Barjo Gempal (19)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 70 kali

Hermanto telpun saperlu takon apa Barjo Gempal mengko bengi ana acara.

“Mangke dalu kele­resan kula mboten gadhah acara, Pak Her. Wonten dhawuh?” Barjo Gempal miterang.

Hermanto ngan­dhar­ake yen Barjo Gempal arep diajak nenepi me­-nyang Gunung Panggung. Yen Barjo Gempal gelem, mengko sore arep diampiri. Barjo Gempal saguh. Telpun dipungkasi.

“Notane pundi, Mas?” pitakone Barjo Gempal marang karyawan sing ngirim material lan ubarampe lampu.

“Punika notanipun. Nanging mboten sisah dipunbayar, awit sampun lunas.”

“Hlo, pripun ta?” Barjo Gempal mlengak.

“Sampun dilunasi dening Pak Her, saking campursari Segara Irama. Piyambakipun punika ingkang kagungan Toko Manto. Kalawau petugas kasir telpun Pak Her ngabaraken menawi njenengan blanja. Pak Her ngendika bilih sedaya kabetahan penjenengan gratis. Mekaten dhawuhipun.”

“Wah, kula kok malah boten sekeca menawi ngaten menika. Pekewuh raose.”

“Kula nggih namung nampi dha-wuh. Sumangga kula aturi sesambetan piyambak kaliyan Pak Bos.”

“Inggih. Maturnuwun.”

Barjo Gempal banjur telpun Her­-manto, perlune arep ngucapke atur panuwun. Yen bisa ora ketang sethithik ubarampe arep dibayar. Nanging Hermanto puguh menawa kuwi wis dadi keputusane, ora bisa diowahi.

“Yen arep diowahi kudu nganggo kepres, Mas, he he he.”

“Wah njenengan niku njalari kula pekewuh.”

“Ora perlu pekewuh. Lumrah wae kaya padatan, aja ngowah-owahi adat.”

Telpun dipungkasi. Barjo Gempal ora mung meneng wae, dheweke menehi dhuwit marang karyawan kang ngirim material sacukupe. Kejaba kuwi uga titip dhuwit marang kabeh kar-yawan toko sing nyambut gawe ana ing Toko Manto.

“Ora perlu crita karo bose sam­peyan, Mas. Kula ikhlas, namung andum rejeki.”

“Wah matur nuwun sanget, Mas Barjo,” wangsulane sopir material bungah.

Ora mung kuwi, sopir lan karyawan Toko Manto uga dikon leren dhisik, dipesenake mangan sega lawuh iwak bakar. Ora suwe pesenane wis teka, diterake dening Aji Putra. Mardyanto, Narto Jemblung lan karyawan toko material loro mangan bebarengan. Telap-telep sajak enak banget.

Rampung mangan, karyawan loro banjur pamitan. Ora lali…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng