Respati Pandhita (7)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 61 kali

Tindake Dewi Soma sarwi nggeget lathi, mratandhani  kanepsone nora bisa ka­ampah. Kinerot kanang waja. Dhadha muntab lir kenetab. Selak ora sranta kumudu enggal tekan kang sinedya, yaiku Pertapan Arga Aswata.

Kacarita, ing Pertapan Arga Aswata, Resi Respati maksih lelenggahan sandhing kalawan  Dewi Basundari. Dewi Soma kang wus ngempet duka wiwit saka Padhukuhan Panti Arja, dupi mulat Begawan Respati lenggah jajar kalawan wanita liya, panas­ing ati tan bisa diampah. Temah asta tuding-tuding karo mampang-mampang nesu.

Resi Respati ora ngira lamun Dewi So­ma nekad munggah tekan Pertapan Arga Aswata. Nanging Dewi Soma ora ngrewes marang Resi Respati, kepara banjur nglarak Dewi Basundari menyat saka pa­lenggahan, kaajak metu njaba nganti ilang subasitane.

“Heh wanita sing murang tata, sapa aranmu?” pitakone Dewi Soma ladak.

“O, kowe arep ngerti jenengku? Aku Dewi Basundari. Kowe sapa wong galak?”

“Sakgeleme dhewe ngunekake wong galak.  Aku iki garwane Kangmas Begawan Respati, jenengku Dewi Soma”.

“Lho aja waton ngaku-aku garwane Begawan Respati. Awit sing dadi garwane iku aku.

“Yen kowe garwane Begawan Respati, apa buktine?”

“Mripat mlorok ora ndedelok. Ya aku iki sing sejatine garwane Kangmas Respati. Apa kowe mau ora meruhi anakku telu pa­dha tekan kenesa perlu ngesokake rasa kangen lan matur supaya bapake kundur menyang Padhukuhan Panti Arja? Nanging Kangmas Respati ora kersa kondur, ee jebul kok sandhing. Basundari, yek kowe kebelet duwe bojo aja ngawur ngrayah duweke liyan. Sadurunge rabi tlitinen dhi­sik, calonmu kuwi ditakoni wis duwe garwa apa durung?”

“Heh Dewi Soma. Aku ora kleru, wong nyatane  Begawan Respati sing luwih dhisik nibakake katresnan marang aku. Dadi aku mung saderma nglanggati kersane, aku ora ngrayah garwamu. Yagene kowe  serik?”

“Ora jeneng serik, nanging kowe sing ora rumangsa. Pamer rupa ayu, kok dol ana kene, apa ora ana priya liyane sing gelem nampa kowe? Apa kowe ora isin ngrebut bojone liyan?”

“Heh Dewi Soma. Sepisan maneh, aku ora ngegungake rupa ayu, nanging sing ndhisiki tresna iku Begawan Respati. Mes­tine sing kleru kuwi ya Begawan Respati dhewe. Kudune kowe ora muring-muring marang aku, nanging marang sang bega­wan.”

“Basundari, becik kowe lunga saka ke­ne! Garwaku takjaluk bali, kae anak-anake wus padha ngarep-arep.”

“Aku ora arep lunga saka Arga Aswata yen dudu Kangmas Respati dhewe sing dhawuh. Wong nyatane Kangmas Respati nate kandha yen wanita sing ditresnani ing donya ya mung aku iki.”

“Kowe aja goroh. Ngono kuwi jenenge gawe-gawe. Yen kowe ora gelem lunga saka kene, padha karo kowe kuwi  wanita murahan sing ora duwe rasa isin. Dhemen ngrusak pager ayu.”

“Ngapa ndadak isin barang wong wis………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng