Nyumurupi Unicorn Indonesia (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 50 kali

Rame-rame ngrembug Unicorn, njalari kepengin ngerti apa satemene unicorn iku. Manut maknane sing asli, unicorn iku tembung kanggo nyebut je­nenge makhluk mistis ing mitologi kuna kang tinemu ing budaya India, China, Mesopotamia, lan Eropa. Kewan mistis iki malah dianggep minangka kewan mi­tologi ing negara Skotlandia nadyan ora tinemu ing alam kasunyatan. Ing Mitologi China, unicorn iku mujudake salah siji sa­­ka kewan mistis sing cukup moncer. Li­yane unicorn, tradhisi China percaya anane kewan phoenix, kura-kura, lan naga.

Tembung ‘uncorn’ jare ana sesambu­ngane karo tembung ‘horn’ sing tegese ‘sungu’. Pancen unicorn mono wujude ka­yadene jaran sing duwe sungu ing perangan bathuke. Dene sungune iku wujud spiral (mluntir-mluntir). Wulune putih. Getih unicorn bisa kanggo obat mu­jarab lan njalari wong ora kena ing pati. Sungu unicorn bisa gawe wisa (ra­cun) dadi tawar. Manut dedongengan, unicorn mung bisa dicekel dening pera­wan sunthi. Ing kamus lan semantik Basa Inggris, tembung ‘unicorn’ klebu kosa­kata lawas lan konsep anane makhluk ing alam fiksi iki dianggep ana.

Saliyane iku, ana sing nyebut yen tembung ‘unicorn’ iku asal saka tembung ‘unus’ lan ‘cornu’. Tembung loro iku dite­gesi ‘duwe sungu siji (tunggal)’. Ing ceri­ta legenda Yunani ana kewan sejenis sapi alasan sing sungune siji. Sejarawan Yunani jeneng Ctesias nye­but­ake yen tahun 500 SM ana kewan sungu siji ing India sing tarung mungsuh gajah. Kewan kuwi ing tembe digambarake mem­per karo jaran utawa ke­ledai sing bisa mabur lan sungune siji kang sateruse disebut ‘unicorn’. Nganti dina iki durung bisa disim­pul­ake apa ‘unicorn’ iku ana temenan apa ora. Umpama ana, unicorn mesthi urip ing laladan India sakiwa tengene.

Kewan-kewan mitologis pancen dikenal ing cerita rakyat. Ing tanah Jawa ana jaran sembrani (Jaran sing bisa ma­bur). Ing cerita wayang uga ana paraga jaran sing bisa mabur panjalmane Dewi Wilutama. Dene ing Babad Tanah Jawa ana jaran legendaris titihane Arya Pe­nang­sang kang aran Gagak Rimang. Si­nebut ‘Gagak Rimang’ amarga wulune ru­pane ireng. Ana maneh kuda titihane Panembahan Senopati sing isih tetep negar-negar ngoyak mungsuh ing pepe­rangan nadyan tatune wis arang kran­jang. Kuda iku lagi ambruk sawise Pa­nem­bahan Senopati kelakon ngalahake mungsuhe.

Dina iki wong-wong lagi padha ga­yeng ngrembung bab ‘unicorn’. Mung wae sing dikarepake mesthi wae dudu jaran mabur sungu siji. Unicorn iku mu­jud­ake istilah sing tegese perusahan rintisan (start up) sing nilai valuasi-ne nggayuh US$ 1 milyar (147 trilyun Ru­piah). Sebutan unicorn kaping sepisanan ditepungake dening pemodal kapital Aileen Lee ing 2013. Lee nggunakake se­butan unicorn’ kanggo menehi definisi perusahaan teknologi kang duwe ide lan model bisnis sing ora lumrah kanthi va­lua­si luwih saka 1 milyar Dolar Amerika.

Banjur apa tegese valuasi’ iku? Va­lua­si startup (nilai rintisan) tegese nilai ekonomi saka bisnis sing dikemonah de­ning saweneh perusahaan rintisan. Valuasi umume digunakake kanggo acu­an ngukur sepira potensi (kekuwatan sing durung katon) bisnis saweneh peru­sahaan, klebu modhal sing ana ing peru­sahaan mau.

Istilah perusahaan unicorn pancen isih durung sumrambah. Manut penga­mat, 60 tekan 70% wong Indonesia ora ngerti apa ‘unicorn’ kuwi. Nah coba sa­durunge rame dirembug apa para maos uga wis ngerti perusahaan ‘unicorn’ iku apa durung? Penulis dhewe lagi ngerti tegese perusahaan unicorn sawise golek maneka warna rujukan wacan lan uga ngetutake lakune diskusi ing mayapada sing gayeng ing dina-dina pungkasan iki.

Sadurunge ngrembug uthek kliwere perusahaan unicorn ing Indonesia, be­cike disumurupi yen unicorn iku mung salah siji tingkatan (level) saka perusa­haan rintisan. Posisi perusahaan unicorn iku ana ing tengah mula strategis. Sangi­sore ‘unicorn’ ana istilah perusahaan co­ckroach (coro), ponies (Jaran cilik utawa belo), lan centeurs (makhluk wujude awak jaran sirah manungsa). Sadhu­wure ‘unicorn’ ana tingkatan sing luwih dhuwur yaiku super unicorn sing disebut decacorn lan hectocorn.

Apa bedane sesebutan mau? Level uta­wa tingkatan paling ngisor disebut perusahaan cora. Perusahaan cora iku mujudake perusahaan rintisan awal kan­thi valuasi sing paling cendhek (sangisore US$ 10 juta utawa sangisore 141-an mil­yar rupiah). Kanthi usaha kuat, perusa­haan cora iki diajab bisa narik investasi saka perusahaan gedhe liyane. Sateruse sing diarani perusahaan ponnies ngga­yuh nilai valuasi udakara US$ 10 juta (141-an milyar rupiah). Yen bisa madeg kanthi kuat lan nambah valuasi, perusa­haan iki bakal nampa suntikan modhal saka investor liya lan tambah gedhe ma­neh. Canteurs (lambange kewan mistis awak jaran sirahe manungsa) iku mu­jud­ake perusahaan rintisan kanthi nilai valuasi US$ 100 juta (kira-kira Rp 1,41 triliun). Sadhuwure iku banjur ana level ‘unicorn’ yaiku perusahaan startup kanthi valuasi US$ 1 miliar (udakara Rp 14,1 triliun). Sadhuwure maneh jebul ana perusahaan decacorn (nilai valuasi US $10 miliar utawa Rp 147 triliun), lan hektokorn (hectocorn) sing ngga­yuh valuasi luwih saka US $100 milyar.

Kanggone wong awam, kaya penulis dhewe, ora bi­sa mbayangake nilai va­luasi sing nganti Rp. 147 trilyun utawa sa­dhuwure. Ora nyana jebul ana perusahaan-perusahaan sing nilai valuasine semo­no ge­dhene. Banjur peru­sahaan unicorn apa wae sing wis ngadeg ing Indonesia? Ing Indonesia peru­sahaan unicorn iku lagi ana papat yaiku Gojek, Tokopedia, Bukalapak, lan Tra­veloka.

Perusahaan unicorn iki kabeh ditin­dak­ake kanthi medhia daring (online) kanggo nyukupi kebutuhan bebrayan kang gegayutan karo lelungan, blanja, dagang, tuku tiket & golek papan pengi­nepan. Kepengin lelungan sajrone kutha kanthi nyaman murah lan aman, wis sumadhiya fasilitas ojek lan taxi daring sering disebut OJOL (ojek online) lan TAXOL (Taxi online). Butuh blanja ora susah antri, cukup bukak lan klik Tokope­dia. Pengin ngembangake UKM cukup bukak Bukalapak. Butuh tiket lan papan penginepan ing kutha gedhe uga info papan wisata, cukup nggunakake aplikasi Traveloka. Maneka kebutuhan wong urip bisa dicukupi nganggo aplikasi-aplikasi sing dipasang ing HP. Kabeh wis digegem ana tangan. Mangkono kehebatane fa­silitas medhia daring sing nyata ngedab-edabi mula wong urip zaman saiki bakal sepi sepa yen ora ana nyekel pusaka jenenge ‘cell phone’.

Sateruse kanggo nyumurupi perusa­haan unicorn iki, diaturake ing tulisan iki profile perusahaan unicorn sing wis ngadeg ing Indonesia. Sumber warta dijupuk saka situs-situs internet sing ana gegayutane karo perusahaan unicorn iki.

Gojek. Gojek utawa katelah Go-Jek Indonesia mujudake perusahaan sing fokus ing transportasi. Go-Jek mujudake perusahaan sepisanan ing Indonesia sing entuk sesebutan unicorn sawise nampa total dana 550 juta dolar Amerika Serikat saka konsorsium investor cacah wolu. Investor cacah wolu iku dipimpin dening Sequoia Capital lan Walburg nambahi modhal ing 2016. Sawise iku, Go-Jek uga nampa maneh tambahan dana 1,2 milyar Dollar Amerika saka perusahaan gedhe China jenenge Tencent Holdings dan JD.com. Amarga tambahan modhal iku mula Go-Jek banjur nglumpukake modhal sing gunggunge 1,75 milyar Dollar Amerika. Sawise entuk tambahan modhal maneh sing akehe 500 milyar Dollar Amerika, Go-Jek banjur nambah usaha lan bukak usaha ing Vietnam lan Thailand.

Nilik riwayate, Go-Jek dirintis dening Nadiem Anwar Makarim. Nadiem Anwar Makarim iki lair ing Singapura 4 Juli 1984. Dheweke ngedegake lan ngadeg minangka CEO Go-Jek yaiku perusahaan transportasi lan kang nyedhiyani jasa daring (online). Nadiem iku keturunan saka pasangan Nono Anwar Makarim lan ibune asma Atika Aigadri. Nono Anwar Makarim mujudake aktivis lan pengacara kondhang sing isih keturunan Minang-Arab dene ibune sing asma Atika Aigadri makarya dadi penulis lepas, keturunan Hamid Aigadri, perintis kamardikan Indonesia. Buku-buku sejarah jaman biyen isih ngemot jeneng Hamid Aigadri iki.

Nadiem Anwar Makarim miwiti ka­riere minangka konsultan manajemen ing Mc­Kinsey & Company. Sawise entuk gelar MBA, dheweke banjur dadi pengu­saha lan ngedegake Zalora Indonesia. Metu saka Zalora, Nadiem entuk jabatan minangka CIO (Chief Innovation Officer) ing perusahaan Kartuku. Bubar iku terus fokus ing usaha sing dirintis yaiku Go-Jek wiwit 2011. Dina iki Go-Jek mujudake perusahaan rintisan paling gedhe ing Indonesia kanthi total pendanaan 550 juta Dollar Amerika.

Tokopedia. Toko­pedia mujudake per­usahaan dol tinuku moda daring (online) lan dadi perusa­haan unicorn kaping pindho sawise Go-Jek. Tokopedia nampa penda­naan taun kepung­kur saka Perusahaan Alibaba ge­dhene 1,1 milyar Dollar Amerika. Tokopedia lagi kasil dadi unicorn sawise nem taun nindakake usa­ha­ne lan wis ngumpulake penda­naan kaping sanga wiwit ngadeg 6 Februari 2009. Tokopedia dirintis dening William Tanuwi­jaya.

William Tanuwijaya lair ing Peman­tang Siantar, 11 Nopember 1981 nalika umure isih 37 taun. Bubar lulus SMA, William lunga menyang Jakarta lan kuliah ing Jakarta manut kepenginane bapak lan paklike. Rampung kuliah taun 2003 William Tanuwijaya gabung lan nyambut gawe ana Google lan Facebook. Ing 2006 dheweke nyambut gawe minangka manajer IT & Business Development ing Indocom Mediatama. Taun 2007 dhe­weke duwe gagasan ngedegake Toko­pe­dia. Jalaran kurang modhal, dheweke banjur ngajak kancane jeneng Leontinus Alpha Edison. Taun 2009 Tokopedia resmi ngadeg lan usaha utawa bisnis daring bisa ditindakake.

(Ana Candhake)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…