesia. Mi­turut para juri saka KEMDIKBUD media iki orisinalitase dhuwur mula bisa dadi juara. Jaman saiki arang bocah enom sing ge­lem ngeleluri budaya Jawa apa maneh nganti gawe media belajar. Saka media BEJO iki nyatane pancen  bener, bo­cah-bocah luwih ce­pet apal aksara Jawa, pertemuan ping papat wis apal. Kari eling-eling bentuk kancane sing mirip.

Media BEJO iki uga oleh juara 1 lomba karya tulis il­miah ing DIKNAS SIDOAR­JO lan kerjasama karo JAWA POS. Juri padha guneman bab media BEJO iki sing unik tur gampang kanggo bocah-bocah. Apa maneh aku ku­liah dudu jurusan Ba­hasa Jawa na­nging jurusan Bahasa Inggris. Otodidak sing apik dadi aksara Jawa bisa lestari karo guru-guru sing isih enom. Bocah-bocah saiki uga seneng banget yen ana pelajaran Bahasa Jawa amarga ora ga­we ngantuk lan nye­nengake  ba­nget.

Media lagu ya bisa digawe ngenalna basa ngoko krama. Kayata gawe lagu na­da Burung Kakak Tua. Mangan nedha dhahar, ngombe nginum ngunjuk, adus adus siram, turu tilem sare,lsp. Dadi bo­cah-bocah seneng lan cepet apal, dhe­weke ora krasa yen ngerti basa krama karo metode nyanyi. Bocah-bocah saiki padha pinter ngomong basa krama, wis ora kaku maneh. Wis padha paham yen ngomong karo guru padha mikir ngo­wa­hi  dadi basa krama kelawan otomatis.

Jaman wis modern revolusi industri 4.0, kabeh serba mesin lan online. Yen bocah-bocah ora disangoni bekal sopan santun, bisa-bisa nang donya dianggep sak karepe dhewe ora ana aturan ing ma­syarakat. Saiki kabeh utamane para guru kudu melu andil sing gedhe gawe kemajuan budaya Jawa. Guru saiki kudu kreatif lan inofatif. Amarga jalur pen­didikan iku sing paling bisa dijagakne kanggo ndandani tingkah lakune para ge­nerasi bangsa. Yen bocah-bocah pa­ham unggah-ungguh lan basa, mula ma­june jaman revolusi industri 4.0 ora akeh mra­bawani marang budayane bocah-bocah.


(Imawati, S.Pd, SD Al Falah Darussalam Sidoarjo)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita sukses, bakal akeh ‘kanca palsu’ lan akeh ‘lawan nyata’. Ora usah perduli, tetepa dadi wong sukses apa wae kahanane!

Klik

DESA KANTHI PENDHUDHUK GOLEKAN

Desa Nagoro kang ana ing Jepang ndhisike dipanggoni atusan kepala keluarga. Nanging saikine kabeh mau wis owah. Sing ngenggoni mung puluhan wae, sing liyane wis padha tilar donya. Sing rada aneh saka desa iki, amrih ora sepi merga sithike pendhudhuk, akeh golekan kang dipasang ing ngendi-endi kanthi dipacaki kaya patrape menungsa tenanan. Kaya upamane lagi jagongan, nyapu, nyawah lsp. (d/ist)***

Pethilan

Kekarone capres ajeg nyapa calon pemilih

Wiwit selfie nganti aweh klambi

Anggaran pelatnas seret

Pengin emas, wenehana baki

Bab ngragati partai, parpol siap aweh data menyang KPK

Apik kuwi, katimbang menehi koruptor wae…