Watugunung Wisudha (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 27 kali

Prabu Palindriya kondur ngedhaton den ayap para biyada cethi manggung ketanggung jaka palara-lara kang endah-endah warnane, adi busanane, rompyoh­rompyoh sesinome sami ngampil upacara kepraboning pasewakan. Banyak dhalang sawunggaling, hardawalika kate mas dwipangga kang sarwa retna.

Ing srimanganti datan pinarak, ing kamandhungan datan pinarak, namung kendel sekedhap ing sangajenge danapratapa. Apa tegese danapratapa, tan liya muhung gapura. Danane yen kalangkahan janma jalu tanapi wanita, tapane lamun kudanan lan kepanasan. Sawusnya tutug anggone mirsani upa rengganing gapura kang pindha meru tulya, sang nata sigra manjing kedhaton, pinapag garwa prameswari Dewi Landhep.

Sang nata sigra kembul bojana andrawina, linadosan para inya. Saparipurnaning andrawina nedya munggah mring sanggar palanggatan, ngobar dupa, datan ageng datan alit, amung saendhasing liman abuh. Kukusing dupa kumelun ngantariksa, mratandhani kang den suwun ana ngersaning dewa bisa kasembadan.

Ganti kang kinocap, kang ana paseban njawi, Patih Wukir ngawe marang para rayi putra Medhangkamulyan. Kang melu mara seba ing pisowanan agung sigra majeng tut wuri tindake Patih Wukir, ing antarane Raden Kurantiil, Raden Tolu, Raden Gumbreg lan Raden Warigalit. Dene kang sami mapan ana ing pagelaran, sigra nyedhak ingkang raka saperlu nungsung kabar, yaiku Raden Warigagung, Raden Julungwangi, Raden Sungsang, Raden Galungan, Raden Mandhasiya, Raden Julungpujut, Raden Pahang, Raden Kuruwelut, Raden Marakeh, Raden Tambir saha Raden Medhangkungan.

“Kangmas Wukir,  ingkang rayi pun Warigagung kaparenga nungsung pawartos, kados pundi dhawuh timbalanipun kanjeng Rama Prabu?”

“Ingkang rayi Julungwangi ugi kaparenga nungsung kabar, Kangmas Wukir.”

“Kula pun Sungsang ugi nyadhong dhawuh, Kangmas Patih Wukir?”

“He he he Kangmas Patih, kula pun Galungan kaparenga nungsung pawartos.”

“Kulapun Mandhasiya ugi cumadhong dhawuh, Kakangmas.”

“Kabeh wae kadangku sing ora  ndherek pisowanan ana ngersane Rama Prabu, Yayi Warigagung,  Julungwangi,  Sungsang, Galungan, Mandhasiya,  Julungpujut, Kuruwelut, Marakeh,  Tambir apadene Madhangkungan. Iki mau ing pasewakan agung Kangjeng Rama paring pangandika kalamun durung suwe iki mentas nampa layang panantang saka Gilingaya. Dene sing jumeneng nata ing Gilingaya samangko Prabu Sintawaka.”

“Narendra Gilingaya rumuhun Prabu Jakapuring, menapa samenika sampun gantos, Kangmas?” Raden Kuruwelut miterang.

“Bener, Yayi. Nawala panantang iku ditapakasmani narendra anyar, jejuluke Prabu Sintawaka.”

“Lajeng perkawisipun punapa dene Kanjeng Rama ingkang mboten nate damel kapitunan dhateng asanes, teka dipun tantang nalendra manca negari?” ature Raden Pahang.

“Yayi Pahang, Kanjeng Rama  dhewe ora ndungkap apa sing dikarepake………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita sukses, bakal akeh ‘kanca palsu’ lan akeh ‘lawan nyata’. Ora usah perduli, tetepa dadi wong sukses apa wae kahanane!

Klik

DESA KANTHI PENDHUDHUK GOLEKAN

Desa Nagoro kang ana ing Jepang ndhisike dipanggoni atusan kepala keluarga. Nanging saikine kabeh mau wis owah. Sing ngenggoni mung puluhan wae, sing liyane wis padha tilar donya. Sing rada aneh saka desa iki, amrih ora sepi merga sithike pendhudhuk, akeh golekan kang dipasang ing ngendi-endi kanthi dipacaki kaya patrape menungsa tenanan. Kaya upamane lagi jagongan, nyapu, nyawah lsp. (d/ist)***

Pethilan

Kekarone capres ajeg nyapa calon pemilih

Wiwit selfie nganti aweh klambi

Anggaran pelatnas seret

Pengin emas, wenehana baki

Bab ngragati partai, parpol siap aweh data menyang KPK

Apik kuwi, katimbang menehi koruptor wae…