Target
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 107 kali

Wiwit mlebu ruwangan, wong lanang dedeg cen-dhek pawakan lemu kuwi mung lungguh sen­dhen ing kursi ukir. Polatane peteng, sajak lagi mikir sawijining perkara ngremit. Wong la­nang loro lungguh madhep dheweke. Ing ndhuwur meja cuma­wis kopi panas telung gelas sing mentas diladek­ake wanita setengah tuwa.

Kanggo sawetara wektu swasana ing ruwangan kuwi krasa kaku. Wong lanang cendhek lemu du­rung kume­cap, sajak isih ketungkul karo pengangene dhewe. Se­mono uga wong lanang loro kuwi uga mbi­su, ora wani ndhisiki ngomong. Wong-wong kuwi memper reca re­renggan ruwangan.

Wong lanang cendhek lemu nggre-sah. Banjur menyat saka kursine lan jumangkah alon nyedhaki prenahe cendhela. Dibukak ngeblak. Angin wengi nyempyok raine. Nanging ora suwe banjur bali lungguh menyang kursine sekawit.

“Diombe, mumpung isih panas,” ka­wetu guneme karo ngranggeh kopi  ing meja sangarepe. Disruput sithik, sisane banjur diseleh ing papane sekawit. Wong lanang loro sing ditawani manthuk ba­reng. Tangane meh bareng njupuk we­dang banjur diombe.

“Danang, Bayu, kowe ngerti ngapa tengah wengi iki dakceluk mrene?” pi­takone anteb.

Wong lanang loro sing diundang Da­nang lan Bayu ora mangsuli. Pa­nya­wange katujokake marang wong lanang endhek lemu kuwi.

“Bengi iki kowe sakloron dakceluk mrene awit ana masalah sing kudu di­rampungi.”

“Masalah apa, Pak Bramantyo?” pita­kone Danang.

Bramantyo ora age wangsulan. Ta­ngane ngrogoh rokok ing sak clanane. Dijupuk sakler, banjur disumed. Keluke kanggo dolanan. “Ana masalah serius sing kudu dakkandhakake marang kowe sakloron,” kandhane keprungu rada abot.

“Masalah apa kuwi, Pak?” Bayu nle­sih.

Bramantyo tumenga, nyawang  lam­pu kristal ing ndhuwur sirahe “Iki ma­salah sing ora kena disangga entheng.”

“Genahe piye?”

“Masalah iki ana sambung rapete ka­ro proyek infrastruktur ing kutha iki. Pro­yek kanthi anggaran sing ora sethithik kuwi saiki wiwit diuthik-uthik,” Bramantyo nyeceg rokoke ing asbak senajan isih ra­da dawa.

“Sapa sing wani nguthik-uthik, Pak?” Danang  miterang.  

Bramantyo nyawang tajem wong loro ing ngarepe sajak njajagi atine.

“Sapa sing wani nguthik-uthik?” Bayu  ora sranta.

“KPK,” ucape kedher.

Danang lan Bayu sakala njegreg. Le­lorone pandeng-pandengan. Ora nyana yen proyek sing wis dianggep aman kuwi konangan KPK.

“Yen nganti lembaga antirasuah kuwi mlebu tenan, ateges kiyamat tumrap………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…