Suster Nyapu Jogan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 138 kali

Aku lan bojoku omah-omah ngancik setaun lawase. Wektu kuwi dheweke wis mbobot tuwa. Wiwit mbobot nganti meh ngla-irake, aku tansah mriksak-ake menyang bidhan pus-kesmas. Karepku ben ngla-irake ing puskesmas wae.  

Puskesmase ngenggoni gedhong lawas, yasan wa-tara taun sewidakan.  Sa-temene wangunan pus-kesmas kuwi wis dijem-barake. Nanging embuh merga apa nganti dinane kuwi proyek ngambakake puskesmas mau macet. Saperangan bangunane isih mangkrag. Kamar perawatane durung dadi.

Bojoku babaran sarana operasi. Sawise nglairake, dhokter sing uga kepala puskesmas ngidini bojoku tetep diupakara ing kamar kono nganti dipalilahi mulih. Kamar perawatane bojoku klebu bawera, saengga aku lan ibu maratuwa bisa nginep ing kono. Nanging emane jedhinge ana njaba, mapane ing larikane kamar-kamar perawatan kang mangkrag kuwi.

Kira-kira jam telu parak esuk aku nglilir merga krungu wong mbukak lawang. Kanthi mripat isih kriyip-kriyip aku tangi. Jebul ibu maratuwa lagi wae mlebu, banjur nutup lawang kanthi alon-alon.

“Ibu saking tindak pundi?’’takonku. 

“Saka kamar mandhi, Nak.”

“Kok mboten nggigah, dalem rak saged ndherekaken.”

“Ora apa-apa, Nak. Padhang kok, ana lampune. Malah wis ana suster kang nyapu jogan.”

Krungu aku grenang-greneng karo ibu maratuwa, bojoku nglilir. “Nanging apike ana sing ndherekake Ibu me-nyang jedhing, aja ijen, Bu,” dheweke nimbrung.

Esuke aku ketemu Mas Sardjo ing dalan mlebu puskesmas. Mas Sardjo mono garwane bu bidhan kang nulungi bojoku babaran.

“Sugeng enjing, Mas Sardjo,” aku ndhisiki nyapa.

’’Sugeng enjing, Dhik. Keng rayi apa wis nglairake?’’

“Uwis Mas, wingi sore.”

“Selamat ya, Dhik Tri. Wis dadi Ba-pak lho saiki. Panjenengan apa nyare kene?’’

“Hiya, Mas, aku lan Ibu maratuwa ngancani bojoku ana kene.”

“Ya, bener yen dikancani. Apa maneh wayah bengi. Apike pancen kudu ana sing nunggu pasien.”

“Ana apa ta, Mas?  Mau bengi kira-kira jam telu, Ibu tindak kamar mandhi piyambakan ya ora apa-apa ki. Malah dhawuhe Ibu, jam semono kuwi wis ana suster nyapu jogan.”

“Suster nyapu jogan?” pitakone Mas Sardjo kanthi swara rada nje-ngek.

Cangkemku wis menga arep mang-suli, nanging kaselak Mas Sardjo pa-mitan, “Sik ya Dhik, aku ana perlu karo mbakyumu (bu bidhan) sedhela,” cela-thune rada kesusu.  

“Oh, mangga, Mas.”

Saka sikepe Mas Sardjo sing sakle-batan mau, atiku anggraita ana bab-bab kang……

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…