Barjo Gempal (18)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 32 kali

Empyak omahe Barjo Gempal ora rusak. Nalika ditliti, dheweke nyumurupi gendul isi bensin sumyur ing ndhu-wur gentheng. Bensin kutah. Pucuk gendul disumpeli gombal, kaprah diarani bom molotov. Cetha yen pawongan sing gendhak sikara kuwi duwe niyat ngobong omahe. Nanging tujune sadurunge gendul murup sing disa-watake kuwi tiba ing empyak, genine kaselak mati.

Cekat-ceket Barjo Gempal nyandhak pit motor banjur digenjot kanggo ngoyak pawongan sing nguncali bom molotov mau. Wong loro bonce-ngan pit motor gupuh bareng ngerti yen playune dioyak Barjo Gempal. Pit motor sangsaya ngebut arah ngulon. Tekan protelon arah Sanggang menggok nengen.

Barjo Gempal terus mbujung. Dheweke kasil mepet wong loro kuwi  ing bulak Ngampas. Pit motor didheseg nganti njegur kalen pinggir dalan. Sing numpak kontal. Kepara sing dibonceng bablas semaput. Dene sijine brang­kangan mentas saka kalen. San­dhangane reged lendhut. Barjo Gempal gage nyadhuk wetenge pawongan sing brangkangan kuwi.

“Huadhuuh!” Sanalika wong kuwi nglumpruk. Ambegane ngangsur-angsur. Nyembah-nyembah njaluk pangapura lan ngrerepa supaya ora dilarani.

Miturut katrangane pawongan iku, dheweke mung saderma dikongkon. Opah wis kecekel tangan. Nanging sapa sejatine sing kongkonan, sarta duwe pamrih apa, dheweke ora cetha. Bakune mung nindakake prentah supaya ngobong omahe Barjo. Sauntara kuwi kancane sing mau semaput pungun-pungun eling. Nglirik ngiwa nengen golek limpene Barjo Gempal. Nanging sadurunge kasil mlayu kaselak sikile diidak dening Barjo Gempal.

“Adhuuh, ampun, Kang, aku kapok,” sambate wong kuwi.

Hape sing disaki pawongan kuwi dumadakan muni ngganter. Barjo Gempal cepet nyaut hape mau saka kantongan.

“Piye, apa wis ludhes omahe kingkong kuwi?” swara serak ngagor-agori keprungu saka sabrang kana.

“Emane durung. Malah saiki kowe lagi caturan karo kingkong Barjo Gempal!”

Klik, sanalika telpun ditutup. Barjo Gempal mesem sinis. Dheweke enggal ngubungi pulisi. Ora suwe ana mobil patroli teka. Wong loro mau gage dirangket banjur diunggahake mobil. Tekan kantor pulisi lelorone ditarap pitakon maneka warna gegayutan karo tumindake.

Lumantar nomer telpun sing mau mlebu menyang hape-ne durjana kuwi, pulisi kasil nglacak ana ngendi papane dhalang sing nyraya lelorone ngobong omahe Barjo. Kanthi cepet pulisi enggal ngupaya ngrangket wong sing kongkonan mau. Nanging pawongane isih durung kinawruhan. Sok ngonowa lumantar nomer telpun sing dilacak mau pulisi wis ngerti ciri-cirine wong nyalawadi kuwi.

Telung dina sabanjure Barjo Gempal nampa…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita sukses, bakal akeh ‘kanca palsu’ lan akeh ‘lawan nyata’. Ora usah perduli, tetepa dadi wong sukses apa wae kahanane!

Klik

DESA KANTHI PENDHUDHUK GOLEKAN

Desa Nagoro kang ana ing Jepang ndhisike dipanggoni atusan kepala keluarga. Nanging saikine kabeh mau wis owah. Sing ngenggoni mung puluhan wae, sing liyane wis padha tilar donya. Sing rada aneh saka desa iki, amrih ora sepi merga sithike pendhudhuk, akeh golekan kang dipasang ing ngendi-endi kanthi dipacaki kaya patrape menungsa tenanan. Kaya upamane lagi jagongan, nyapu, nyawah lsp. (d/ist)***

Pethilan

Kekarone capres ajeg nyapa calon pemilih

Wiwit selfie nganti aweh klambi

Anggaran pelatnas seret

Pengin emas, wenehana baki

Bab ngragati partai, parpol siap aweh data menyang KPK

Apik kuwi, katimbang menehi koruptor wae…