Adipati Kayu Bralit (12)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 86 kali

Sikep tangkep tindak tanduke Pangeran Pati Unus kang sugih kendel bandha wani nyerang beteng A-Famosa Malaka kuwi kanggo­ne bangsa Portugis kena diarani wis ke­liwat­liwat. Rasane kaya diculeg ma­tane. Mula saka iku bangsa Portu­gis nedya males ukum. Nanging kanthi laku tabok nyilih tangan.

Sarehne bangsa Portugis wus gan­dheng konca karo Majapahit, mesthi wae banjur nyraya Patih Udara kang supaya ngobrak-abrik ambumi angus palabuhan Juwana. Kanggone Patih Udara banget olehe kebeneran. Ngi­ras males sasra wirang marang Pati, jer Juwana kuwi kalebu wewengkone.

Temenan. Ora gantalan sasi, pala­buhan Juwana dibyuki prajurit Maja­pahit saka beteng Tuban. Ulas-ulas sa­bela patine Dyah Warukung. Pala­buhan Juwana diobrak-abrik banjur dibumi angus. Sawuse kuwi Patih Udara banjur ngirim nawala menyang Pati kang surasane paripaksa ngincim Adipati Kayu Bralit. Aja nganti sabiyantu Demak uta­wa Jepara ngaru biru bangsa Portugis. Kalamun Adipati Kayu Bralit ngeboti De­mak, Pati tertamtu dibumi angus kaya palabuhan Juwana.

Huh, blaik! Adipati Kayu Bralit kaya kobongan jenggot. Demak durung ana telung taun diantebi, kaselak ana gara-gara palabuhan Juwana dibumi angus Patih Udara. Kuwi isih jeneng begja. Sa­upama Pati banjur dibyuki bathang sayuta kaya alam Dyah Warukung biyen kae, pesthekake wae Adipati Kayu Bralit wis kelangan Pati.

Iya iki sing jenenge maju ewuh mun­dur kepaluh. Entek-entekane Adipati Kayu Bralit terus dadi mangro tingal. Ngrang­kep pangawula. Marang Demak mangestokaken dhawuh, marang Maja­pahit nun inggih sendika. Bener cangkri­mane Bathara Darma marang Pun­tadewa. Apa kang paling abot sajagad raya iki? Janji! Jalaran kanggo netepi utawa ngugemi janji kuwi abote kepati-pati.

Sauntara kuwi Sultan Patah bisa maos glagat kang ora salumrah kase­but. Pepuntone meneng-meneng Raden Trenggana tumuli kautus menyang Pati. Ketemu lan Adipati Kayu Bralit sengadi nanjihake bab keda­dian bumi angus pa­labuhan Juwana de­ning prajurit Majapa­hit saka krenahe Patih Udara.

Ora kacarita laku­ne Raden Trenggana ana ing marga. Ba­reng wis tumeka ing Pati, Adipati Kayu Bra­lit kawistara gupuh gurawalan anggone mbagekake. Raden Trenggana banjur diajak bawa rasa ana dalem njero. Ing ko­no Adipati Kayu Bralit terus mrasajakake la­mun bumi angus palabuhan Juwana iku merga saka lara atine Patih Udara kang sabela ma­rang patine Dyah Warukung.

Let sawetara, Galuh Sekar katon repepeh-repepeh ngladekake pase­gahan kang dicaosake dening para abdi pawestri. Kelawan jengkeng lan subasita jangkep, Galuh Sekar nuli mernah-mernahake pasegahan aru­pa: unjukan, maneka dhedhaharan sarta woh-wohan. Kabeh kang sarwa mirasa.

Sapandurat Raden Trenggana mlo­ngok gawok dupi mulat…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor