Barjo Gempal (19)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 137 kali

Hermanto telpun saperlu takon apa Barjo Gempal mengko bengi ana acara.

“Mangke dalu kele­resan kula mboten gadhah acara, Pak Her. Wonten dhawuh?” Barjo Gempal miterang.

Hermanto ngan­dhar­ake yen Barjo Gempal arep diajak nenepi me­-nyang Gunung Panggung. Yen Barjo Gempal gelem, mengko sore arep diampiri. Barjo Gempal saguh. Telpun dipungkasi.

“Notane pundi, Mas?” pitakone Barjo Gempal marang karyawan sing ngirim material lan ubarampe lampu.

“Punika notanipun. Nanging mboten sisah dipunbayar, awit sampun lunas.”

“Hlo, pripun ta?” Barjo Gempal mlengak.

“Sampun dilunasi dening Pak Her, saking campursari Segara Irama. Piyambakipun punika ingkang kagungan Toko Manto. Kalawau petugas kasir telpun Pak Her ngabaraken menawi njenengan blanja. Pak Her ngendika bilih sedaya kabetahan penjenengan gratis. Mekaten dhawuhipun.”

“Wah, kula kok malah boten sekeca menawi ngaten menika. Pekewuh raose.”

“Kula nggih namung nampi dha-wuh. Sumangga kula aturi sesambetan piyambak kaliyan Pak Bos.”

“Inggih. Maturnuwun.”

Barjo Gempal banjur telpun Her­-manto, perlune arep ngucapke atur panuwun. Yen bisa ora ketang sethithik ubarampe arep dibayar. Nanging Hermanto puguh menawa kuwi wis dadi keputusane, ora bisa diowahi.

“Yen arep diowahi kudu nganggo kepres, Mas, he he he.”

“Wah njenengan niku njalari kula pekewuh.”

“Ora perlu pekewuh. Lumrah wae kaya padatan, aja ngowah-owahi adat.”

Telpun dipungkasi. Barjo Gempal ora mung meneng wae, dheweke menehi dhuwit marang karyawan kang ngirim material sacukupe. Kejaba kuwi uga titip dhuwit marang kabeh kar-yawan toko sing nyambut gawe ana ing Toko Manto.

“Ora perlu crita karo bose sam­peyan, Mas. Kula ikhlas, namung andum rejeki.”

“Wah matur nuwun sanget, Mas Barjo,” wangsulane sopir material bungah.

Ora mung kuwi, sopir lan karyawan Toko Manto uga dikon leren dhisik, dipesenake mangan sega lawuh iwak bakar. Ora suwe pesenane wis teka, diterake dening Aji Putra. Mardyanto, Narto Jemblung lan karyawan toko material loro mangan bebarengan. Telap-telep sajak enak banget.

Rampung mangan, karyawan loro banjur pamitan. Ora lali…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…