Suster Nyapu Jogan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 69 kali

Aku lan bojoku omah-omah ngancik setaun lawase. Wektu kuwi dheweke wis mbobot tuwa. Wiwit mbobot nganti meh ngla-irake, aku tansah mriksak-ake menyang bidhan pus-kesmas. Karepku ben ngla-irake ing puskesmas wae.  

Puskesmase ngenggoni gedhong lawas, yasan wa-tara taun sewidakan.  Sa-temene wangunan pus-kesmas kuwi wis dijem-barake. Nanging embuh merga apa nganti dinane kuwi proyek ngambakake puskesmas mau macet. Saperangan bangunane isih mangkrag. Kamar perawatane durung dadi.

Bojoku babaran sarana operasi. Sawise nglairake, dhokter sing uga kepala puskesmas ngidini bojoku tetep diupakara ing kamar kono nganti dipalilahi mulih. Kamar perawatane bojoku klebu bawera, saengga aku lan ibu maratuwa bisa nginep ing kono. Nanging emane jedhinge ana njaba, mapane ing larikane kamar-kamar perawatan kang mangkrag kuwi.

Kira-kira jam telu parak esuk aku nglilir merga krungu wong mbukak lawang. Kanthi mripat isih kriyip-kriyip aku tangi. Jebul ibu maratuwa lagi wae mlebu, banjur nutup lawang kanthi alon-alon.

“Ibu saking tindak pundi?’’takonku. 

“Saka kamar mandhi, Nak.”

“Kok mboten nggigah, dalem rak saged ndherekaken.”

“Ora apa-apa, Nak. Padhang kok, ana lampune. Malah wis ana suster kang nyapu jogan.”

Krungu aku grenang-greneng karo ibu maratuwa, bojoku nglilir. “Nanging apike ana sing ndherekake Ibu me-nyang jedhing, aja ijen, Bu,” dheweke nimbrung.

Esuke aku ketemu Mas Sardjo ing dalan mlebu puskesmas. Mas Sardjo mono garwane bu bidhan kang nulungi bojoku babaran.

“Sugeng enjing, Mas Sardjo,” aku ndhisiki nyapa.

’’Sugeng enjing, Dhik. Keng rayi apa wis nglairake?’’

“Uwis Mas, wingi sore.”

“Selamat ya, Dhik Tri. Wis dadi Ba-pak lho saiki. Panjenengan apa nyare kene?’’

“Hiya, Mas, aku lan Ibu maratuwa ngancani bojoku ana kene.”

“Ya, bener yen dikancani. Apa maneh wayah bengi. Apike pancen kudu ana sing nunggu pasien.”

“Ana apa ta, Mas?  Mau bengi kira-kira jam telu, Ibu tindak kamar mandhi piyambakan ya ora apa-apa ki. Malah dhawuhe Ibu, jam semono kuwi wis ana suster nyapu jogan.”

“Suster nyapu jogan?” pitakone Mas Sardjo kanthi swara rada nje-ngek.

Cangkemku wis menga arep mang-suli, nanging kaselak Mas Sardjo pa-mitan, “Sik ya Dhik, aku ana perlu karo mbakyumu (bu bidhan) sedhela,” cela-thune rada kesusu.  

“Oh, mangga, Mas.”

Saka sikepe Mas Sardjo sing sakle-batan mau, atiku anggraita ana bab-bab kang……

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita sukses, bakal akeh ‘kanca palsu’ lan akeh ‘lawan nyata’. Ora usah perduli, tetepa dadi wong sukses apa wae kahanane!

Klik

DESA KANTHI PENDHUDHUK GOLEKAN

Desa Nagoro kang ana ing Jepang ndhisike dipanggoni atusan kepala keluarga. Nanging saikine kabeh mau wis owah. Sing ngenggoni mung puluhan wae, sing liyane wis padha tilar donya. Sing rada aneh saka desa iki, amrih ora sepi merga sithike pendhudhuk, akeh golekan kang dipasang ing ngendi-endi kanthi dipacaki kaya patrape menungsa tenanan. Kaya upamane lagi jagongan, nyapu, nyawah lsp. (d/ist)***

Pethilan

Kekarone capres ajeg nyapa calon pemilih

Wiwit selfie nganti aweh klambi

Anggaran pelatnas seret

Pengin emas, wenehana baki

Bab ngragati partai, parpol siap aweh data menyang KPK

Apik kuwi, katimbang menehi koruptor wae…